2012WCA青岛魔方公开赛

日期: 2012-07-29
地点: 山东青岛
链接: 2012WCA青岛魔方公开赛 2012WCA青岛魔方公开赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Meng'an Pu (浦梦安) 10.11 11.50中国
10.41   12.38   12.83   10.11   11.71
2Lin Chen (陈霖) 9.84 11.63中国
9.84   13.66   27.81   10.69   10.55
3Fubo Wang (王富博) 10.97 12.55中国
12.65   13.38   10.97   11.90   13.11
4Xiaofeng Zheng (郑晓锋) 11.69 12.71中国
11.69   13.44   12.16   14.18   12.52
5Dongshuai Lin (林董帅) 10.34 12.86台湾
10.34   16.59   11.65   13.65   13.27
6Yuhan Tao (陶宇晗) 10.91 13.00中国
10.91   15.09   12.63   15.77   11.27
7Daxiang Zhou (周大翔) 11.65 13.47中国
13.28   15.75   11.65   12.61   14.53
8Zixi Yan (严子希) 12.33 13.95中国
13.53   14.15   12.33   14.18   22.61
9Yongxiang Li (李永翔) 10.55 14.01中国
10.55   14.18   19.18   15.44   12.40
10Jiawei Yao (姚嘉玮) 11.53 14.13中国
15.72   14.18   11.53   12.50   17.52
11Yiwei Liu (刘伊玮) 13.65 14.83中国
13.69   16.36   14.43   16.94   13.65
12Chi Zhang (张弛) 12.56 15.01中国
14.92   16.58   13.52   12.56   17.75
13Teng Ma (马腾) 14.00 15.18中国
15.15   16.09   14.00   14.78   15.61
14Sihan Jiao (焦思涵) 10.97 15.43中国
14.91   15.71   15.66   16.05   10.97
15Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 13.75 15.63中国
14.11   17.94   18.22   13.75   14.84
16Yuxuan Wang (王宇轩) 12.58 16.23中国
13.83   DNF    12.58   14.91   19.96
17Hongming Zhang (张洪铭) 13.03 16.24中国
16.77   15.96   13.03   16.00   20.30
18Xin Zheng (郑昕) 15.84 16.47中国
16.06   16.88   16.47   15.84   21.50
19Zhihao Jia (贾志豪) 14.97 16.82中国
14.97   15.22   15.90   20.11   19.33
20Kun Zhang (张坤) 15.46 17.20中国
18.05   22.61   15.46   15.69   17.86
21Shujing Wang (王淑静) 14.97 17.23中国
19.44   14.97   16.88   15.36   22.88
22Qingxi Zhao (赵倾溪) 14.59 17.56中国
19.46   20.15   17.19   14.59   16.03
23Yiping Wang (王一平) 14.17 17.60中国
19.49   14.17   17.93   30.33   15.38
24Haibo Sui (隋海波) 13.90 18.05中国
13.90   20.41   15.83   17.90   DNF
25Chunyu Zhang (张春雨) 14.55 18.16中国
34.11   16.27   18.66   19.56   14.55
26Ke Wang (王珂) 16.03 18.80中国
16.69   23.44   22.22   17.50   16.03
27Peng Yang (杨鹏) 16.63 19.23中国
21.46   16.63   25.36   18.77   17.46
28Ming Jiao (焦明) 16.11 19.59中国
20.53   17.66   20.58   16.11   23.69
29Chao Wang (王超) 19.33 21.31中国
22.36   20.62   22.39   19.33   20.96
30Wenliang Zhang (张汶良) 18.05 21.35中国
23.44   18.05   19.81   20.97   23.28
31Nianfeng Zhang (张念峰) 19.72 21.42中国
21.59   19.72   20.46   22.21   22.81
32Yao Lu (卢尧) 16.59 22.02中国
DNF    17.84   24.77   23.46   16.59
33Zheng Li (李峥) 14.55 22.13中国
22.80   16.30   14.55   DNF    27.30
34Kaiwen Cao (曹凯雯) 21.53 22.62中国
21.68   21.53   25.52   23.96   22.22
35Yang Chen (陈扬) 20.03 23.49中国
22.30   20.03   20.75   29.09   27.41
36Dongfang Qiao (乔东方) 21.11 24.43中国
27.33   22.31   21.11   23.66   30.33
37Salu Yuan (苑洒露) 22.19 25.33中国
27.16   26.44   22.19   26.31   23.25
38Yang Tang (唐阳) 22.55 25.73中国
28.61   26.66   22.55   25.03   25.50
39Shuangliang Song (宋爽良) 23.59 27.09中国
29.13   27.38   23.59   25.25   28.63
40Zhongzheng Wang (王中正) 20.19 27.34中国
26.34   23.58   20.19   52.40   32.09
41Yi Zhang (张艺) 25.31 27.68中国
26.50   28.72   27.81   29.94   25.31
42Zhen Li (李振) 26.28 31.03中国
34.58   31.66   30.00   26.28   31.44
43Hanrui Yu (于涵睿) 22.44 32.25中国
32.16   22.44   32.47   34.00   32.11
44Feiyu Lu (卢飞宇) 29.41 32.44中国
34.71   29.41   37.74   31.77   30.84
45Zhenmao Sun (孙振茂) 33.09 41.29中国
44.66   37.25   41.97   33.09   45.03
46Wenze Chen (陈文泽) 35.05 43.67中国
47.28   54.08   44.27   35.05   39.47
47Donghao Liu (刘东昊) 36.58 44.54中国
46.55   36.58   47.36   39.71   52.75
48Guanyu Sun (孙冠钰) 45.96 51.13中国
52.19   DNF    50.77   45.96   50.44
49Li Jinze (李锦泽) 1:07.06 1:11.61中国
1:31.21  1:07.09  1:13.34  1:07.06  1:14.40
50Chen Chen (陈晨) 44.40 1:12.50中国
DNF    49.65   1:09.53  1:38.31  44.40
51Shihao Jin (金世豪) 24.65 DNF中国
26.88   40.38   DNF    24.65   DNF
52Kaiqing Zhou (周楷清) 1:08.16 DNF中国
DNF    DNF    1:30.18  1:21.58  1:08.16
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 9.96 10.71中国
10.50   10.53   9.96   11.50   11.09
2Meng'an Pu (浦梦安) 10.02 10.98中国
10.02   12.06   10.28   12.15   10.61
3Sihan Jiao (焦思涵) 11.86 12.59中国
14.11   11.94   12.65   13.18   11.86
4Yuhan Tao (陶宇晗) 12.00 12.82中国
15.78   14.15   12.16   12.16   12.00
5Fubo Wang (王富博) 11.52 12.91中国
13.50   13.16   13.47   12.09   11.52
6Daxiang Zhou (周大翔) 11.66 13.25中国
12.63   16.19   14.25   12.88   11.66
7Yongxiang Li (李永翔) 12.33 13.32中国
12.58   15.78   13.68   12.33   13.71
8Dongshuai Lin (林董帅) 11.68 13.38台湾
12.72   11.68   18.38   12.78   14.65
9Chi Zhang (张弛) 12.77 13.86中国
36.00   13.31   15.13   13.13   12.77
10Xiaofeng Zheng (郑晓锋) 11.63 13.91中国
13.05   15.40   14.84   13.83   11.63
11Hongming Zhang (张洪铭) 13.61 14.01中国
16.00   14.13   13.61   14.05   13.84
12Zixi Yan (严子希) 12.63 14.08中国
14.55   15.59   13.50   14.18   12.63
13Jiawei Yao (姚嘉玮) 12.02 14.69中国
21.63   14.41   13.68   12.02   15.97
14Teng Ma (马腾) 12.77 15.08中国
12.77   17.65   16.28   13.55   15.41
15Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 14.11 15.19中国
14.11   16.78   15.31   14.55   15.71
16Ke Wang (王珂) 14.36 15.54中国
17.19   14.41   15.03   19.33   14.36
17Xin Zheng (郑昕) 14.43 15.79中国
14.43   15.66   21.18   16.59   15.11
18Yiwei Liu (刘伊玮) 13.71 15.95中国
17.50   31.69   13.71   14.21   16.15
19Zhihao Jia (贾志豪) 13.75 15.96中国
22.21   13.75   18.18   15.33   14.36
20Qingxi Zhao (赵倾溪) 15.40 16.79中国
17.41   15.77   17.19   15.40   DNF
21Chunyu Zhang (张春雨) 15.91 17.43中国
15.91   19.18   18.90   17.33   16.06
22Haibo Sui (隋海波) 16.80 17.43中国
16.93   34.55   18.46   16.80   16.91
23Yiping Wang (王一平) 13.80 17.67中国
19.68   30.90   17.94   13.80   15.38
24Kun Zhang (张坤) 14.40 17.71中国
16.55   19.44   17.15   20.90   14.40
25Shujing Wang (王淑静) 17.18 18.03中国
17.71   DNF    18.68   17.18   17.69
26Peng Yang (杨鹏) 17.05 20.59中国
24.83   17.18   17.05   19.75   DNF
27Ming Jiao (焦明) 17.52 21.79中国
22.81   20.22   17.52   23.94   22.33
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 10.03 11.45中国
12.13   10.03   12.38   10.40   11.81
2Fubo Wang (王富博) 11.63 12.52中国
12.34   11.63   12.00   13.22   16.81
3Dongshuai Lin (林董帅) 11.00 12.74台湾
11.41   11.00   12.83   13.97   14.25
4Meng'an Pu (浦梦安) 10.93 12.80中国
11.05   14.03   10.93   14.53   13.31
5Yuhan Tao (陶宇晗) 11.47 12.83中国
14.08   15.83   12.78   11.47   11.63
6Xiaofeng Zheng (郑晓锋) 11.90 13.76中国
13.96   14.96   12.36   15.68   11.90
7Sihan Jiao (焦思涵) 10.93 13.80中国
15.06   13.65   10.93   14.72   13.03
8Daxiang Zhou (周大翔) 12.59 14.12中国
12.59   13.27   12.71   17.47   16.38
9Yongxiang Li (李永翔) 11.02 14.16中国
14.38   15.53   11.02   15.93   12.56
10Chi Zhang (张弛) 12.58 14.75中国
13.28   14.13   12.58   25.22   16.83
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Xiaofeng Zheng (郑晓锋) 2.22 2.96中国
2.97   DNF    3.25   2.66   2.22
2Lin Chen (陈霖) 3.83 4.53中国
3.90   4.66   5.72   5.02   3.83
3Yuxuan Wang (王宇轩) 4.25 4.87中国
4.36   4.25   6.56   4.41   5.84
4Meng'an Pu (浦梦安) 4.30 4.87中国
4.52   5.28   4.93   5.15   4.30
5Fubo Wang (王富博) 3.84 5.00中国
4.27   11.28   5.19   5.55   3.84
6Kun Zhang (张坤) 4.41 5.06中国
4.84   5.65   4.68   8.08   4.41
7Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 4.44 5.06中国
4.44   5.69   6.77   4.78   4.71
8Haibo Sui (隋海波) 4.38 5.11中国
5.68   4.38   5.40   5.06   4.86
9Zixi Yan (严子希) 4.55 5.17中国
4.55   5.46   5.06   5.52   5.00
10Yuhan Tao (陶宇晗) 4.50 5.49中国
6.08   4.50   4.58   6.31   5.80
11Sihan Jiao (焦思涵) 5.15 5.84中国
5.81   5.15   5.86   5.86   6.91
12Daxiang Zhou (周大翔) 5.47 5.87中国
5.55   6.33   5.47   7.16   5.72
13Chunyu Zhang (张春雨) 5.25 6.19中国
7.50   6.15   5.25   6.58   5.83
14Xin Zheng (郑昕) 5.71 6.50中国
6.06   5.71   6.81   7.05   6.63
15Yiwei Liu (刘伊玮) 4.83 6.55中国
7.88   6.56   7.05   4.83   6.03
16Shujing Wang (王淑静) 6.19 6.94中国
6.19   7.72   10.83   6.55   6.56
17Hongming Zhang (张洪铭) 5.78 7.05中国
7.31   7.66   6.19   5.78   7.65
18Qingxi Zhao (赵倾溪) 4.90 7.07中国
6.69   4.90   9.43   5.69   8.83
19Wenliang Zhang (张汶良) 6.75 7.09中国
6.75   6.88   7.61   7.65   6.77
20Ming Jiao (焦明) 5.91 7.15中国
7.94   5.91   6.71   7.72   7.02
21Jiawei Yao (姚嘉玮) 5.06 7.25中国
13.38   7.41   7.91   5.06   6.44
22Yang Chen (陈扬) 6.25 7.38中国
6.91   7.13   8.25   6.25   8.11
23Ke Wang (王珂) 5.33 7.41中国
8.52   8.00   7.63   6.59   5.33
24Zheng Li (李峥) 6.19 7.46中国
6.19   7.02   9.72   6.43   8.94
25Yongxiang Li (李永翔) 6.83 7.75中国
7.47   7.93   11.88   6.83   7.84
26Yiping Wang (王一平) 5.83 7.89中国
8.31   5.83   8.94   8.06   7.30
27Zhihao Jia (贾志豪) 7.03 8.08中国
7.81   9.22   7.22   9.86   7.03
28Peng Yang (杨鹏) 8.19 9.74中国
13.19   8.72   11.30   8.19   9.19
29Fangyuan Chang (常方圆) 8.38 12.98中国
15.13   21.29   13.46   8.38   10.34
30Hanrui Yu (于涵睿) 10.31 13.48中国
12.78   14.84   12.83   DNF    10.31
31Zhenmao Sun (孙振茂) 12.03 14.45中国
18.06   13.02   17.59   12.75   12.03
32Donghao Liu (刘东昊) 12.05 17.47中国
21.33   DNF    16.43   14.65   12.05
33Wenze Chen (陈文泽) 17.91 27.51中国
34.13   23.59   34.81   17.91   24.81
34Feiyu Lu (卢飞宇) 23.06 31.84中国
23.83   42.21   29.47   23.06   42.25
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 3.05 4.21中国
5.53   3.05   3.08   7.28   4.02
2Xiaofeng Zheng (郑晓锋) 1.90 4.26中国
3.43   3.38   1.90   5.96   10.63
3Yuhan Tao (陶宇晗) 3.43 4.81中国
3.43   3.94   4.94   7.31   5.56
4Zixi Yan (严子希) 2.61 5.33中国
2.61   4.56   8.18   5.02   6.40
5Kun Zhang (张坤) 5.31 5.37中国
5.31   5.33   5.44   5.34   6.41
6Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 3.53 5.38中国
5.63   3.53   5.40   5.11   5.88
7Fubo Wang (王富博) 4.18 5.51中国
5.63   5.58   4.18   DNF    5.33
8Haibo Sui (隋海波) 4.91 5.62中国
5.69   5.58   4.91   5.80   5.59
9Meng'an Pu (浦梦安) 4.15 5.67中国
6.96   5.06   4.15   6.28   5.68
10Daxiang Zhou (周大翔) 4.63 5.71中国
5.69   5.27   4.63   6.18   6.55
11Sihan Jiao (焦思涵) 4.03 5.77中国
7.05   6.05   4.03   5.43   5.84
12Shujing Wang (王淑静) 6.18 6.66中国
7.61   6.18   7.21   6.30   6.47
13Yiwei Liu (刘伊玮) 5.28 7.09中国
8.06   7.84   5.28   6.66   6.77
14Chunyu Zhang (张春雨) 5.03 10.09中国
6.46   8.44   DNF    5.03   15.38
 
四阶    组合制初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Daxiang Zhou (周大翔) 42.34 48.05中国
44.16   42.34   48.27   54.75   51.71
2Lin Chen (陈霖) 42.18 51.75中国
42.18   1:04.18  49.63   53.71   51.91
3Fubo Wang (王富博) 47.43 52.34中国
47.47   47.43   1:03.76  53.69   55.86
4Yongxiang Li (李永翔) 52.55 54.50中国
56.78   DNF    54.03   52.55   52.68
5Yuhan Tao (陶宇晗) 53.40 55.64中国
53.40   55.18   57.86   53.88   1:09.94
6Meng'an Pu (浦梦安) 48.43 55.79中国
57.55   48.43   55.50   1:02.43  54.33
7Zixi Yan (严子希) 43.68 56.90中国
DNF    53.86   1:01.93  54.90   43.68
8Yuxuan Wang (王宇轩) 52.59 59.61中国
56.15   58.25   1:04.43  1:05.08  52.59
9Chunyu Zhang (张春雨) 54.02 1:00.35中国
1:04.84  59.18   54.02   57.02   1:09.84
10Haibo Sui (隋海波) 55.61 1:03.27中国
1:14.75  1:00.97  1:12.71  56.13   55.61
11Zheng Li (李峥) 57.41 1:03.28中国
1:02.88  1:07.30  57.41   1:04.30  1:02.65
12Ke Wang (王珂) 1:01.43 1:04.14中国
1:02.53  1:05.68  1:04.21  1:01.43  1:05.91
13Zhihao Jia (贾志豪) 1:02.09 1:06.90中国
1:06.09  1:04.77  1:02.09  1:09.83  1:25.28
14Yiwei Liu (刘伊玮) 1:00.75 1:10.13中国
1:00.75  1:34.80  1:05.81  1:14.65  1:09.93
15Hongming Zhang (张洪铭) 1:06.44 1:10.21中国
1:17.31  1:07.66  1:07.40  1:15.56  1:06.44
16Jiawei Yao (姚嘉玮) 1:04.33 1:13.17中国
1:16.71  1:04.33  1:12.41  1:10.83  1:16.27
17Qingxi Zhao (赵倾溪) 57.15 1:13.26中国
1:22.96  57.15   1:12.34  1:18.28  1:09.16
18Kun Zhang (张坤) 1:10.38 1:15.23中国
1:15.11  1:12.59  1:24.66  1:18.00  1:10.38
19Xin Zheng (郑昕) 1:00.46 1:16.82中国
1:16.31  1:00.46  1:19.34  1:14.80  1:57.55
20Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 1:07.33 1:20.24中国
1:07.33  1:20.61  1:21.44  1:27.19  1:18.66
21Shujing Wang (王淑静) 1:09.78 1:25.57中国
1:25.80  1:26.69  1:38.63  1:24.21  1:09.78
22Ming Jiao (焦明) 1:31.66 中国
1:31.66  1:37.55
23Peng Yang (杨鹏) 1:35.77 中国
1:36.77  1:35.77
24Yiping Wang (王一平) 1:43.97 中国
1:43.97  1:52.68
25Shihao Jin (金世豪) 1:47.41 中国
1:56.34  1:47.41
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 44.78 46.63中国
49.15   52.93   45.91   44.84   44.78
2Zixi Yan (严子希) 42.25 50.10中国
42.25   45.59   53.94   54.71   50.77
3Meng'an Pu (浦梦安) 47.28 51.31中国
54.41   47.96   56.61   51.56   47.28
4Daxiang Zhou (周大翔) 49.38 53.13中国
54.44   1:04.80  50.30   49.38   54.65
5Yuhan Tao (陶宇晗) 48.78 55.87中国
1:00.68  54.40   1:02.68  48.78   52.52
6Fubo Wang (王富博) 46.93 57.29中国
58.06   54.22   1:00.40  59.59   46.93
7Chunyu Zhang (张春雨) 49.81 1:01.19中国
1:03.03  49.81   59.15   1:01.40  1:13.06
8Yongxiang Li (李永翔) 54.41 1:02.91中国
1:04.30  54.41   1:02.00  1:02.44  1:10.81
 
五阶    组合制初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 1:16.59 1:19.64中国
1:24.22  1:25.21  1:17.96  1:16.59  1:16.75
2Zixi Yan (严子希) 1:24.75 1:32.69中国
1:53.02  1:24.75  1:31.81  1:26.43  1:39.83
3Fubo Wang (王富博) 1:31.38 1:35.68中国
1:31.38  1:32.46  1:44.86  1:37.81  1:36.78
4Chunyu Zhang (张春雨) 1:35.50 1:38.99中国
1:36.88  1:35.50  1:40.16  1:39.93  DNF
5Yongxiang Li (李永翔) 1:36.91 1:39.65中国
1:40.84  1:39.13  1:45.97  1:36.91  1:38.97
6Jiawei Yao (姚嘉玮) 1:29.86 1:40.68中国
1:43.13  1:36.02  1:51.46  1:42.90  1:29.86
7Daxiang Zhou (周大翔) 1:39.78 1:43.74中国
1:44.30  1:43.33  1:45.65  1:39.78  1:43.58
8Zhihao Jia (贾志豪) 1:43.05 1:47.45中国
1:46.22  1:43.05  1:44.40  1:51.72  1:52.50
9Yuhan Tao (陶宇晗) 1:46.72 1:55.29中国
1:46.72  1:51.65  1:54.08  2:20.02  2:00.15
10Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 1:48.93 1:59.76中国
1:54.84  2:17.19  2:12.22  1:52.21  1:48.93
11Shujing Wang (王淑静) 2:02.43 2:07.88中国
2:08.88  2:12.19  2:02.43  2:07.81  2:06.96
12Ke Wang (王珂) 2:12.38 2:16.31中国
2:19.78  2:12.38  2:16.36  2:29.97  2:12.78
13Xin Zheng (郑昕) 2:18.22 2:26.71中国
2:18.22  2:40.64  2:32.77  2:19.83  2:27.53
14Zheng Li (李峥) 1:58.50 2:27.07中国
2:26.94  2:24.69  2:29.58  1:58.50  2:54.40
15Hongming Zhang (张洪铭) 2:24.11 2:48.74中国
2:24.11  2:58.72  2:45.88  2:47.28  2:53.06
16Haibo Sui (隋海波) 2:30.27 中国
2:30.27  DNF
17Qingxi Zhao (赵倾溪) 2:42.40 中国
2:50.22  2:42.40
18Shihao Jin (金世豪) 2:46.72 中国
3:27.46  2:46.72
19Ming Jiao (焦明) 3:14.22 中国
3:14.22  4:00.75
 
五阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 1:17.84 1:27.07中国
1:27.52  DNF    1:27.81  1:17.84  1:25.88
2Zixi Yan (严子希) 1:21.41 1:28.18中国
1:23.36  1:30.15  1:31.02  1:40.56  1:21.41
3Fubo Wang (王富博) 1:22.91 1:28.19中国
1:28.56  1:23.30  1:22.91  1:34.53  1:32.72
4Chunyu Zhang (张春雨) 1:25.08 1:33.55中国
1:36.72  1:46.91  1:25.08  1:38.30  1:25.63
5Jiawei Yao (姚嘉玮) 1:40.86 1:45.15中国
1:44.53  1:42.55  1:48.36  1:49.03  1:40.86
6Daxiang Zhou (周大翔) 1:24.56 1:46.88中国
1:45.16  1:55.88  1:44.08  1:24.56  1:51.40
7Yongxiang Li (李永翔) 1:44.18 1:50.91中国
2:58.44  1:44.18  1:48.36  1:58.69  1:45.69
8Zhihao Jia (贾志豪) 1:42.21 1:54.53中国
1:57.56  2:02.11  1:44.50  2:01.52  1:42.21
 
六阶    组合制决赛    三次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖)AsR 2:03.81AsR 2:08.20中国
2:05.75  2:15.05  2:03.81
2Chunyu Zhang (张春雨) 2:21.71 2:47.45中国
3:07.68  2:52.96  2:21.71
3Zixi Yan (严子希) 2:41.59 2:48.51中国
2:45.12  2:41.59  2:58.81
4Fubo Wang (王富博) 2:53.47 2:57.32中国
2:53.84  2:53.47  3:04.65
5Zhihao Jia (贾志豪) 2:58.03 3:18.73中国
3:17.58  3:40.58  2:58.03
6Yongxiang Li (李永翔) 3:13.83 3:35.48中国
3:48.00  3:44.61  3:13.83
7Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 3:42.38 4:08.60中国
3:42.38  3:58.25  4:45.18
8Qingxi Zhao (赵倾溪) 4:33.22 中国
4:33.22
9Jiawei Yao (姚嘉玮) 4:45.88 中国
4:45.88
10Xin Zheng (郑昕) 5:11.06 中国
5:11.06
11Ke Wang (王珂) DNF 中国
DNF
 
七阶    组合制决赛    三次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖)WR 3:05.80WR 3:13.56中国
3:14.53  3:05.80  3:20.34
2Zixi Yan (严子希) 3:54.77 4:09.79中国
4:16.59  4:18.02  3:54.77
3Fubo Wang (王富博) 4:10.02 4:20.06中国
4:31.58  4:18.58  4:10.02
4Chunyu Zhang (张春雨) 4:56.43 5:14.15中国
5:18.78  5:27.25  4:56.43
5Zhihao Jia (贾志豪) 4:56.34 5:18.55中国
4:56.34  5:32.00  5:27.30
6Yongxiang Li (李永翔) 5:36.86 5:45.17中国
6:00.94  5:37.71  5:36.86
7Jiawei Yao (姚嘉玮) 5:36.05 5:51.51中国
5:36.05  5:46.33  6:12.16
8Ke Wang (王珂) 6:35.58 中国
6:35.58
9Qingxi Zhao (赵倾溪) 7:12.19 中国
7:12.19
 
单手    组合制初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Lin Chen (陈霖) 12.80NR 14.81中国
16.40   15.18   14.44   14.80   12.80
2Meng'an Pu (浦梦安) 15.33 16.77中国
16.36   17.88   15.33   16.97   16.97
3Fubo Wang (王富博) 13.52 18.95中国
20.21   13.52   19.06   21.19   17.59
4Zixi Yan (严子希) 19.09 19.65中国
19.77   19.59   19.09   27.71   19.58
5Sihan Jiao (焦思涵) 19.19 21.69中国
23.61   20.84   21.50   22.72   19.19
6Xiaofeng Zheng (郑晓锋) 20.66 21.86中国
23.94   22.77   20.80   20.66   22.02
7Hongming Zhang (张洪铭) 21.77 25.36中国
27.71   26.58   24.91   24.59   21.77
8Yiwei Liu (刘伊玮) 21.55 25.84中国
28.56   25.03   29.02   23.93   21.55
9Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 23.46 27.04中国
27.98   29.31   23.46   37.28   23.84
10Ming Jiao (焦明) 29.06 30.47中国
29.06   31.08   30.88   29.44   49.71
11Peng Yang (杨鹏) 28.33 30.89中国
28.33   28.43   42.58   34.22   30.02
12Jiawei Yao (姚嘉玮) 28.06 30.95中国
28.06   30.50   28.27   34.27   34.09
13Chunyu Zhang (张春雨) 26.11 32.87中国
36.06   26.11   36.21   46.16   26.33
14Yuhan Tao (陶宇晗) 30.11 35.92中国
45.59   30.63   30.11   34.83   42.31
15Yongxiang Li (李永翔) 32.75 37.59中国
34.41   36.34   45.43   42.03   32.75
16Haibo Sui (隋海波) 26.33 38.36中国
45.58   42.21   41.34   31.53   26.33
17Xin Zheng (郑昕) 33.43 41.34中国
33.43   36.63   49.65   46.16   41.22
18Zhihao Jia (贾志豪) 35.08 42.30中国
49.75   44.28   35.08   43.97   38.65
19Kun Zhang (张坤) 34.05 42.45中国
52.83   43.77   49.13   34.46   34.05
20Shujing Wang (王淑静) 35.19 43.17中国
40.94   46.03   35.19   43.56   45.02
21Zheng Li (李峥) 39.66 48.44中国
39.66   54.08   55.15   43.52   47.71
22Yang Chen (陈扬) 46.03 50.15中国
51.05   49.08   50.44   46.03   50.93
23Yiping Wang (王一平) 40.46 55.33中国
57.47   1:11.09  40.46   56.03   52.50
24Feiyu Lu (卢飞宇) 1:41.58 中国
1:41.58  1:48.03
25Wenze Chen (陈文泽) 2:07.63 中国
2:10.97  2:07.63
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Meng'an Pu (浦梦安) 14.08 15.86中国
17.28   16.47   14.68   14.08   16.43
2Lin Chen (陈霖) 13.84 16.09中国
13.84   18.02   19.25   14.97   15.27
3Sihan Jiao (焦思涵) 16.78 20.22中国
22.72   19.22   21.43   16.78   20.00
4Zixi Yan (严子希) 17.00 21.27中国
17.00   18.27   21.84   23.71   DNF
5Fubo Wang (王富博) 18.97 21.35中国
26.81   18.97   20.68   22.50   20.86
6Xiaofeng Zheng (郑晓锋) 18.41 22.33中国
23.65   23.34   20.93   22.71   18.41
7Yiwei Liu (刘伊玮) 22.56 24.40中国
29.58   22.56   26.43   22.84   23.93
8Hongming Zhang (张洪铭) 23.66 25.99中国
28.78   25.46   23.66   23.72   30.27
 
八板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yiping Wang (王一平) 1.15 1.38中国
1.22   1.15   1.78   1.15   DNF
2Chi Zhang (张弛) 1.36 1.42中国
1.41   1.43   1.36   2.34   1.41
3Kun Zhang (张坤) 1.38 1.42中国
DNF    1.44   1.38   1.40   1.43
4Yang Chen (陈扬) 1.31 1.48中国
1.44   1.47   2.18   1.31   1.52
5Ke Wang (王珂) 1.56 1.69中国
1.66   1.72   1.56   DNF    1.69
6Zhihao Jia (贾志豪) 1.47 1.79中国
1.78   2.02   1.47   3.61   1.58
7Xin Zheng (郑昕) 1.13 1.84中国
1.19   1.58   2.75   DNF    1.13
8Nianfeng Zhang (张念峰) 1.59 1.90中国
1.59   1.63   2.69   2.05   2.03
9Qingxi Zhao (赵倾溪) 0.91 1.99中国
2.02   1.36   0.91   4.88   2.59
10Chunyu Zhang (张春雨) 1.56 2.01中国
1.56   1.65   2.18   2.21   DNF
11Haibo Sui (隋海波) 1.41 2.12中国
3.11   1.61   5.18   1.63   1.41
12Peng Yang (杨鹏) 1.65 2.24中国
1.78   1.65   3.05   1.90   4.88
13Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 1.47 2.38中国
2.41   1.47   2.86   2.80   1.93
14Jiawei Yao (姚嘉玮) 1.41 2.43中国
1.52   4.72   1.41   4.25   1.52
15Shujing Wang (王淑静) 1.53 2.64中国
4.58   1.68   1.65   5.78   1.53
16Hanrui Yu (于涵睿) 1.66 3.21中国
3.81   3.63   2.19   4.06   1.66
17Yang Tang (唐阳) 1.86 3.25中国
1.86   3.16   4.16   DNF    2.43
18Ming Jiao (焦明) 1.11 DNF中国
2.15   2.31   1.11   DNF    DNF
19Sihan Jiao (焦思涵) 1.46 DNF中国
DNF    DNF    1.46   2.40   DNF
20Zhen Li (李振) 3.52 DNF中国
DNF    3.52   3.75   DNF    DNF