2012WCA西安清明赛

日期: 2012-04-04
地点: 陕西西安
链接: 2012WCA西安清明赛 2012WCA西安清明赛
冠军 前三 所有 各选手
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 10.08 10.90中国
10.08   10.83   10.50   13.80   11.36
2Mulun Yin (阴目仑) 8.58 11.24中国
10.05   8.58   12.08   12.44   11.59
3Yan Jin (金岩) 10.91 12.11中国
11.61   11.68   13.03   13.33   10.91
4Haiping Chen (陈海平) 12.33 13.32中国
14.05   13.53   12.38   16.00   12.33
5Mufan Lü (吕慕凡) 12.80 13.41中国
14.27   13.53   12.80   13.13   13.58
6Jingzheng Wang (王景正) 14.47 14.84中国
14.47   15.38   14.47   14.67   19.19
7Xinran Wang (王新然) 14.40 16.58中国
15.90   26.19   17.16   16.69   14.40
8Pengju Li (李鹏举) 14.15 17.27中国
14.15   16.25   18.44   17.13   21.91
9Yan Xia (夏焱) 13.77 17.80中国
22.05   17.03   17.00   19.38   13.77
10Donglei Li (李冬雷) 15.15 17.88中国
18.11   18.63   18.50   17.03   15.15
11Ye Yuan (袁野) 15.84 18.33中国
15.84   19.53   21.03   16.36   19.11
12Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 15.66 18.49中国
23.64   15.66   22.88   16.43   16.15
13Ke Pan (潘轲) 14.86 18.59中国
14.86   16.53   19.96   19.28   20.22
14Qiping Zhang (张企平) 15.30 18.85中国
20.15   15.30   23.65   20.25   16.15
15Yang Jiao (焦阳) 15.97 18.94中国
18.38   19.15   15.97   19.28   20.90
16Sen Dang (党森) 17.52 19.24中国
19.19   20.91   17.61   17.52   22.68
17Heng Ma (马恒) 15.80 19.32中国
21.68   16.61   22.16   19.66   15.80
18Leixin Zhou (周磊欣) 18.22 19.87中国
22.21   19.93   21.41   18.27   18.22
19Yefeng Hu (胡叶枫) 14.53 20.07中国
14.53   23.40   19.02   21.55   19.65
20Chongqing Yang (杨重庆) 16.34 20.16中国
19.02   22.43   1:03.58  19.02   16.34
21Yi Quan (全熠) 18.88 20.50中国
24.16   20.25   20.19   21.05   18.88
22Zhaoli Zheng (郑召利) 18.71 20.78中国
19.56   21.09   25.16   21.68   18.71
23Fanghao Yin (阴方昊) 18.94 21.49中国
19.36   27.86   23.50   21.61   18.94
24Mo Ji (季默) 17.68 21.84中国
17.68   18.15   DNF    19.83   27.55
25Wanli Hua (花万里) 19.68 22.69中国
20.72   29.68   24.19   23.15   19.68
26Chaoxu Zhang (张朝旭) 23.05 24.60中国
23.05   23.31   23.83   26.88   26.66
27Anyu Zhang (张安宇) 20.91 24.77中国
26.08   20.91   24.81   33.38   23.43
28Shijie Li (李世杰) 22.58 26.66中国
30.00   27.02   22.58   26.77   26.19
29Yu Zhe (哲宇) 22.18 27.15中国
25.25   25.16   31.05   22.18   35.97
30Hang Shi (石行) 24.31 27.35中国
26.02   30.63   24.31   30.38   25.66
31Yan Wang (王岩) 24.94 29.71中国
24.94   37.53   31.18   26.58   31.36
32Dongsheng Liu (刘东升) 28.90 31.90中国
30.94   39.22   35.74   29.02   28.90
33Yuyan Guo (郭雨岩) 27.93 32.85中国
33.83   30.08   37.46   27.93   34.63
34Yang Hu (胡扬) 30.94 36.88中国
35.30   43.97   31.36   49.25   30.94
35Hanyu Fang (方寒玉) 37.21 39.68中国
38.52   40.86   37.21   42.88   39.65
36Haoxuan Chang (常皓萱) 41.02 47.86中国
47.50   45.75   41.02   50.33   1:30.33
37Diyuan Yang (杨棣源) 54.63 1:11.58中国
1:20.43  1:06.02  1:08.30  DNF    54.63
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 9.75 10.05中国
10.19   9.90   10.05   9.75   11.08
2Mulun Yin (阴目仑) 8.47 10.08中国
10.06   8.90   11.28   12.72   8.47
3Yan Jin (金岩) 11.11 12.10中国
12.34   12.52   11.44   13.63   11.11
4Jingzheng Wang (王景正) 10.59 13.05中国
10.59   12.05   13.69   13.41   14.69
5Haiping Chen (陈海平) 10.36 13.19中国
12.19   13.93   18.05   13.46   10.36
6Mufan Lü (吕慕凡) 11.90 15.04中国
18.00   12.36   17.09   15.66   11.90
7Pengju Li (李鹏举) 13.65 15.22中国
13.65   17.90   16.05   15.44   14.16
8Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 12.47 16.30中国
17.59   13.63   12.47   22.43   17.68
9Qiping Zhang (张企平) 13.65 16.55中国
16.63   16.81   20.75   16.21   13.65
10Sen Dang (党森) 15.19 16.82中国
17.72   15.19   16.00   17.55   16.91
11Yan Xia (夏焱) 12.16 17.25中国
19.33   12.16   18.44   17.96   15.36
12Donglei Li (李冬雷) 14.72 17.34中国
18.75   14.72   19.77   15.66   17.61
13Heng Ma (马恒) 14.94 17.39中国
18.66   14.94   17.69   16.90   17.58
14Xinran Wang (王新然) 13.91 17.46中国
15.19   13.91   20.97   19.46   17.72
15Ke Pan (潘轲) 13.44 17.66中国
17.25   17.52   13.44   18.22   18.47
16Leixin Zhou (周磊欣) 16.15 19.58中国
21.30   23.90   16.71   16.15   20.72
17Yang Jiao (焦阳) 17.58 19.86中国
22.71   18.00   17.58   24.68   18.86
18Ye Yuan (袁野) 14.43 20.38中国
27.46   21.05   23.58   16.50   14.43
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 8.33 10.30中国
9.88   10.34   10.68   11.53   8.33
2Mulun Yin (阴目仑) 9.84 10.84中国
10.31   12.44   11.56   10.66   9.84
3Yan Jin (金岩) 11.46 12.85中国
12.81   12.41   13.33   14.80   11.46
4Mufan Lü (吕慕凡) 12.00 14.03中国
12.00   17.41   13.22   15.84   13.03
5Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 12.69 14.11中国
13.81   15.58   18.80   12.69   12.94
6Haiping Chen (陈海平) 12.50 14.12中国
13.11   14.78   14.46   12.50   17.58
7Jingzheng Wang (王景正) 12.63 14.76中国
12.63   13.55   24.30   15.59   15.15
8Pengju Li (李鹏举) 13.06 15.58中国
19.05   13.06   14.28   17.06   15.41
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yan Jin (金岩) 3.80 4.20中国
3.80   4.28   4.94   4.53   3.80
2Mulun Yin (阴目仑) 3.93 4.73中国
5.27   4.53   5.31   4.40   3.93
3Ye Yuan (袁野) 4.46 5.36中国
5.80   4.71   4.46   5.97   5.58
4Haowei Fan (樊浩玮) 3.88 5.44中国
6.27   3.88   6.00   5.55   4.77
5Mo Ji (季默) 4.63 5.55中国
4.63   13.80   5.88   5.02   5.75
6Qiping Zhang (张企平) 5.00 5.91中国
5.00   6.36   5.44   5.93   6.41
7Yang Jiao (焦阳) 5.18 5.91中国
5.18   6.75   5.46   11.19   5.53
8Zhaoli Zheng (郑召利) 5.34 6.01中国
5.55   5.34   7.58   7.13   5.36
9Sen Dang (党森) 3.61 6.16中国
7.46   5.96   5.11   7.40   3.61
10Xinran Wang (王新然) 5.22 6.46中国
7.65   5.22   6.11   5.63   9.46
11Wanli Hua (花万里) 3.47 6.54中国
6.50   6.88   6.25   7.96   3.47
12Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 4.80 7.09中国
6.77   4.80   7.68   7.65   6.86
13Yefeng Hu (胡叶枫) 5.40 7.88中国
16.38   9.63   6.22   7.80   5.40
14Yi Quan (全熠) 6.47 8.59中国
9.56   7.09   9.11   14.78   6.47
15Mufan Lü (吕慕凡) 5.18 8.81中国
6.18   7.27   12.97   13.61   5.18
16Yan Wang (王岩) 6.94 9.44中国
9.97   8.68   9.68   11.90   6.94
17Shijie Li (李世杰) 7.77 9.59中国
10.43   12.16   7.83   7.77   10.50
18Fanghao Yin (阴方昊) 5.56 9.60中国
7.28   10.30   13.97   11.21   5.56
19Leixin Zhou (周磊欣) 8.08 9.72中国
10.88   9.59   8.08   11.06   8.68
20Donglei Li (李冬雷) 9.15 10.95中国
11.88   9.15   12.31   9.58   11.38
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 2.52 3.67中国
4.03   2.52   3.65   3.34   4.40
2Yan Jin (金岩) 3.46 4.08中国
4.09   4.63   4.44   3.46   3.72
3Mulun Yin (阴目仑) 3.71 4.99中国
4.71   3.71   5.63   4.63   8.33
4Qiping Zhang (张企平) 4.53 5.06中国
4.65   4.53   7.11   5.34   5.19
5Mo Ji (季默) 4.88 5.21中国
5.16   5.03   6.56   4.88   5.43
6Zhaoli Zheng (郑召利) 4.83 5.93中国
8.21   4.88   6.13   4.83   6.77
7Yang Jiao (焦阳) 4.96 6.66中国
6.41   10.13   7.25   4.96   6.31
8Ye Yuan (袁野) 5.31 7.06中国
7.34   7.15   6.69   5.31   8.31
 
五阶    组合制决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 1:31.61 1:37.45中国
1:51.15  1:36.27  1:34.77  1:41.30  1:31.61
2Pengju Li (李鹏举) 1:29.52 1:37.99中国
1:42.97  1:32.31  1:38.68  1:29.52  1:44.02
3Jingzheng Wang (王景正) 1:31.77 1:42.61中国
1:42.80  1:44.46  1:31.77  1:44.02  1:41.02
4Mufan Lü (吕慕凡) 1:52.22 2:01.97中国
2:11.69  1:54.02  2:04.69  1:52.22  2:07.19
5Yefeng Hu (胡叶枫) 1:57.22 2:03.87中国
2:09.66  2:03.80  1:57.22  1:58.16  2:32.77
6Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 1:56.40 2:13.01中国
2:24.16  2:09.97  2:09.05  1:56.40  2:20.02
7Anyu Zhang (张安宇) 2:13.88 2:20.46中国
2:13.88  2:25.72  2:42.71  2:15.30  2:20.36
8Qiping Zhang (张企平) 2:16.16 2:27.66中国
2:58.18  2:33.36  2:16.16  2:20.19  2:29.43
9Yang Jiao (焦阳) 2:09.09 2:30.03中国
2:28.13  2:35.31  2:09.09  DNF    2:26.66
10Mo Ji (季默) 2:14.50 2:33.58中国
2:51.55  2:14.50  2:42.15  2:37.59  2:21.00
11Ke Pan (潘轲) 2:14.13 2:34.93中国
2:31.07  3:03.05  2:14.13  2:30.44  2:43.28
12Shijie Li (李世杰) 3:22.88 中国
3:22.88  3:23.03
 
六阶    决赛    三次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Jingzheng Wang (王景正) 3:04.72 3:11.59中国
3:17.43  3:12.61  3:04.72
2Pengju Li (李鹏举) 3:15.05 3:21.83中国
3:19.52  3:30.91  3:15.05
3Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 3:35.00 3:42.48中国
3:35.00  3:53.80  3:38.65
4Anyu Zhang (张安宇) 3:46.59 3:55.89中国
3:52.28  4:08.80  3:46.59
5Yang Jiao (焦阳) 4:09.27 4:35.32中国
4:09.27  4:41.09  4:55.59
6Yefeng Hu (胡叶枫) 4:25.97 4:39.02中国
4:41.81  4:25.97  4:49.27
7Mo Ji (季默) 4:43.36 4:50.24中国
4:43.36  5:02.63  4:44.72
8Mufan Lü (吕慕凡) 4:18.72 4:52.89中国
5:04.88  5:15.08  4:18.72
9Haowei Fan (樊浩玮) 3:33.33 DNF中国
DNF    3:33.33  3:40.63
10Qiping Zhang (张企平) 4:59.71 DNF中国
6:02.47  4:59.71  DNF
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Chengze Li (李承泽) 2:47.66 DNF中国
DNF    2:47.66  DNF
2Jingzheng Wang (王景正) 3:01.21 DNF中国
DNF    3:01.21  3:21.68
3Pengju Li (李鹏举) 3:19.53 DNF中国
3:19.53  DNF    DNF
4Zhaoli Zheng (郑召利) 3:44.00 DNF中国
DNF    3:44.00  DNF
5Chongqing Yang (杨重庆) 3:50.71 DNF中国
3:50.71  3:56.81  DNF
6Sen Dang (党森) 4:15.55 DNF中国
DNF    4:15.55  DNF
7Yang Hu (胡扬) 4:50.69 DNF中国
4:50.69  DNF    DNF
8Leixin Zhou (周磊欣) 5:34.00 DNF中国
DNF    5:34.00  DNF
9Shijie Li (李世杰) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
9Qiping Zhang (张企平) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
9Heng Ma (马恒) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
9Qifan Zhu (祝起凡) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
金字塔    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Qiping Zhang (张企平) 8.96 11.25中国
13.78   9.06   8.96   24.61   10.90
2Yefeng Hu (胡叶枫) 10.65 12.81中国
11.78   13.86   14.63   10.65   12.78
3Haowei Fan (樊浩玮) 8.72 13.15中国
18.78   10.97   11.28   17.19   8.72
4Jie Ren (任杰) 12.66 14.12中国
13.11   14.94   14.31   12.66   17.38
5Shijie Li (李世杰) 11.38 14.72中国
11.38   18.66   13.41   19.03   12.08
6Zhaoli Zheng (郑召利) 10.53 15.36中国
DNF    14.72   16.52   14.83   10.53
7Mo Ji (季默) 13.61 19.13中国
13.61   24.88   18.06   18.40   20.94
8Yan Jin (金岩) 11.96 21.78中国
23.68   11.96   17.46   25.31   24.21
9Xinran Wang (王新然) 11.90 22.23中国
11.90   31.25   19.75   15.68   38.16
10Yan Wang (王岩) 15.59 23.09中国
15.59   20.65   19.33   29.28   DNF
 
八板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yefeng Hu (胡叶枫) 0.88 1.12中国
0.94   0.88   4.38   1.47   0.94
2Sen Dang (党森) 1.03 1.23中国
1.03   1.40   2.09   1.11   1.18
3Yan Wang (王岩) 1.27 1.31中国
1.31   1.27   1.31   1.90   1.30
4Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 1.05 1.51中国
1.21   2.25   2.25   1.08   1.05
5Yan Xia (夏焱) 1.34 1.54中国
1.56   1.34   DNF    1.46   1.59
6Donglei Li (李冬雷) 1.50 1.73中国
1.65   2.03   1.50   2.06   1.52
7Mo Ji (季默) 1.02 1.77中国
DNF    1.06   1.02   3.13   1.13
8Zhaoli Zheng (郑召利) 1.13 2.07中国
1.36   DNF    1.18   3.66   1.13
9Qiping Zhang (张企平) 1.72 2.11中国
1.91   1.72   2.63   1.78   2.93
10Haowei Fan (樊浩玮) 1.09 2.12中国
3.09   4.08   1.09   1.18   2.09
11Jingzheng Wang (王景正) 1.72 2.17中国
1.77   2.33   1.72   2.40   3.38
12Pengju Li (李鹏举) 1.68 2.20中国
1.68   1.81   2.93   3.02   1.86
13Xinran Wang (王新然) 1.80 2.29中国
2.44   2.47   2.02   1.80   2.41
14Yi Quan (全熠) 1.47 2.40中国
1.59   2.21   1.47   3.41   5.09
15Mufan Lü (吕慕凡) 1.88 2.40中国
2.40   2.18   1.88   2.66   2.63
16Diyuan Yang (杨棣源) 1.78 2.66中国
2.56   1.78   2.05   3.38   DNF
17Hanyu Fang (方寒玉) 2.28 2.82中国
2.28   4.84   2.40   3.34   2.72
18Yang Jiao (焦阳) 1.65 3.21中国
4.13   1.65   3.96   3.38   2.28
 
十二板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ke Pan (潘轲) 2.61 2.69中国
2.75   2.61   4.09   2.69   2.63
2Yan Wang (王岩) 2.97 3.10中国
3.00   3.11   2.97   3.19   3.33
3Yi Quan (全熠) 2.33 3.25中国
2.46   5.22   2.96   4.33   2.33
4Zhaoli Zheng (郑召利) 3.02 3.33中国
4.93   3.47   3.13   3.40   3.02
5Yefeng Hu (胡叶枫) 3.11 3.73中国
3.11   5.03   3.81   3.46   3.93
6Sen Dang (党森) 2.97 3.75中国
3.68   3.65   2.97   3.91   4.19
7Mufan Lü (吕慕凡) 2.77 3.97中国
2.77   3.86   3.68   DNF    4.38
8Haowei Fan (樊浩玮) 3.25 4.01中国
4.25   3.33   4.44   3.25   4.96
9Donglei Li (李冬雷) 3.55 4.14中国
4.27   3.55   3.71   5.46   4.43
10Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 3.22 4.42中国
5.05   4.53   3.22   3.68   7.63
11Yan Xia (夏焱) 3.22 4.58中国
3.22   4.77   4.75   4.22   DNF
12Diyuan Yang (杨棣源) 4.84 4.95中国
5.13   4.84   4.86   4.97   5.03
13Yang Jiao (焦阳) 4.16 5.23中国
5.36   4.16   8.18   5.30   5.03
14Qiping Zhang (张企平) 4.55 5.39中国
5.83   4.94   4.55   12.13   5.40
15Hanyu Fang (方寒玉) 5.58 6.77中国
6.88   7.08   6.34   5.58   7.27
16Pengju Li (李鹏举) 6.27 7.10中国
6.68   7.46   7.16   7.86   6.27
17Mo Ji (季默) 4.03 8.11中国
5.75   9.03   10.27   4.03   9.56