2015WCA南昌魔方公开赛

日期: 2015-06-14
地点: 江西南昌
链接: 2015WCA南昌魔方公开赛 2015WCA南昌魔方公开赛
冠军 前三 所有 各选手 打乱
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Jiayu Wang (王佳宇) 8.40 9.95China中国
13.29   9.15   9.28   8.40   11.41
2Zhiyang Chen (陈至扬) 10.51 11.41China中国
10.86   10.51   10.86   12.77   12.50
3Tairan Zhong (钟泰然) 10.81 11.93China中国
12.21   12.08   11.51   10.81   13.23
4Zhen Tang (唐镇) 11.52 12.15China中国
12.42   11.74   12.30   11.52   15.85
5Lin Chen (陈霖) 10.52 12.29China中国
12.64   10.52   12.51   DNF    11.72
6Jun Xia (夏骏) 10.02 13.36China中国
13.88   14.09   10.02   14.71   12.12
7Beixian Guo (郭倍先) 9.53 13.37China中国
12.68   12.62   16.89   14.80   9.53
8Yang Tang (汤阳) 12.74 13.54China中国
12.74   13.99   13.33   13.29   14.71
9Chunyu Zhang (张春雨) 12.65 13.68China中国
DNF    13.11   14.92   13.00   12.65
10Xuesi Chen (陈学思) 11.85 13.71China中国
16.73   11.85   15.78   12.86   12.49
11Weifeng Cheng (程维锋) 12.98 14.11China中国
14.99   13.81   18.96   13.54   12.98
12Song Wang (王松) 12.45 14.57China中国
16.79   12.45   16.98   13.23   13.68
13Xiaoxin Chen (陈晓心) 12.45 14.76China中国
14.99   15.03   14.27   12.45   19.91
14Yiqun Fan (樊轶群) 12.01 14.77China中国
19.21   13.45   13.71   17.14   12.01
15Qiang Gong (龚强) 11.41 15.30China中国
15.03   15.56   17.04   11.41   15.30
16Tianyu Zhao (赵天愉) 11.44 15.60China中国
15.06   15.81   15.94   11.44   DNF
17Zongyang Li (李宗阳) 14.70 16.38China中国
16.93   18.17   14.70   15.48   16.74
18Lincheng Cai (蔡林成) 13.52 16.63China中国
20.18   19.71   14.89   13.52   15.30
19Yazhou Gu (辜亚洲) 16.03 16.89China中国
16.75   16.87   20.68   17.06   16.03
20Boxi Chen (陈博希) 11.99 16.93China中国
11.99   20.45   15.25   15.10   DNF
21Xinnan Ye (叶新楠) 14.23 17.23China中国
14.94   20.47   14.23   16.28   DNF
22Yongtao Sun (孙永涛) 13.37 17.33China中国
32.26   17.26   17.45   13.37   17.27
23Zhenxing Geng (耿振兴) 13.59 17.46China中国
19.83   15.85   22.01   16.70   13.59
24Ming Zheng (郑鸣) 16.30 17.64China中国
19.96   19.75   16.55   16.62   16.30
25Haoran Tian (田浩然) 15.89 17.84China中国
19.65   19.54   17.92   16.07   15.89
26Jiazheng Zhao (赵家正) 15.63 18.01China中国
DNF    16.25   17.25   15.63   20.52
27Bo Huang (黄镈) 15.90 18.20China中国
17.94   15.90   DNF    17.18   19.49
28Maosheng Chen (陈茂盛) 15.36 18.97China中国
18.31   15.36   32.13   17.74   20.86
29Lisong Zhang (张立松) 16.86 19.04China中国
23.15   19.18   17.80   16.86   20.15
30Guanghua Wang (王光华) 15.93 19.57China中国
21.52   20.44   20.26   15.93   18.00
31Zheng Yuan (原正) 17.51 19.76China中国
21.49   20.12   17.68   17.51   22.49
32Yuhang Xie (谢雨航) 18.29 20.49China中国
19.78   23.44   20.31   18.29   21.38
33Zhijun Li (李芷筠) 18.30 20.61China中国
26.39   23.60   19.86   18.36   18.30
34Qiuhao Qian (潜秋豪) 17.77 20.66China中国
21.20   18.59   24.37   17.77   22.20
35Jiankun Wu (吴健坤) 18.64 21.18China中国
20.41   28.45   18.64   19.81   23.33
36Xu Zhao (赵旭) 14.69 21.31China中国
27.02   25.22   18.48   14.69   20.23
37Dongyu Liu (刘东余) 16.38 21.55China中国
26.61   17.13   20.91   16.38   DNF
38Zhen Yuan (袁桢) 16.73 21.81China中国
32.10   21.88   24.70   16.73   18.85
39Yucheng Song (宋玉成) 21.07 22.40China中国
22.67   22.71   21.07   24.02   21.81
40Liyan He (何丽艳) 20.64 22.50China中国
25.68   22.65   20.64   22.25   22.60
41Xuxin Guo (郭旭欣) 19.23 22.69China中国
24.71   19.23   22.51   20.85   30.86
42Weifeng Huang (黄伟峰) 18.96 22.79China中国
19.93   19.26   29.27   29.19   18.96
43Haiquan Gu (谷海权) 17.65 23.48China中国
22.58   17.65   31.50   21.53   26.34
44Zhiqiang Deng (邓志强) 21.79 23.81China中国
23.57   21.79   25.19   25.95   22.67
45Xiaodong Guo (郭小栋) 20.76 24.90China中国
25.08   DNF    27.35   20.76   22.26
46Junqing Cheng (程俊清) 19.94 26.12China中国
26.00   27.72   24.64   19.94   29.76
47Qiuyu Yu (余秋雨) 24.05 28.26China中国
30.64   29.45   24.05   25.94   29.38
48Heng Liu (刘恒) 20.64 28.51China中国
29.45   23.82   DNF    20.64   32.26
49Xuanqiang Zhao (赵炫强) 21.21 29.61China中国
21.21   25.10   DNF    21.76   41.98
50Boneng Wan (万博能) 26.38 30.03China中国
26.38   54.29   29.06   33.86   27.16
51Sai Zhang (张赛) 28.23 30.34China中国
31.53   29.98   29.51   28.23   33.96
52Kai Liu (刘凯) 24.83 30.37China中国
28.32   33.80   41.70   29.00   24.83
53Dou Mao (毛豆) 24.44 31.30China中国
DNF    32.20   24.44   32.14   29.57
54Yifan Xiong (熊一帆) 26.82 31.30China中国
53.10   28.99   37.26   26.82   27.64
55Guiyue Chen (陈贵越) 27.13 31.55China中国
29.57   52.07   36.15   27.13   28.93
56Yangwenxuan Hua (花杨文轩) 30.02 33.21China中国
31.03   34.39   34.21   30.02   1:00.33
57Ying Shi (石瑛) 32.51 35.49China中国
35.49   32.51   41.59   34.71   36.28
58Ling Zhang (张玲) 27.75 36.79China中国
37.71   33.75   42.21   27.75   38.92
59Jiaqi Liu (刘家琦) 32.91 37.77China中国
37.37   32.91   39.43   36.51   45.28
60Jing Lin (林京) 35.03 45.64China中国
44.69   39.60   DNF    35.03   52.63
61Wenzhe Zheng (郑文哲) 41.47 50.92China中国
DNF    41.47   58.35   49.14   45.28
62Xianqi Zhai (翟现旗) 1:51.68 2:30.51China中国
2:41.09  2:23.72  2:43.39  2:26.73  1:51.68
63Chengjia Jiang (江承佳) 37.06 DNFChina中国
DNF    37.06   39.19   DNF    DNF
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 8.31 9.70China中国
9.76   8.82   10.53   11.21   8.31
2Jiayu Wang (王佳宇) 8.51 10.18China中国
12.29   8.51   9.83   11.07   9.64
3Zhiyang Chen (陈至扬) 9.51 10.84China中国
11.61   9.64   11.26   11.72   9.51
4Weifeng Cheng (程维锋) 10.94 12.12China中国
12.46   11.74   10.94   12.15   13.55
5Zhen Tang (唐镇) 10.57 12.35China中国
13.42   13.54   10.66   10.57   12.97
6Yang Tang (汤阳) 12.40 12.87China中国
12.78   13.25   12.59   13.27   12.40
7Tairan Zhong (钟泰然) 11.45 12.94China中国
13.44   14.71   11.45   11.91   13.47
8Xuesi Chen (陈学思) 10.64 12.97China中国
12.21   10.64   12.42   14.90   14.27
9Jun Xia (夏骏) 11.44 13.16China中国
11.44   12.66   14.03   12.79   14.95
10Yiqun Fan (樊轶群) 10.65 13.56China中国
12.84   13.63   10.65   15.69   14.21
11Qiang Gong (龚强) 13.11 13.96China中国
13.11   14.65   13.54   28.79   13.69
12Chunyu Zhang (张春雨) 11.53 14.30China中国
14.31   11.53   15.19   13.39   15.33
13Song Wang (王松) 13.60 14.73China中国
13.74   14.96   15.49   13.60   20.01
14Lincheng Cai (蔡林成) 13.36 14.74China中国
15.26   14.20   14.77   DNF    13.36
15Zongyang Li (李宗阳) 13.45 14.75China中国
15.26   15.17   13.82   13.45   20.31
16Tianyu Zhao (赵天愉) 12.82 14.87China中国
12.82   15.82   14.54   14.26   18.73
17Boxi Chen (陈博希) 13.06 14.87China中国
15.58   14.57   13.06   15.26   14.78
18Jiazheng Zhao (赵家正) 13.63 15.35China中国
21.23   14.91   13.63   16.08   15.06
19Xiaoxin Chen (陈晓心) 12.39 15.53China中国
12.39   17.54   15.92   13.98   16.70
20Beixian Guo (郭倍先) 12.73 15.53China中国
12.73   14.70   16.00   15.89   20.86
21Ming Zheng (郑鸣) 13.32 15.53China中国
17.57   17.63   14.96   13.32   14.07
22Zhenxing Geng (耿振兴) 13.41 16.08China中国
13.53   17.81   18.88   16.91   13.41
23Yongtao Sun (孙永涛) 15.10 16.79China中国
17.09   15.55   18.16   15.10   17.72
24Xinnan Ye (叶新楠) 15.23 17.13China中国
15.58   20.13   18.11   15.23   17.70
25Bo Huang (黄镈) 15.85 18.26China中国
21.27   16.32   15.85   19.54   18.93
26Lisong Zhang (张立松) 13.65 18.27China中国
15.89   24.00   19.53   13.65   19.40
27Maosheng Chen (陈茂盛) 17.61 18.31China中国
19.05   17.66   18.21   17.61   20.71
28Yazhou Gu (辜亚洲) 17.88 20.15China中国
19.94   19.75   17.88   20.77   22.10
29Zheng Yuan (原正) 17.41 20.73China中国
22.57   19.87   21.00   17.41   21.32
30Guanghua Wang (王光华) 16.01 20.85China中国
22.82   16.01   23.14   20.27   19.46
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Jiayu Wang (王佳宇) 8.53 9.08China中国
9.73   8.76   9.21   9.26   8.53
2Zhiyang Chen (陈至扬) 10.60 10.94China中国
10.60   11.35   10.69   12.68   10.79
3Lin Chen (陈霖) 10.56 11.48China中国
12.30   11.30   10.83   10.56   13.25
4Tairan Zhong (钟泰然) 11.29 12.31China中国
11.29   11.74   13.02   12.59   12.59
5Weifeng Cheng (程维锋) 11.53 12.40China中国
14.32   12.19   11.53   13.42   11.58
6Xuesi Chen (陈学思) 10.54 12.89China中国
10.54   14.92   12.76   12.78   13.14
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 1.90 3.10China中国
2.93   4.00   1.90   3.17   3.21
2Lin Chen (陈霖) 3.03 3.64China中国
3.32   4.12   4.56   3.47   3.03
3Chunyu Zhang (张春雨) 2.49 3.88China中国
3.28   4.73   2.49   4.15   4.21
4Jiayu Wang (王佳宇) 3.26 4.36China中国
3.95   6.58   4.98   4.14   3.26
5Qiuhao Qian (潜秋豪) 4.49 5.37China中国
4.49   5.73   5.41   6.24   4.96
6Xuesi Chen (陈学思) 3.50 5.75China中国
6.05   5.15   3.50   6.06   8.05
7Jun Xia (夏骏) 3.79 5.87China中国
6.59   4.53   8.89   6.48   3.79
8Jiazheng Zhao (赵家正) 4.10 5.98China中国
5.45   6.57   6.86   4.10   5.93
9Zhenxing Geng (耿振兴) 4.73 6.06China中国
6.77   DNF    6.58   4.82   4.73
10Zongyang Li (李宗阳) 4.56 6.12China中国
4.56   6.97   6.56   6.33   5.46
11Haoran Tian (田浩然) 4.65 6.19China中国
5.97   7.51   6.02   6.58   4.65
12Tianyu Zhao (赵天愉) 4.20 6.39China中国
7.83   5.97   4.20   5.76   7.45
13Lisong Zhang (张立松) 5.12 6.39China中国
6.97   5.12   6.79   6.93   5.44
14Bo Huang (黄镈) 5.16 6.51China中国
8.22   6.77   5.16   5.63   7.14
15Lincheng Cai (蔡林成) 5.17 6.76China中国
6.26   7.40   6.94   5.17   7.09
16Guanghua Wang (王光华) 5.64 6.82China中国
8.29   5.64   6.16   8.43   6.02
17Boxi Chen (陈博希) 5.95 6.85China中国
7.96   6.32   6.27   8.43   5.95
18Xuxin Guo (郭旭欣) 6.57 7.63China中国
13.86   7.68   8.38   6.57   6.83
19Yiqun Fan (樊轶群) 5.67 7.69China中国
7.42   5.75   9.89   10.23   5.67
20Ming Zheng (郑鸣) 6.07 8.02China中国
6.07   11.35   6.54   8.88   8.65
21Kai Liu (刘凯) 6.42 8.06China中国
7.20   9.74   6.42   10.07   7.25
22Maosheng Chen (陈茂盛) 5.44 8.32China中国
9.52   7.90   7.54   5.44   9.91
23Xu Zhao (赵旭) 6.33 8.40China中国
8.64   8.62   6.33   7.99   8.60
24Zhiqiang Deng (邓志强) 7.93 8.52China中国
9.04   7.93   8.35   9.10   8.16
25Junqing Cheng (程俊清) 7.76 8.96China中国
7.81   10.61   8.45   DNF    7.76
26Weifeng Huang (黄伟峰) 6.61 8.97China中国
11.06   6.75   6.61   9.11   DNF
27Yuhang Xie (谢雨航) 5.67 8.99China中国
8.65   10.48   10.15   8.18   5.67
28Guiyue Chen (陈贵越) 6.52 9.12China中国
10.61   12.89   9.29   7.47   6.52
29Yifan Xiong (熊一帆) 6.05 9.95China中国
6.81   11.39   DNF    6.05   11.65
30Yucheng Song (宋玉成) 9.00 10.53China中国
9.89   11.02   10.67   DNF    9.00
31Ying Shi (石瑛) 10.38 10.81China中国
10.38   10.49   10.95   11.47   11.00
32Xuanqiang Zhao (赵炫强) 4.73 11.10China中国
13.21   10.80   15.66   9.29   4.73
33Dou Mao (毛豆) 8.50 11.10China中国
11.59   DNF    9.23   8.50   12.49
34Zhen Yuan (袁桢) 7.98 11.52China中国
7.98   12.08   10.19   DNF    12.30
35Dongyu Liu (刘东余) 5.51 11.68China中国
9.16   DNF    18.25   7.63   5.51
36Chengjia Jiang (江承佳) 9.38 12.06China中国
14.73   12.91   12.62   10.64   9.38
37Wenzhe Zheng (郑文哲) 14.92 15.84China中国
14.92   33.87   17.07   14.97   15.48
38Jiaqi Liu (刘家琦) 10.82 16.47China中国
10.82   20.37   16.74   14.31   18.37
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 2.42 3.02China中国
4.06   2.58   3.92   2.56   2.42
2Zhiyang Chen (陈至扬) 2.10 3.04China中国
2.63   2.10   9.05   2.18   4.31
3Jiayu Wang (王佳宇) 3.18 4.28China中国
4.38   3.18   4.74   3.72   6.70
4Chunyu Zhang (张春雨) 2.04 4.76China中国
5.07   2.04   6.64   5.49   3.72
5Xuesi Chen (陈学思) 3.91 5.11China中国
8.57   5.76   4.83   4.75   3.91
6Jiazheng Zhao (赵家正) 4.67 5.38China中国
4.67   6.59   5.46   5.68   5.01
7Qiuhao Qian (潜秋豪) 4.84 5.48China中国
5.95   5.05   4.84   5.52   5.88
8Jun Xia (夏骏) 4.89 6.06China中国
5.28   6.48   9.03   4.89   6.42
 
四阶    组合制决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 36.68 38.85China中国
43.82   37.64   36.68   38.19   40.73
2Weifeng Cheng (程维锋) 35.62 41.89China中国
45.19   42.19   35.62   55.65   38.30
3Jiayu Wang (王佳宇) 40.59 43.39China中国
40.59   44.38   44.21   41.58   DNF
4Chunyu Zhang (张春雨) 41.20 47.41China中国
51.83   41.20   48.16   42.25   DNF
5Beixian Guo (郭倍先) 39.29 47.96China中国
51.10   44.84   39.29   49.98   49.06
6Xuesi Chen (陈学思) 41.21 50.55China中国
51.25   41.21   52.87   57.41   47.54
7Xinnan Ye (叶新楠) 51.95 54.25China中国
1:03.07  51.95   52.28   55.49   54.99
8Qiang Gong (龚强) 43.98 54.39China中国
56.69   56.06   50.42   43.98   57.97
9Lin Chen (陈霖) 44.78 55.07China中国
48.33   44.78   1:00.00  1:03.40  56.88
10Yongtao Sun (孙永涛) 50.62 55.19China中国
50.62   1:14.77  51.82   58.69   55.06
11Tairan Zhong (钟泰然) 51.54 58.64China中国
1:08.10  56.05   1:00.96  51.54   58.92
12Zongyang Li (李宗阳) 51.87 1:00.44China中国
1:01.21  1:04.94  51.87   1:07.09  55.18
13Xiaoxin Chen (陈晓心) 53.55 1:00.81China中国
1:04.10  1:00.99  53.55   57.34   1:22.08
14Song Wang (王松) 59.20 1:02.51China中国
59.36   1:04.84  1:05.69  59.20   1:03.33
15Yiqun Fan (樊轶群) 57.70 1:03.21China中国
1:03.60  1:07.42  57.70   1:17.49  58.62
16Ming Zheng (郑鸣) 55.90 1:04.04China中国
1:10.34  1:06.33  1:06.61  55.90   59.18
17Jiazheng Zhao (赵家正) 1:01.23 1:07.58China中国
1:12.06  1:09.26  1:07.41  1:06.06  1:01.23
18Tianyu Zhao (赵天愉) 1:03.32 1:08.05China中国
1:03.32  1:06.50  1:13.23  1:08.79  1:08.85
19Lincheng Cai (蔡林成) 52.07 1:10.75China中国
1:06.61  1:14.29  52.07   1:54.45  1:11.36
20Qiuhao Qian (潜秋豪) 1:08.96 1:15.08China中国
1:44.35  1:08.96  1:10.02  1:16.19  1:19.02
21Bo Huang (黄镈) 1:12.73 China中国
1:12.73  1:19.29
22Zhen Yuan (袁桢) 1:16.26 China中国
1:16.26  1:22.38
23Xuanqiang Zhao (赵炫强) 1:25.01 China中国
1:25.01  1:48.17
24Guanghua Wang (王光华) 1:25.15 China中国
1:25.15  1:32.53
25Xu Zhao (赵旭) 1:30.52 China中国
1:30.52  DNF
26Yifan Xiong (熊一帆) 1:33.49 China中国
1:33.49  1:44.26
27Maosheng Chen (陈茂盛) 1:41.50 China中国
1:41.50  1:46.14
28Kai Liu (刘凯) DNF China中国
DNF    DNF
28Lisong Zhang (张立松) DNF China中国
DNF    DNF
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Tianyu Zhao (赵天愉) 1:12.31 DNFChina中国
1:27.67  DNF    1:12.31
2Yongtao Sun (孙永涛) 1:17.31 DNFChina中国
1:17.31  1:31.11  DNF
3Chunyu Zhang (张春雨) 1:29.62 1:46.65China中国
1:33.97  2:16.35  1:29.62
4Guanghua Wang (王光华) 2:11.58 DNFChina中国
2:11.58  DNF    DNF
5Yiqun Fan (樊轶群) 2:32.75 DNFChina中国
2:32.75  DNF    DNF
6Jiayu Wang (王佳宇) 2:45.49 DNFChina中国
DNF    3:12.38  2:45.49
7Xu Zhao (赵旭) 3:51.05 DNFChina中国
3:51.05  DNF    DNF
8Dongyu Liu (刘东余) 4:11.39 DNFChina中国
4:30.15  4:11.39  DNF
9Zheng Yuan (原正) 7:16.61 DNFChina中国
DNF    7:16.61  DNF
10Sai Zhang (张赛) DNF DNFChina中国
DNF    DNF    DNS
 
单手    组合制初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 12.23 13.51China中国
13.57   12.79   12.23   14.63   14.18
2Jiayu Wang (王佳宇) 12.40 15.40China中国
15.17   16.85   20.45   14.17   12.40
3Zhiyang Chen (陈至扬) 17.42 18.46China中国
19.11   18.51   20.89   17.42   17.76
4Zhen Tang (唐镇) 21.88 23.70China中国
21.88   23.84   27.57   24.90   22.35
5Jiazheng Zhao (赵家正) 20.04 23.91China中国
25.92   24.12   21.97   20.04   25.63
6Xuesi Chen (陈学思) 21.02 24.34China中国
21.78   21.02   28.28   26.76   24.48
7Tairan Zhong (钟泰然) 18.23 24.82China中国
27.33   22.96   24.18   27.89   18.23
8Beixian Guo (郭倍先) 18.44 24.91China中国
25.89   27.34   21.80   27.04   18.44
9Yang Tang (汤阳) 21.65 25.61China中国
27.62   25.80   21.65   25.39   25.64
10Jun Xia (夏骏) 17.24 25.85China中国
25.79   29.67   26.77   17.24   24.99
11Boxi Chen (陈博希) 22.80 25.93China中国
36.43   25.37   23.74   28.68   22.80
12Ming Zheng (郑鸣) 24.57 26.55China中国
28.30   24.59   24.57   29.66   26.76
13Yiqun Fan (樊轶群) 23.45 26.61China中国
31.96   31.65   24.53   23.45   23.65
14Bo Huang (黄镈) 27.62 28.94China中国
28.87   29.16   28.79   32.88   27.62
15Xiaoxin Chen (陈晓心) 23.11 29.40China中国
31.79   31.83   28.05   28.36   23.11
16Tianyu Zhao (赵天愉) 22.95 30.23China中国
30.37   28.01   38.16   22.95   32.30
17Zhenxing Geng (耿振兴) 25.91 30.30China中国
DNF    29.36   25.91   30.21   31.32
18Haoran Tian (田浩然) 25.31 30.78China中国
28.17   33.46   33.92   25.31   30.70
19Chunyu Zhang (张春雨) 27.22 30.80China中国
34.50   27.70   37.43   27.22   30.21
20Zongyang Li (李宗阳) 25.29 32.92China中国
32.80   32.31   35.59   25.29   33.65
21Qiang Gong (龚强) 24.71 33.74China中国
27.18   DNF    48.59   24.71   25.44
22Xuanqiang Zhao (赵炫强) 27.94 33.78China中国
39.40   27.94   33.34   28.59   39.60
23Lincheng Cai (蔡林成) 29.01 34.68China中国
30.06   37.81   29.01   36.18   47.67
24Guanghua Wang (王光华) 32.16 35.13China中国
32.16   36.34   36.21   33.14   36.03
25Yuhang Xie (谢雨航) 34.01 39.04China中国
34.01   40.72   42.84   40.44   35.95
26Zhen Yuan (袁桢) 36.83 40.02China中国
40.69   36.83   37.16   42.21   45.20
27Yucheng Song (宋玉成) 30.54 40.10China中国
42.58   38.67   39.04   DNF    30.54
28Heng Liu (刘恒) 35.16 42.04China中国
DNF    35.16   44.99   40.64   40.48
29Dou Mao (毛豆) 39.41 48.83China中国
39.41   53.25   48.70   49.91   47.89
30Zhijun Li (李芷筠) 41.03 China中国
45.22   41.03
31Maosheng Chen (陈茂盛) 41.55 China中国
43.73   41.55
32Yifan Xiong (熊一帆) 45.02 China中国
45.02   1:40.04
33Xu Zhao (赵旭) 47.87 China中国
DNF    47.87
34Sai Zhang (张赛) DNF China中国
DNF    DNF
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 12.74 13.60China中国
12.85   14.40   19.00   12.74   13.54
2Jiayu Wang (王佳宇) 12.98 14.38China中国
13.66   16.22   12.98   16.24   13.26
3Zhiyang Chen (陈至扬) 16.74 17.77China中国
17.48   18.01   19.05   17.83   16.74
4Jiazheng Zhao (赵家正) 21.17 22.54China中国
21.94   23.94   24.71   21.17   21.75
5Xuesi Chen (陈学思) 18.05 24.38China中国
26.53   24.91   18.05   21.69   34.69
6Beixian Guo (郭倍先) 20.71 25.14China中国
33.21   28.03   20.71   25.47   21.93
7Tairan Zhong (钟泰然) 25.19 28.28China中国
26.84   DNF    32.54   25.19   25.46
 
金字塔    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Chunyu Zhang (张春雨) 3.95 4.73China中国
4.32   7.46   4.91   3.95   4.97
2Lincheng Cai (蔡林成) 3.72 5.62China中国
3.72   6.63   5.94   4.81   6.11
3Boxi Chen (陈博希) 4.84 5.92China中国
7.83   5.20   6.80   4.84   5.75
4Qiuhao Qian (潜秋豪) 6.82 7.62China中国
6.82   7.40   7.18   8.48   8.27
5Zhiyang Chen (陈至扬) 4.87 8.29China中国
4.87   7.71   10.88   7.24   9.91
6Weifeng Cheng (程维锋) 7.76 8.33China中国
23.88   8.41   8.04   7.76   8.55
7Zongyang Li (李宗阳) 5.60 8.53China中国
7.09   12.19   6.30   5.60   12.83
8Jiayu Wang (王佳宇) 7.88 11.08China中国
9.44   11.28   12.52   7.88   14.67
9Yongtao Sun (孙永涛) 8.38 11.08China中国
9.92   14.33   8.98   8.38   27.37
10Jiaqi Liu (刘家琦) 9.58 11.28China中国
9.58   16.09   10.82   10.30   12.73
11Xuesi Chen (陈学思) 9.30 11.67China中国
9.64   14.65   14.19   9.30   11.17
12Junqing Cheng (程俊清) 8.57 11.92China中国
8.57   10.73   12.39   DNF    12.64
13Xu Zhao (赵旭) 9.43 12.36China中国
12.59   13.15   16.90   9.43   11.33
14Yuhang Xie (谢雨航) 9.53 12.42China中国
9.53   13.20   13.30   12.04   12.02
15Guanghua Wang (王光华) 9.54 13.10China中国
15.04   12.03   9.54   12.45   14.83
16Chengjia Jiang (江承佳) 10.16 13.22China中国
10.16   15.46   11.43   12.99   15.24
17Bo Huang (黄镈) 11.64 13.29China中国
14.72   15.73   13.31   11.85   11.64
18Guiyue Chen (陈贵越) 8.87 13.35China中国
8.87   14.54   14.63   10.87   17.72
19Jiazheng Zhao (赵家正) 9.11 14.40China中国
9.11   15.12   15.00   17.07   13.09
20Xuanqiang Zhao (赵炫强) 13.48 16.42China中国
16.21   15.56   20.03   13.48   17.50
21Maosheng Chen (陈茂盛) 11.87 17.36China中国
15.52   20.75   15.82   DNF    11.87
22Ming Zheng (郑鸣) 10.54 17.62China中国
10.54   19.27   30.27   15.16   18.42
23Sai Zhang (张赛) 16.90 20.38China中国
20.73   24.47   17.32   23.08   16.90
 
金字塔    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Chunyu Zhang (张春雨) 3.50 5.40China中国
4.71   5.84   5.64   3.50   6.13
2Boxi Chen (陈博希) 4.77 5.93China中国
5.80   18.54   5.88   6.10   4.77
3Lincheng Cai (蔡林成) 5.18 7.14China中国
5.66   8.65   7.91   7.85   5.18
4Weifeng Cheng (程维锋) 6.79 7.49China中国
8.53   11.77   7.02   6.92   6.79
5Zhiyang Chen (陈至扬) 6.54 7.80China中国
7.24   9.90   6.66   9.51   6.54
6Zongyang Li (李宗阳) 7.96 8.59China中国
10.32   8.18   7.96   9.48   8.10
7Qiuhao Qian (潜秋豪) 5.90 8.66China中国
9.17   9.77   5.90   8.90   7.91
8Jiayu Wang (王佳宇) 7.29 10.44China中国
12.39   11.03   10.07   10.23   7.29
 
斜转    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zongyang Li (李宗阳) 3.62 4.86China中国
5.37   6.10   3.62   3.99   5.22
2Boxi Chen (陈博希) 4.79 6.62China中国
6.13   7.69   4.79   6.92   6.81
3Jiawei Luo (罗家伟) 5.85 8.10China中国
8.69   5.85   6.53   9.07   9.54
4Chunyu Zhang (张春雨) 7.88 8.32China中国
8.70   8.24   7.88   8.03   10.27
5Guanghua Wang (王光华) 6.23 8.54China中国
7.74   11.20   6.23   7.22   10.67
6Lincheng Cai (蔡林成) 7.66 8.85China中国
10.22   10.84   7.66   8.30   8.03
7Zhiyang Chen (陈至扬) 6.81 8.95China中国
10.04   12.18   8.82   6.81   7.99
8Bo Huang (黄镈) 6.48 10.04China中国
7.52   9.93   13.18   6.48   12.66
9Yining Chen (陈衣宁) 8.26 12.42China中国
20.02   11.77   8.26   13.13   12.37
10Xiaoxin Chen (陈晓心) 8.93 14.62China中国
10.98   20.99   8.93   17.51   15.37
11Qiuhao Qian (潜秋豪) 9.59 14.88China中国
9.59   14.73   15.59   22.90   14.31
12Xuesi Chen (陈学思) 12.91 15.14China中国
14.07   21.16   12.91   13.81   17.55
13Xu Zhao (赵旭) 11.25 16.89China中国
13.96   23.80   DNF    11.25   12.92
14Jiazheng Zhao (赵家正) 10.40 17.32China中国
17.38   19.62   10.40   16.22   18.35
15Maosheng Chen (陈茂盛) 11.03 21.86China中国
22.91   19.35   11.03   23.33   26.75
16Sai Zhang (张赛) 21.73 26.55China中国
28.49   27.94   DNF    21.73   23.22
17Jiaqi Liu (刘家琦) 14.88 27.14China中国
14.88   48.49   23.29   28.96   29.17
18Wenzhe Zheng (郑文哲) 23.09 29.80China中国
23.09   32.28   26.40   34.04   30.73
19Xuanqiang Zhao (赵炫强) 21.32 37.83China中国
21.32   36.68   48.79   37.98   38.83