2012WCA长沙春季公开赛

日期: 2012-04-08
地点: 湖南长沙
链接: 2012WCA长沙春季公开赛 2012WCA长沙春季公开赛
冠军 前三 所有 各选手
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Weixing Zhang (张炜星) 9.40 10.73China中国
13.83   9.81   9.44   9.40   12.93
2Zhiyang Chen (陈至扬) 11.81 13.18China中国
11.81   DNF    13.34   13.31   12.90
3Shicheng Qiu (丘仕铖) 11.33 14.49China中国
15.06   DNF    14.65   11.33   13.77
4Jianting He (何见听) 12.68 14.97China中国
12.68   15.08   16.21   13.63   19.75
5Si Li (李思) 11.02 15.36China中国
11.02   16.15   15.25   14.69   16.52
6Xiao Liu (刘潇) 13.63 15.43China中国
13.63   18.46   14.84   15.08   16.36
7Hongyuan Tang (唐鸿远) 13.46 15.51China中国
15.91   14.40   13.46   16.22   16.93
8Guangye Zhang (张广业) 12.88 15.72China中国
20.46   14.69   15.66   12.88   16.81
9Zhen Liu (刘震) 14.05 16.25China中国
14.05   16.18   17.50   15.40   17.18
10Yiliang Lu (路义亮) 14.50 16.98China中国
19.61   14.50   16.44   16.86   17.63
11Yan Song (宋岩) 17.36 19.73China中国
21.46   19.75   20.16   19.28   17.36
12Zhaobin Ouyang (欧阳照斌) 17.61 20.18China中国
17.61   19.58   22.28   32.11   18.69
13Nanxuan Zeng (曾楠轩) 14.16 20.42China中国
19.72   14.16   24.28   24.47   17.27
14Min Shi (施敏) 16.33 20.55China中国
16.33   28.05   20.75   18.44   22.46
15Jie Hu (胡洁) 19.61 22.19China中国
25.00   20.66   22.90   23.02   19.61
16Guoyihao Wang (王郭一豪) 20.50 22.51China中国
31.78   24.78   21.40   20.50   21.34
17Xin Yan (晏昕) 22.80 25.34China中国
27.27   22.80   DNF    23.31   25.43
18Yang Shen (沈阳) 21.94 25.80China中国
24.94   28.80   21.94   23.66   DNF
19Cao Yunji (曹云吉) 19.91 28.69China中国
28.84   20.03   37.27   37.21   19.91
20Tianxin Ye (叶田鑫) 26.86 31.08China中国
26.86   44.56   30.02   31.80   31.41
21Yiqi Liu (刘奕祺) 30.84 33.42China中国
30.84   33.59   38.40   34.71   31.97
22Junye Zhu (朱俊烨) 27.61 36.57China中国
33.18   37.11   39.44   27.61   39.41
23Jie Liu (刘杰) 36.03 39.94China中国
37.75   46.64   42.00   36.03   40.08
24Nan Hua (华南) 28.46 52.18China中国
1:31.86  33.88   DNF    28.46   30.80
25Yuan Peng (袁鹏) 27.80 DNFChina中国
DNF    27.80   DNF    27.81   31.50
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Weixing Zhang (张炜星) 9.88 10.77China中国
12.13   12.91   10.06   10.13   9.88
2Shicheng Qiu (丘仕铖) 12.61 13.53China中国
13.30   12.61   13.13   14.33   14.15
3Zhiyang Chen (陈至扬) 13.44 14.33China中国
14.13   13.84   27.53   15.02   13.44
4Guangye Zhang (张广业) 13.28 14.85China中国
14.59   13.28   14.50   15.93   15.46
5Zhen Liu (刘震) 13.28 15.53China中国
21.22   16.16   15.61   14.83   13.28
6Xiao Liu (刘潇) 12.68 15.65China中国
13.52   17.15   12.68   DNF    16.27
7Hongyuan Tang (唐鸿远) 15.15 16.09China中国
17.36   15.58   15.15   16.05   16.63
8Jianting He (何见听) 14.05 16.60China中国
22.86   17.59   16.58   15.63   14.05
9Si Li (李思) 15.40 17.34China中国
15.40   15.69   20.31   18.81   17.53
10Yiliang Lu (路义亮) 17.22 17.67China中国
22.31   17.71   17.72   17.22   17.59
11Yan Song (宋岩) 16.55 17.83China中国
18.09   17.09   18.31   25.38   16.55
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 4.28 4.58China中国
4.43   7.00   4.28   4.31   5.00
2Weixing Zhang (张炜星) 3.66 4.91China中国
3.66   5.44   5.34   5.00   4.40
3Xiao Liu (刘潇) 4.21 5.13China中国
5.91   4.21   5.97   4.38   5.09
4Hongyuan Tang (唐鸿远) 5.13 6.19China中国
5.13   DNF    5.68   6.86   6.03
5Si Li (李思) 5.94 6.50China中国
7.09   7.30   6.43   5.94   5.97
6Guangye Zhang (张广业) 6.38 7.44China中国
8.08   7.56   10.88   6.69   6.38
7Yang Shen (沈阳) 6.55 7.66China中国
7.09   DNF    7.05   6.55   8.83
8Yan Song (宋岩) 6.91 7.69China中国
9.11   7.91   7.52   6.91   7.65
9Guoyihao Wang (王郭一豪) 6.91 7.91China中国
6.91   8.16   8.34   7.22   10.41
10Zhen Liu (刘震) 7.09 8.54China中国
22.27   7.09   7.29   7.30   11.02
11Cao Yunji (曹云吉) 8.41 9.59China中国
8.41   12.38   10.78   9.00   9.00
12Jianting He (何见听) 6.90 9.75China中国
25.84   6.90   13.31   7.30   8.65
13Jie Hu (胡洁) 7.56 10.52China中国
10.18   13.53   7.56   9.61   11.77
14Nanxuan Zeng (曾楠轩) 8.44 13.67China中国
18.31   13.71   8.44   14.78   12.52
15Junye Zhu (朱俊烨) 14.06 15.42China中国
16.30   14.59   19.13   15.38   14.06
16Xin Yan (晏昕) 9.65 16.17China中国
DNF    13.91   14.90   19.71   9.65
17Yiqi Liu (刘奕祺) 11.46 17.61China中国
27.19   13.77   11.97   27.09   11.46
18Yuan Peng (袁鹏) 14.69 23.18China中国
31.86   32.50   16.52   14.69   21.15
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Weixing Zhang (张炜星) 2.96 3.90China中国
5.03   3.31   4.97   3.43   2.96
2Zhiyang Chen (陈至扬) 2.72 4.39China中国
2.72   6.28   4.31   4.83   4.03
3Si Li (李思) 4.55 5.68China中国
4.55   6.06   5.66   5.33   6.06
4Xiao Liu (刘潇) 4.06 5.97China中国
7.13   5.91   4.06   5.15   6.86
5Hongyuan Tang (唐鸿远) 3.80 6.05China中国
DNF    5.68   3.80   7.88   4.59
6Guangye Zhang (张广业) 4.31 6.16China中国
4.31   5.30   6.83   6.34   8.08
7Yan Song (宋岩) 5.21 6.16China中国
5.21   6.22   12.65   6.22   6.05
8Yang Shen (沈阳) 5.91 7.19China中国
5.91   6.63   8.05   10.08   6.88
 
四阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 41.58 47.90China中国
48.31   42.61   53.66   52.77   41.58
2Weixing Zhang (张炜星) 40.38 48.15China中国
51.13   40.38   45.25   55.63   48.06
3Guangye Zhang (张广业) 49.28 53.82China中国
57.71   51.52   54.28   55.65   49.28
4Shicheng Qiu (丘仕铖) 49.27 1:02.86China中国
1:07.40  1:05.41  56.58   1:06.58  49.27
5Hongyuan Tang (唐鸿远) 57.38 1:04.13China中国
57.38   1:12.33  1:04.91  1:09.94  57.53
6Xiao Liu (刘潇) 1:04.09 1:05.57China中国
1:04.09  1:10.71  1:06.16  1:04.13  1:06.41
7Yan Song (宋岩) 1:05.22 1:12.07China中国
1:06.38  1:14.00  1:15.84  1:22.22  1:05.22
8Si Li (李思) 1:04.83 1:16.75China中国
1:19.09  1:06.91  1:24.25  1:04.83  1:33.75
9Zhen Liu (刘震) 1:05.15 1:27.44China中国
1:05.15  1:34.03  1:23.80  1:24.50  1:37.96
10Yiliang Lu (路义亮) 1:26.34 1:33.36China中国
1:34.09  1:30.59  1:46.05  1:26.34  1:35.40
11Yiqi Liu (刘奕祺) 1:40.55 1:50.42China中国
1:52.34  1:40.55  1:57.36  DNF    1:41.56
12Yang Shen (沈阳) 1:42.90 1:58.21China中国
2:11.75  2:03.16  1:42.90  1:48.19  2:03.28
13Junye Zhu (朱俊烨) 1:51.46 2:27.29China中国
2:26.43  1:51.46  2:38.30  2:17.15  2:50.97
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Weixing Zhang (张炜星) 39.43 43.13China中国
43.40   39.43   42.90   43.08   DNF
2Zhiyang Chen (陈至扬) 42.30 47.02China中国
44.90   42.30   46.16   53.47   50.00
3Guangye Zhang (张广业) 53.50 56.27China中国
53.50   54.22   59.83   59.28   55.31
4Hongyuan Tang (唐鸿远) 56.80 1:03.01China中国
1:01.80  58.16   1:09.06  1:09.28  56.80
5Xiao Liu (刘潇) 58.69 1:04.72China中国
1:08.93  58.69   1:02.80  1:04.08  1:07.27
6Shicheng Qiu (丘仕铖) 1:05.68 1:12.96China中国
1:05.68  1:21.03  1:15.28  1:07.71  1:15.88
 
五阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 1:24.34 1:33.73China中国
1:28.75  1:42.77  1:34.03  1:38.40  1:24.34
2Weixing Zhang (张炜星) 1:16.50 1:34.83China中国
1:42.59  2:19.56  1:32.59  1:16.50  1:29.31
3Hongyuan Tang (唐鸿远) 1:34.96 1:45.27China中国
1:46.00  1:49.03  1:40.77  2:00.80  1:34.96
4Guangye Zhang (张广业) 2:12.78 2:21.56China中国
2:29.40  2:12.78  2:43.61  2:22.02  2:13.27
5Yan Song (宋岩) 2:11.83 2:29.88China中国
2:33.71  2:11.83  2:51.44  2:26.58  2:29.36
6Si Li (李思) 2:10.03 2:30.89China中国
2:25.72  2:36.77  2:37.71  2:10.03  2:30.19
7Xiao Liu (刘潇) 2:31.18 2:40.81China中国
3:07.15  2:44.28  2:45.46  2:32.68  2:31.18
8Yiliang Lu (路义亮) 2:36.91 2:46.00China中国
3:02.30  2:56.61  2:36.91  2:37.02  2:44.38
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Jianting He (何见听) 1:31.05 DNFChina中国
DNF    DNF    1:31.05
2Si Li (李思) 3:22.96 DNFChina中国
DNF    3:22.96  DNF
3Yiliang Lu (路义亮) 5:29.47 DNFChina中国
5:29.47  DNF    DNF
4Weixing Zhang (张炜星) 6:00.08 DNFChina中国
DNF    DNF    6:00.08
5Zhiyang Chen (陈至扬) DNF DNFChina中国
DNF    DNF    DNF
5Junye Zhu (朱俊烨) DNF DNFChina中国
DNF    DNF    DNF
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Weixing Zhang (张炜星) 19.06 20.47China中国
19.06   20.25   20.58   20.58   DNF
2Guangye Zhang (张广业) 21.34 22.66China中国
21.34   23.31   25.84   22.13   22.53
3Shicheng Qiu (丘仕铖) 21.66 23.80China中国
23.40   24.31   21.66   23.70   DNF
4Zhiyang Chen (陈至扬) 19.13 23.93China中国
24.25   24.02   19.13   23.53   30.08
5Xiao Liu (刘潇) 21.86 24.82China中国
21.86   DNF    23.11   29.34   22.00
6Si Li (李思) 24.30 29.01China中国
28.41   24.30   29.81   28.80   35.13
7Hongyuan Tang (唐鸿远) 23.69 29.40China中国
26.59   23.69   29.59   32.02   33.91
8Zhen Liu (刘震) 24.47 31.70China中国
24.47   32.93   29.25   34.93   32.93
9Yiliang Lu (路义亮) 42.52 56.89China中国
42.52   57.77   58.86   54.50   58.41
10Nanxuan Zeng (曾楠轩) 1:02.55 1:18.19China中国
1:44.06  1:30.43  1:12.25  1:11.90  1:02.55
 
金字塔    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 7.31 8.05China中国
8.02   8.08   7.31   8.06   8.46
2Si Li (李思) 10.97 12.48China中国
10.97   15.00   13.15   13.18   11.11
3Weixing Zhang (张炜星) 9.09 12.53China中国
9.09   16.96   10.41   17.81   10.21
4Yan Song (宋岩) 20.25 22.20China中国
29.56   25.53   20.81   20.27   20.25
5Guangye Zhang (张广业) 17.21 22.35China中国
38.94   24.06   17.21   22.77   20.22
6Xin Yan (晏昕) 16.96 23.41China中国
23.47   16.96   33.56   21.25   25.52
7Yang Shen (沈阳) 16.15 24.38China中国
16.15   34.69   23.05   30.06   20.02
8Junye Zhu (朱俊烨) 25.41 33.50China中国
34.05   31.47   DNF    34.97   25.41
9Yiliang Lu (路义亮) 42.83 1:00.50China中国
2:47.33  1:05.66  42.83   1:08.25  47.59