2011WCA西安浮云赛

日期: 2011-05-01
地点: 陕西西安
链接: 2011WCA西安浮云赛 2011WCA西安浮云赛
冠军 前三 所有 各选手
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 9.94 10.81中国
DNF    10.33   10.47   9.94   11.63
2Yan Jin (金岩) 10.19 11.58中国
12.15   10.19   11.13   11.67   11.94
3Haowei Fan (樊浩玮) 10.96 11.66中国
11.37   11.69   12.41   10.96   11.91
4Haiping Chen (陈海平) 11.34 14.94中国
16.12   13.91   11.34   15.99   14.91
5Pengju Li (李鹏举) 15.29 16.13中国
15.86   16.51   17.68   15.29   16.02
6Heng Ma (马恒) 16.91 17.27中国
17.22   20.30   16.91   17.30   17.30
7Donglei Li (李冬雷) 16.89 18.69中国
DNF    17.19   16.89   19.20   19.67
8Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 14.34 19.05中国
18.91   20.52   17.72   14.34   DNF
9Yongfeng Hou (侯永锋) 17.27 19.31中国
20.05   17.91   19.96   22.25   17.27
10Xiaofei Zhang (张逍斐) 17.27 19.64中国
17.27   20.22   19.06   19.63   20.71
11Yan Xia (夏焱) 15.71 19.94中国
15.94   23.72   15.71   24.97   20.15
12Yefeng Hu (胡叶枫) 17.22 21.43中国
17.22   23.16   20.96   24.21   20.17
13Jingzhou Jia (贾敬宙) 20.53 21.66中国
20.53   21.15   27.61   22.09   21.75
14Yang Jiao (焦阳) 19.93 21.85中国
21.43   23.21   20.90   33.83   19.93
15Leixin Zhou (周磊欣) 20.28 23.05中国
22.80   24.41   27.28   21.93   20.28
16Fanghao Yin (阴方昊) 19.11 23.66中国
25.37   24.32   21.29   29.03   19.11
17Zening Chen (陈泽宁) 23.69 24.79中国
24.72   24.69   23.69   DNF    24.97
18Xinran Wang (王新然) 20.88 26.18中国
32.13   27.00   20.88   25.58   25.96
19Mo Ji (季默) 19.05 27.52中国
19.05   29.36   26.15   27.06   31.40
20Yixuan Ye (叶逸轩) 25.10 31.33中国
27.34   43.63   25.10   33.37   33.29
21Qiao Wang (王巧) 28.71 31.51中国
31.97   29.18   28.71   33.38   33.93
22Mingsen Han (韩明森) 28.06 33.78中国
30.52   28.06   37.81   33.02   DNF
23Ruoqing Wu (邬偌青) 28.58 37.04中国
28.58   41.13   36.08   33.91   55.84
24Wei Zhang (张炜) 31.09 37.76中国
46.47   49.09   33.16   33.65   31.09
25Chenjie Gong (龚晨杰) 32.71 38.77中国
35.40   43.47   43.59   37.43   32.71
26Yanqi Gao (高延琦) 41.00 44.25中国
50.30   48.90   41.00   41.53   42.31
27Wenkai Yuan (袁文凯) 34.45 49.52中国
52.30   48.13   48.12   55.08   34.45
28Guoqiang Wang (王国强) 33.36 54.44中国
2:40.84  49.44   1:02.44  51.44   33.36
29Xudong Yan (闫旭东) 50.81 58.73中国
50.81   1:00.08  DNF    1:00.27  55.83
30Jialin Chen (陈佳琳) 1:36.53 1:41.64中国
2:38.59  1:39.99  1:44.11  1:36.53  1:40.83
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 9.96 10.62中国
10.06   11.61   10.19   12.21   9.96
2Haowei Fan (樊浩玮) 10.69 11.19中国
11.47   10.69   12.36   11.21   10.90
3Yan Jin (金岩) 11.19 12.44中国
12.08   12.77   13.75   11.19   12.47
4Haiping Chen (陈海平) 13.54 15.10中国
17.71   16.79   13.54   13.83   14.69
5Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 14.09 16.60中国
14.09   20.50   18.65   16.61   14.55
6Pengju Li (李鹏举) 13.51 16.62中国
16.93   13.51   17.26   16.46   16.46
7Heng Ma (马恒) 15.66 17.47中国
17.78   17.31   17.31   15.66   17.97
8Yongfeng Hou (侯永锋) 14.13 18.92中国
19.09   14.13   20.09   18.38   19.30
9Xiaofei Zhang (张逍斐) 16.81 19.07中国
19.40   17.19   16.81   20.63   25.09
10Donglei Li (李冬雷) 17.29 19.60中国
17.55   22.05   21.33   17.29   19.93
11Yan Xia (夏焱) 18.80 20.20中国
19.28   21.72   20.69   18.80   20.63
12Yefeng Hu (胡叶枫) 18.46 20.88中国
20.30   18.46   22.15   20.18   25.68
13Jingzhou Jia (贾敬宙) 19.01 23.85中国
24.28   26.32   19.01   24.52   22.76
14Yang Jiao (焦阳) 22.34 23.94中国
22.34   23.83   24.52   23.69   24.30
15Fanghao Yin (阴方昊) 18.31 24.65中国
20.96   30.38   22.61   DNF    18.31
16Leixin Zhou (周磊欣) 21.11 24.77中国
28.31   25.88   25.34   21.11   23.09
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 9.27 10.39中国
DNF    10.58   10.40   10.18   9.27
2Haowei Fan (樊浩玮) 10.06 12.40中国
12.56   10.06   10.86   13.83   13.77
3Yan Jin (金岩) 11.94 12.46中国
12.13   13.08   11.94   12.18   13.22
4Haiping Chen (陈海平) 11.52 13.26中国
12.22   12.09   17.02   11.52   15.46
5Pengju Li (李鹏举) 15.08 16.21中国
20.19   15.08   15.66   16.55   16.41
6Yongfeng Hou (侯永锋) 16.38 17.90中国
18.63   20.80   17.68   17.40   16.38
7Heng Ma (马恒) 15.63 18.02中国
20.09   16.69   17.27   15.63   26.11
8Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 18.56 20.96中国
25.69   18.56   23.63   19.90   19.36
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yan Jin (金岩) 2.77 4.04中国
5.06   2.77   4.27   19.38   2.80
2Haowei Fan (樊浩玮) 2.80 4.59中国
DNF    5.21   4.27   4.28   2.80
3Mulun Yin (阴目仑) 2.71 5.24中国
5.33   2.71   5.86   4.81   5.59
4Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 4.43 5.89中国
5.38   5.94   4.43   8.46   6.34
5Yefeng Hu (胡叶枫) 6.24 6.78中国
7.29   6.31   6.73   8.58   6.24
6Yang Jiao (焦阳) 5.13 7.29中国
8.15   5.13   17.30   6.13   7.58
7Yan Xia (夏焱) 6.66 8.11中国
6.85   8.89   8.59   20.29   6.66
8Xiaofei Zhang (张逍斐) 5.30 8.30中国
22.05   5.47   5.30   9.55   9.88
9Mo Ji (季默) 6.15 8.72中国
12.31   10.19   8.65   6.15   7.33
10Xinran Wang (王新然) 6.05 9.30中国
13.78   9.90   6.05   9.06   8.94
11Yongfeng Hou (侯永锋) 9.69 12.24中国
9.69   14.58   16.81   11.65   10.50
12Mingsen Han (韩明森) 8.43 12.30中国
13.17   12.92   10.81   8.43   17.38
13Yixuan Ye (叶逸轩) 8.61 12.38中国
11.43   14.83   8.61   10.88   22.90
14Zening Chen (陈泽宁) 4.92 12.54中国
12.97   18.51   4.92   12.69   11.97
15Fanghao Yin (阴方昊) 9.28 17.71中国
9.34   32.41   DNF    9.28   11.38
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 3.21 4.16中国
4.36   4.68   3.44   4.72   3.21
2Mulun Yin (阴目仑) 3.78 4.37中国
4.78   4.25   4.08   3.78   6.03
3Yan Jin (金岩) 4.03 4.88中国
5.80   4.94   5.24   4.47   4.03
4Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 3.94 7.09中国
6.52   7.59   3.94   7.16   9.83
5Yan Xia (夏焱) 6.91 7.74中国
23.64   7.53   6.99   6.91   8.69
6Xiaofei Zhang (张逍斐) 3.59 8.08中国
7.38   DNF    3.59   8.56   8.30
7Yefeng Hu (胡叶枫) 7.03 8.79中国
9.36   7.03   7.91   9.09   10.31
8Yang Jiao (焦阳) 7.13 9.05中国
8.22   7.13   9.81   9.90   9.11
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 53.86 1:02.25中国
1:03.11  56.19   1:07.44  1:13.05  53.86
2Mulun Yin (阴目仑) 1:01.11 1:05.03中国
2:14.52  1:10.22  1:03.40  1:01.46  1:01.11
3Heng Ma (马恒) 1:14.65 1:21.55中国
1:24.15  1:20.21  1:35.58  1:20.30  1:14.65
4Donglei Li (李冬雷) 1:12.60 1:22.77中国
1:31.84  1:17.02  1:19.87  1:31.43  1:12.60
5Yefeng Hu (胡叶枫) 1:34.37 1:41.07中国
1:37.35  1:45.35  1:40.51  1:34.37  DNF
6Yang Jiao (焦阳) 1:42.18 1:54.12中国
2:02.41  1:55.84  1:52.13  1:54.38  1:42.18
7Xiaofei Zhang (张逍斐) 1:30.47 2:01.56中国
1:51.36  2:10.03  2:22.28  2:03.28  1:30.47
8Yongfeng Hou (侯永锋) 2:16.75 2:55.29中国
2:38.09  3:02.58  3:30.33  2:16.75  3:05.21
 
三盲    初赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Yuhui Xu (许宇辉) 1:26.63 DNF中国
DNF    1:26.63  DNF
2Zhizhe Liang (梁稚喆) 1:48.44 DNF中国
1:48.44  2:19.65  DNF
3Mulun Yin (阴目仑) 4:00.59 DNF中国
4:28.11  DNF    4:00.59
4Chengze Li (李承泽) 4:05.40 DNF中国
4:05.40  DNF    DNF
5Pengju Li (李鹏举) 4:56.11 DNF中国
DNF    4:56.11  DNF
6Heng Ma (马恒) 6:03.29 DNF中国
DNF    DNF    6:03.29
7Leixin Zhou (周磊欣) 6:36.56 DNF中国
7:43.80  DNF    6:36.56
8Fanghao Yin (阴方昊) 7:37.09 DNF中国
DNF    7:37.09  DNF
9Yang Jiao (焦阳) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
9Haowei Fan (樊浩玮) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
9Qiao Wang (王巧) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Yuhui Xu (许宇辉) 36.31 DNF中国
DNF    36.31   DNF
2Zhizhe Liang (梁稚喆) 2:58.78 DNF中国
DNF    2:58.78  DNF
3Mulun Yin (阴目仑) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
3Chengze Li (李承泽) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
3Pengju Li (李鹏举) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
四盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Zhizhe Liang (梁稚喆) DNF 中国
DNF    DNF    DNF
 
八板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 1.03 1.07中国
1.08   1.06   1.03   1.11   1.08
2Mulun Yin (阴目仑) 1.16 1.39中国
1.19   1.16   2.29   1.69   1.30
3Heng Ma (马恒) 1.38 1.42中国
2.71   1.41   1.41   1.38   1.43
4Wei Zhang (张炜) 1.58 1.67中国
1.78   1.65   2.46   1.58   1.58
5Mingsen Han (韩明森) 1.43 1.71中国
1.93   1.43   4.16   1.65   1.56
6Yongfeng Hou (侯永锋) 1.50 2.00中国
1.58   1.50   2.90   3.43   1.53
7Pengju Li (李鹏举) 1.77 2.15中国
2.19   1.77   DNF    2.18   2.09
8Yang Jiao (焦阳) 1.21 2.35中国
1.66   4.00   1.38   1.21   4.22
9Yan Xia (夏焱) 1.18 2.45中国
2.71   3.43   1.22   1.18   DNF
10Yixuan Ye (叶逸轩) 1.90 2.53中国
2.02   3.26   2.72   2.84   1.90
11Ziyao Xu (徐梓耀) 1.58 2.65中国
3.05   4.09   2.43   2.47   1.58
12Qiao Wang (王巧) 1.77 3.10中国
2.27   1.77   6.47   1.84   5.18
13Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 2.06 3.48中国
2.53   2.06   2.86   5.05   7.05
14Fanghao Yin (阴方昊) 1.64 4.16中国
8.99   DNF    1.83   1.65   1.64
15Zhong Wang (王众) 4.09 5.46中国
5.73   6.02   4.63   4.09   6.13
16Yefeng Hu (胡叶枫) 1.13 DNF中国
DNF    2.19   2.03   1.13   DNF
17Donglei Li (李冬雷) 1.96 DNF中国
1.96   DNF    2.33   DNF    DNF