2013WCA南昌公开赛

日期: 2013-10-27
地点: 江西南昌
链接: 2013WCA南昌公开赛 2013WCA南昌公开赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Xiaolin Zeng (曾小林) 9.70 10.87China中国
10.58   16.24   11.49   9.70   10.54
2Zhiyang Chen (陈至扬) 10.14 11.90China中国
10.14   12.11   12.70   14.40   10.90
3Jiakai Chen (陈佳凯) 11.34 12.05China中国
11.87   11.67   12.62   13.07   11.34
4Caiqing Tang (汤才庆) 11.96 13.19China中国
13.28   13.86   12.43   11.96   17.38
5Xinglin Liu (刘星林) 12.69 13.49China中国
13.75   12.99   12.69   14.77   13.72
6Qiang Gong (龚强) 12.01 13.65China中国
14.64   13.46   12.84   12.01   14.65
7Bin Li (李宾) 11.80 14.14China中国
12.38   11.80   15.20   15.57   14.83
8Dinghuai Zhang (张鼎怀) 12.69 14.16China中国
12.69   13.39   14.80   16.92   14.30
9Lang Yuan (袁朗) 12.29 14.79China中国
17.82   14.19   17.40   12.77   12.29
10Shuai Liu (刘帅) 14.13 15.06China中国
14.13   16.72   14.29   14.17   17.51
11Ziyuan Lin (林子源) 13.99 16.11China中国
16.25   14.52   17.55   19.40   13.99
12Qi Yang (杨祺) 14.32 16.22China中国
16.89   16.01   14.32   19.12   15.75
13Haoran Tian (田浩然) 13.24 16.35China中国
17.41   15.58   13.24   16.71   16.76
14Bocheng Wu (武铂程) 15.43 16.89China中国
16.96   16.41   24.86   15.43   17.30
15Qingwei Kong (孔庆玮) 15.41 16.91China中国
15.41   16.49   18.05   16.20   18.62
16Feilong Tang (唐飞龙) 16.36 16.93China中国
20.16   16.36   17.39   17.01   16.40
17Guokang He (何国康) 14.62 16.98China中国
19.06   14.62   19.04   15.27   16.62
18Chunyu Zhang (张春雨) 14.76 16.98China中国
17.72   19.82   16.68   14.76   16.54
19Yi Ouyang (欧阳懿) 13.79 17.18China中国
16.76   16.63   18.15   13.79   21.14
20Jingyuan Chen (陈静远) 15.33 17.33China中国
34.07   17.44   17.40   17.15   15.33
21Xusheng Hong (洪旭升) 16.20 17.84China中国
16.20   18.25   23.37   16.80   18.47
22Ming Zheng (郑鸣) 14.64 18.15China中国
19.10   20.23   14.64   16.59   18.76
23Yi Wang (汪义) 15.08 18.38China中国
18.61   18.73   23.28   17.81   15.08
24Jundong Li (李俊东) 16.30 18.49China中国
19.18   16.30   DNF    17.73   18.57
25Chaohui Lin (林朝辉) 17.37 18.69China中国
18.95   20.51   18.35   18.76   17.37
26Yifan Hu (胡一凡) 13.53 19.13China中国
21.56   18.26   13.53   19.02   20.12
27Changjun Wu (吴长骏) 19.69 22.19China中国
19.69   21.02   22.20   25.47   23.34
28Liang Yu (余亮) 18.51 22.57China中国
23.91   18.51   28.20   22.31   21.49
29Haoyang Zeng (曾浩阳) 21.33 22.60China中国
21.88   30.94   24.54   21.37   21.33
30Dongyu Liu (刘东余) 11.83 24.01China中国
24.66   11.83   24.54   24.65   22.85
31Bingkun Xu (徐秉坤) 20.37 24.76China中国
26.15   22.96   30.77   20.37   25.16
32Kewei Chen (陈可维) 23.20 28.18China中国
34.60   29.37   31.06   24.10   23.20
33Zheng Yuan (原正) 22.60 29.31China中国
29.34   22.60   DNF    32.38   26.21
34Jun Yang (杨骏) 36.45 45.94China中国
52.66   1:14.57  47.54   37.62   36.45
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Xiaolin Zeng (曾小林) 9.15 10.31China中国
9.86   9.15   10.13   10.95   11.08
2Jiakai Chen (陈佳凯) 9.72 12.17China中国
21.35   13.07   13.12   10.33   9.72
3Zhiyang Chen (陈至扬) 10.41 12.41China中国
10.41   11.09   12.66   13.49   14.80
4Lang Yuan (袁朗) 11.87 12.60China中国
12.39   12.37   14.34   13.04   11.87
5Qiang Gong (龚强) 11.58 13.10China中国
12.37   16.17   12.36   14.56   11.58
6Ziyuan Lin (林子源) 12.66 14.50China中国
15.66   15.25   14.56   13.68   12.66
7Haoran Tian (田浩然) 13.99 14.56China中国
13.99   15.36   14.28   15.17   14.24
8Bin Li (李宾) 11.36 14.59China中国
14.58   14.95   14.23   16.95   11.36
9Shuai Liu (刘帅) 13.98 14.61China中国
15.05   14.48   13.98   14.30   17.21
10Xinglin Liu (刘星林) 13.05 14.62China中国
15.86   15.61   13.90   14.34   13.05
11Bocheng Wu (武铂程) 13.30 14.77China中国
21.99   13.30   13.85   15.45   15.01
12Caiqing Tang (汤才庆) 13.36 15.28China中国
18.25   15.00   17.44   13.36   13.41
13Dinghuai Zhang (张鼎怀) 12.57 15.42China中国
14.38   DNF    12.57   16.67   15.21
14Chunyu Zhang (张春雨) 14.55 15.63China中国
15.72   14.55   20.72   16.49   14.69
15Yi Ouyang (欧阳懿) 12.79 15.95China中国
15.30   19.20   17.48   15.08   12.79
16Guokang He (何国康) 14.07 16.32China中国
43.49   16.91   14.07   17.44   14.61
17Jingyuan Chen (陈静远) 15.33 16.61China中国
17.31   16.17   16.74   16.93   15.33
18Qingwei Kong (孔庆玮) 12.75 17.20China中国
19.22   12.75   18.19   14.19   DNF
19Qi Yang (杨祺) 15.34 17.65China中国
17.63   19.05   18.62   16.70   15.34
20Xusheng Hong (洪旭升) 18.72 20.94China中国
29.12   23.62   18.72   19.89   19.31
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Xiaolin Zeng (曾小林) 7.14 11.36China中国
9.33   13.78   7.14   10.97   DNF
2Jiakai Chen (陈佳凯) 10.84 11.77China中国
10.84   11.71   13.07   12.27   11.32
3Lang Yuan (袁朗) 11.98 12.82China中国
11.99   14.13   11.98   13.52   12.96
4Zhiyang Chen (陈至扬) 9.35 13.63China中国
12.81   14.58   13.67   14.40   9.35
5Ziyuan Lin (林子源) 12.67 13.87China中国
14.31   12.67   13.40   13.90   16.84
6Qiang Gong (龚强) 13.30 14.27China中国
14.69   13.30   15.26   14.70   13.43
7Bin Li (李宾) 13.41 14.49China中国
13.81   15.81   13.41   14.44   15.22
8Haoran Tian (田浩然) 15.34 16.48China中国
16.40   16.17   17.39   15.34   16.86
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yinghao Wang (王鹰豪)AsR 0.93 3.25China中国
3.92   0.93   4.05   3.59   2.25
2Jingyuan Chen (陈静远) 1.73 4.28China中国
2.88   1.73   4.88   5.09   6.26
3Zhiyang Chen (陈至扬) 2.93 4.39China中国
4.59   2.93   3.56   5.01   5.53
4Qiang Gong (龚强) 2.84 4.74China中国
3.37   2.84   5.83   5.91   5.02
5Xiaolin Zeng (曾小林) 1.61 5.30China中国
5.89   1.61   5.90   4.11   6.37
6Chunyu Zhang (张春雨) 3.31 5.32China中国
6.06   3.31   5.41   6.49   4.50
7Ziyuan Lin (林子源) 4.63 5.47China中国
4.77   5.75   11.77   4.63   5.90
8Caiqing Tang (汤才庆) 2.00 5.48China中国
4.93   2.00   9.91   5.91   5.61
9Dinghuai Zhang (张鼎怀) 2.54 6.06China中国
7.42   2.54   6.50   6.74   4.94
10Guokang He (何国康) 3.93 6.15China中国
5.38   3.93   6.45   8.22   6.62
11Qingwei Kong (孔庆玮) 5.34 6.18China中国
6.01   9.51   6.12   6.41   5.34
12Haoran Tian (田浩然) 5.16 6.36China中国
5.39   8.31   5.16   5.39   DNF
13Lang Yuan (袁朗) 4.41 6.84China中国
6.76   4.41   7.16   7.57   6.59
14Xinglin Liu (刘星林) 3.04 7.01China中国
7.37   3.04   6.42   7.78   7.24
15Bocheng Wu (武铂程) 6.89 7.36China中国
8.38   6.89   7.56   6.99   7.53
16Qi Yang (杨祺) 2.47 7.40China中国
8.05   2.47   9.27   8.08   6.07
17Yifan Hu (胡一凡) 4.22 7.57China中国
7.26   4.22   10.87   7.70   7.74
18Liang Yu (余亮) 7.39 7.94China中国
7.66   8.50   9.05   7.67   7.39
19Jiakai Chen (陈佳凯) 2.38 8.15China中国
12.15   2.38   12.73   5.32   6.99
20Feilong Tang (唐飞龙) 7.01 8.30China中国
8.46   7.01   8.38   11.86   8.05
21Dongyu Liu (刘东余) 6.34 8.32China中国
7.79   9.24   13.03   7.93   6.34
22Xusheng Hong (洪旭升) 6.36 8.43China中国
7.43   6.36   9.42   DNF    8.45
23Bingkun Xu (徐秉坤) 5.93 8.79China中国
10.77   6.95   DNF    8.66   5.93
24Changjun Wu (吴长骏) 8.45 9.05China中国
8.45   8.80   8.55   10.39   9.79
25Yi Wang (汪义) 7.01 9.44China中国
8.94   11.93   7.01   10.10   9.28
26Chaohui Lin (林朝辉) 6.80 9.66China中国
DNF    9.02   6.80   8.21   11.74
27Zheng Yuan (原正) 7.52 15.33China中国
15.00   15.23   7.52   24.22   15.75
28Jun Yang (杨骏) 11.10 22.14China中国
DNF    11.10   17.64   36.20   12.58
 
二阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yinghao Wang (王鹰豪) 1.75 2.70China中国
DNF    1.75   3.42   2.59   2.10
2Xiaolin Zeng (曾小林) 3.54 4.24China中国
3.73   4.92   5.47   4.06   3.54
3Zhiyang Chen (陈至扬) 3.28 4.52China中国
6.61   3.91   3.28   4.55   5.11
4Jingyuan Chen (陈静远) 3.76 4.56China中国
4.34   6.82   3.76   5.30   4.03
5Chunyu Zhang (张春雨) 4.28 5.15China中国
6.42   4.28   5.16   5.62   4.67
6Haoran Tian (田浩然) 4.91 5.18China中国
5.02   5.24   4.91   5.28   6.54
7Dinghuai Zhang (张鼎怀) 4.06 5.21China中国
4.34   5.76   4.06   6.01   5.53
8Caiqing Tang (汤才庆) 3.86 5.35China中国
6.51   5.97   3.86   5.45   4.63
9Ziyuan Lin (林子源) 3.97 5.43China中国
5.74   4.62   3.97   5.92   8.92
10Qiang Gong (龚强) 4.22 5.78China中国
5.85   DNF    4.22   4.71   6.77
11Guokang He (何国康) 3.70 5.87China中国
6.03   4.82   3.70   6.76   11.26
12Xinglin Liu (刘星林) 4.30 6.50China中国
5.15   7.19   8.36   7.15   4.30
13Qingwei Kong (孔庆玮) 6.45 6.93China中国
6.60   7.52   6.45   7.05   7.15
14Lang Yuan (袁朗) 5.66 6.99China中国
5.66   5.92   7.54   7.63   7.52
15Yifan Hu (胡一凡) 5.08 8.52China中国
15.36   8.39   7.46   5.08   9.70
16Bocheng Wu (武铂程) 6.86 9.29China中国
9.59   9.55   10.52   6.86   8.73
17Qi Yang (杨祺) 6.26 9.65China中国
10.00   6.26   12.36   DNF    6.59
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 3.07 3.67China中国
4.92   3.37   3.91   3.74   3.07
2Yinghao Wang (王鹰豪) 1.88 3.76China中国
4.22   2.43   1.88   4.63   DNF
3Caiqing Tang (汤才庆) 3.75 4.92China中国
4.72   4.14   5.91   6.16   3.75
4Xiaolin Zeng (曾小林) 2.71 5.07China中国
7.06   3.92   6.89   4.41   2.71
5Chunyu Zhang (张春雨) 3.93 5.07China中国
5.61   4.21   5.93   5.39   3.93
6Jingyuan Chen (陈静远) 5.09 5.59China中国
5.09   5.79   5.66   5.31   8.60
7Haoran Tian (田浩然) 4.58 5.79China中国
5.27   9.77   6.04   6.05   4.58
8Dinghuai Zhang (张鼎怀) 5.46 5.85China中国
5.91   5.78   5.46   10.68   5.87
 
四阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 36.30 42.78China中国
39.83   45.22   36.30   43.28   50.39
2Yinghao Wang (王鹰豪) 39.64 44.47China中国
45.86   43.37   53.71   39.64   44.19
3Jiakai Chen (陈佳凯) 38.04 46.49China中国
38.04   43.94   55.30   47.58   47.96
4Bin Li (李宾) 45.13 50.33China中国
51.07   48.16   51.75   57.43   45.13
5Caiqing Tang (汤才庆) 49.68 52.96China中国
55.75   55.56   50.15   53.17   49.68
6Guokang He (何国康) 51.30 53.05China中国
54.23   51.57   51.30   1:20.45  53.34
7Chunyu Zhang (张春雨) 46.36 53.56China中国
50.39   46.36   59.01   1:02.41  51.29
8Lang Yuan (袁朗) 53.94 57.38China中国
56.11   53.94   1:04.19  57.30   58.73
9Xinglin Liu (刘星林) 52.41 58.27China中国
58.66   52.41   1:03.52  52.63   1:05.93
10Qiang Gong (龚强) 53.64 58.88China中国
1:02.99  1:00.57  53.64   1:01.07  55.00
11Qingwei Kong (孔庆玮) 56.14 1:02.17China中国
1:20.12  1:05.21  59.97   56.14   1:01.33
12Feilong Tang (唐飞龙) 55.88 1:03.29China中国
1:03.15  1:02.81  1:03.91  1:05.40  55.88
13Ziyuan Lin (林子源) 1:00.88 1:05.41China中国
1:09.43  1:05.57  1:00.88  1:01.22  1:13.07
14Xusheng Hong (洪旭升) 1:02.29 1:06.79China中国
1:12.66  1:10.39  1:02.29  1:04.23  1:05.75
15Yi Ouyang (欧阳懿) 1:02.60 1:12.01China中国
1:02.60  1:17.32  1:12.13  1:09.35  1:14.54
16Haoran Tian (田浩然) 1:08.52 1:12.50China中国
1:10.40  1:48.05  1:17.65  1:08.52  1:09.45
17Chaohui Lin (林朝辉) 1:04.62 1:21.38China中国
1:36.74  1:18.64  1:24.14  1:21.37  1:04.62
18Jingyuan Chen (陈静远) 57.44 1:32.59China中国
2:15.47  1:13.47  1:08.82  57.44   DNF
19Yifan Hu (胡一凡) 1:31.37 1:36.49China中国
1:35.49  1:32.40  1:41.57  1:31.37  1:47.41
20Zheng Yuan (原正) 1:16.19 1:40.77China中国
1:36.20  1:16.19  2:15.53  1:39.46  1:46.65
21Haoyang Zeng (曾浩阳) 1:57.34 2:29.17China中国
2:58.92  1:57.34  2:12.42  2:42.75  2:32.33
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 35.75 41.60China中国
44.54   46.41   41.12   39.14   35.75
2Yinghao Wang (王鹰豪) 37.17 42.71China中国
43.50   41.31   43.32   50.11   37.17
3Bin Li (李宾) 44.39 49.58China中国
48.46   52.87   52.22   48.05   44.39
4Caiqing Tang (汤才庆) 50.92 53.39China中国
1:12.97  53.53   50.92   52.05   54.60
5Jiakai Chen (陈佳凯) 37.41 53.57China中国
42.92   37.41   59.45   1:23.90  58.33
6Guokang He (何国康) 46.88 58.40China中国
58.05   46.88   57.33   1:11.42  59.81
7Lang Yuan (袁朗) 51.37 1:00.12China中国
1:00.46  1:04.73  1:06.06  55.18   51.37
8Chunyu Zhang (张春雨) 50.96 1:01.68China中国
59.78   52.95   DNF    1:12.30  50.96
 
五阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Chunyu Zhang (张春雨) 1:18.02 1:27.98China中国
1:23.94  1:27.75  1:38.76  1:32.26  1:18.02
2Zhiyang Chen (陈至扬) 1:26.07 1:31.52China中国
1:30.68  1:30.70  1:26.07  1:40.79  1:33.17
3Yinghao Wang (王鹰豪) 1:32.18 1:37.12China中国
1:32.18  1:36.60  1:41.79  1:50.33  1:32.96
4Lang Yuan (袁朗) 1:23.97 1:37.70China中国
1:41.47  1:37.94  1:23.97  1:49.47  1:33.68
5Guokang He (何国康) 1:34.20 1:41.50China中国
1:46.83  1:34.20  1:41.96  1:36.02  1:46.52
6Bin Li (李宾) 1:32.82 1:41.60China中国
1:48.94  1:39.30  1:44.29  1:41.21  1:32.82
7Caiqing Tang (汤才庆) 1:42.50 1:45.18China中国
1:52.24  1:49.32  1:42.50  1:43.05  1:43.16
8Qiang Gong (龚强) 1:36.75 1:58.33China中国
1:36.75  2:14.62  2:09.68  1:56.40  1:48.91
9Qingwei Kong (孔庆玮) 1:52.15 2:01.65China中国
DNF    2:01.05  2:10.29  1:52.15  1:53.61
10Jingyuan Chen (陈静远) 1:59.46 2:35.86China中国
1:59.46  DNF    2:35.14  2:23.10  2:49.33
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Yang Hu (胡扬) 39.83 DNFChina中国
DNF    39.83   DNF
2Zhiyang Chen (陈至扬) 2:19.18 DNFChina中国
2:19.18  DNF    DNF
3Chunyu Zhang (张春雨) 2:33.43 DNFChina中国
2:33.43  DNF    DNF
4Jingyuan Chen (陈静远) 3:21.36 DNFChina中国
3:21.36  DNF    DNF
5Haoyang Zeng (曾浩阳) 4:25.73 DNFChina中国
4:43.11  4:25.73  DNF
6Caiqing Tang (汤才庆) 6:32.68 DNFChina中国
DNF    6:32.68  DNF
7Yinghao Wang (王鹰豪) DNF DNFChina中国
DNF    DNF    DNF
7Lang Yuan (袁朗) DNF DNFChina中国
DNF    DNF    DNS
7Yi Wang (汪义) DNF DNFChina中国
DNF    DNF    DNF
7Haoran Tian (田浩然) DNF DNFChina中国
DNF    DNF    DNF
7Chaohui Lin (林朝辉) DNF DNFChina中国
DNF    DNF    DNF
 
单手    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 15.86 18.54China中国
15.86   19.87   20.89   16.17   19.59
2Caiqing Tang (汤才庆) 17.98 19.89China中国
17.98   22.64   18.52   18.90   22.26
3Jiakai Chen (陈佳凯) 17.51 20.21China中国
24.35   21.13   17.51   18.65   20.84
4Bin Li (李宾) 17.70 21.02China中国
21.07   23.60   23.50   18.50   17.70
5Xiaolin Zeng (曾小林) 19.30 24.13China中国
20.27   31.81   19.30   20.31   DNF
6Qiang Gong (龚强) 21.00 28.12China中国
25.23   38.54   31.27   21.00   27.87
7Ziyuan Lin (林子源) 24.77 28.41China中国
28.50   27.60   24.77   33.42   29.13
8Jingyuan Chen (陈静远) 27.46 28.76China中国
27.46   27.65   27.94   30.68   33.70
9Haoran Tian (田浩然) 24.86 28.78China中国
24.86   25.18   40.06   34.09   27.06
10Xinglin Liu (刘星林) 25.47 29.52China中国
41.68   25.47   29.65   30.28   28.64
11Chunyu Zhang (张春雨) 22.93 29.60China中国
31.93   34.28   30.21   22.93   26.65
12Feilong Tang (唐飞龙) 28.11 31.65China中国
37.47   30.55   33.04   28.11   31.37
13Xusheng Hong (洪旭升) 29.38 33.71China中国
35.76   52.07   29.38   32.01   33.36
14Bocheng Wu (武铂程) 28.45 36.59China中国
44.24   38.18   30.27   28.45   41.32
15Yi Ouyang (欧阳懿) 31.82 43.02China中国
34.85   34.72   59.50   DNF    31.82
16Yifan Hu (胡一凡) 36.52 43.49China中国
40.72   48.72   1:08.98  36.52   41.02
17Qingwei Kong (孔庆玮) 36.24 43.62China中国
43.61   52.46   36.24   40.94   46.30
18Chaohui Lin (林朝辉) 29.55 45.97China中国
47.22   42.52   48.18   29.55   51.86
19Qi Yang (杨祺) 35.09 46.25China中国
39.94   1:03.60  35.21   35.09   1:03.65
20Yi Wang (汪义) 41.91 48.84China中国
50.99   51.39   41.91   44.15   54.48
21Lang Yuan (袁朗) 34.09 49.55China中国
34.09   41.54   49.08   1:01.72  58.04
22Haoyang Zeng (曾浩阳) 46.43 1:02.05China中国
1:04.05  1:03.93  1:02.99  46.43   59.24
23Zheng Yuan (原正) 55.42 1:02.26China中国
DNF    55.42   59.64   1:10.23  56.91
24Liang Yu (余亮) 49.69 1:05.30China中国
1:02.67  49.69   1:05.32  1:07.90  1:09.83
25Jun Yang (杨骏) DNF DNFChina中国
DNF    DNS    DNS    DNS    DNS
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 14.33 17.60China中国
18.01   22.14   16.96   14.33   17.84
2Caiqing Tang (汤才庆) 14.75 18.71China中国
19.30   14.75   18.37   19.26   18.49
3Jiakai Chen (陈佳凯) 16.69 19.09China中国
16.69   20.43   17.24   19.61   22.02
4Xiaolin Zeng (曾小林) 21.58 23.99China中国
21.58   24.83   40.42   22.20   24.95
5Bin Li (李宾) 18.70 26.42China中国
21.62   18.70   DNF    19.92   37.72
6Ziyuan Lin (林子源) 21.75 28.47China中国
28.34   DNF    21.75   30.12   26.96
7Qiang Gong (龚强) 27.21 29.48China中国
28.78   43.27   27.21   31.36   28.31
8Jingyuan Chen (陈静远) 24.11 31.36China中国
51.14   32.65   33.30   24.11   28.14
 
金字塔    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Qingwei Kong (孔庆玮) 4.40 6.27China中国
5.98   6.05   7.98   4.40   6.77
2Shuai Liu (刘帅) 4.75 6.30China中国
6.76   5.48   4.75   6.67   6.86
3Chunyu Zhang (张春雨) 4.57 6.56China中国
5.21   8.02   4.57   DNF    6.45
4Jingyuan Chen (陈静远) 5.71 7.76China中国
10.69   DNF    6.45   6.15   5.71
5Zhiyang Chen (陈至扬) 5.74 7.93China中国
10.65   7.39   7.82   8.57   5.74
6Yinghao Wang (王鹰豪) 6.38 8.41China中国
8.05   6.38   10.36   7.90   9.29
7Feilong Tang (唐飞龙) 7.14 10.30China中国
11.55   10.62   7.14   9.55   10.72
8Lang Yuan (袁朗) 10.59 12.32China中国
13.13   10.59   12.31   11.53   16.39
9Jiakai Chen (陈佳凯) 10.78 12.45China中国
12.83   11.99   10.78   12.54   20.48
10Xusheng Hong (洪旭升) 8.62 12.86China中国
10.69   8.62   15.71   18.60   12.18
11Guokang He (何国康) 9.26 13.19China中国
15.52   12.17   9.26   15.21   12.20
12Ziyuan Lin (林子源) 9.49 14.04China中国
21.52   9.49   12.85   12.78   16.48
13Caiqing Tang (汤才庆) 11.89 14.46China中国
13.68   13.46   19.10   11.89   16.24
14Zheng Yuan (原正) 9.70 14.82China中国
15.21   9.70   16.31   18.66   12.94
15Chaohui Lin (林朝辉) 13.94 15.20China中国
20.35   15.63   13.94   14.89   15.07
16Yifan Hu (胡一凡) 10.18 15.51China中国
15.31   10.18   16.31   16.36   14.91
17Qiang Gong (龚强) 12.14 15.87China中国
12.14   14.79   12.47   20.36   26.05
18Liang Yu (余亮) 12.37 18.84China中国
18.75   12.37   18.64   DNF    19.13
19Haoran Tian (田浩然) 17.40 26.13China中国
31.70   17.40   23.92   28.40   26.07
20Bingkun Xu (徐秉坤) 18.89 27.56China中国
45.18   18.89   26.21   26.73   29.73
 
金字塔    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Shuai Liu (刘帅) 4.09 4.87China中国
5.95   4.09   4.60   4.14   5.86
2Jingyuan Chen (陈静远) 4.81 5.90China中国
10.46   5.46   6.19   4.81   6.06
3Zhiyang Chen (陈至扬) 3.30 5.91China中国
8.47   3.30   5.02   6.12   6.58
4Qingwei Kong (孔庆玮) 4.79 5.98China中国
6.35   4.79   5.69   6.43   5.90
5Chunyu Zhang (张春雨) 4.89 6.54China中国
DNF    6.70   6.10   4.89   6.83
6Yinghao Wang (王鹰豪)NR 2.77 7.86China中国
7.83   2.77   DNF    4.19   11.57
7Lang Yuan (袁朗) 9.30 10.11China中国
10.13   9.30   9.93   10.27   11.76