2012WCA西安樱花赛

日期: 2012-04-15
地点: 陕西西安
链接: 2012WCA西安樱花赛 2012WCA西安樱花赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 8.75 10.21中国
12.15   11.96   9.38   9.28   8.75
2Mufan Lü (吕慕凡) 11.18 13.01中国
17.31   13.09   11.18   13.25   12.69
3Haiping Chen (陈海平) 10.90 13.84中国
15.65   12.91   15.86   12.96   10.90
4Pengju Li (李鹏举) 12.33 15.04中国
16.38   14.44   12.33   18.22   14.31
5Xin Shi (石欣) 13.78 15.44中国
15.06   20.38   13.78   14.75   16.50
6Xinran Wang (王新然) 13.84 16.03中国
15.91   13.84   18.38   17.71   14.47
7Donglei Li (李冬雷) 15.18 16.60中国
16.05   15.18   23.93   16.91   16.83
8Yiliang Lu (路义亮) 11.90 16.66中国
27.77   14.97   16.05   18.97   11.90
9Yan Xia (夏焱) 13.03 16.68中国
17.41   15.80   20.41   16.84   13.03
10Ke Pan (潘轲) 15.69 16.73中国
15.69   18.68   16.68   16.43   17.08
11Heng Ma (马恒) 13.53 17.05中国
17.61   13.53   21.06   14.52   19.03
12Ye Yuan (袁野) 16.65 18.77中国
16.65   17.30   19.18   19.84   20.06
13Yefeng Hu (胡叶枫) 15.31 18.95中国
24.93   23.33   16.88   16.63   15.31
14Yang Jiao (焦阳) 17.27 19.21中国
17.27   21.11   19.22   21.13   17.31
15Mo Ji (季默) 16.58 19.23中国
44.03   19.34   16.58   21.02   17.33
16Zhaoli Zheng (郑召利) 17.50 19.73中国
18.05   17.50   22.86   18.27   27.11
17Bin Wang (王斌) 17.58 20.04中国
34.88   21.03   19.40   19.69   17.58
18Ziqian Yin (尹子谦) 18.47 20.31中国
19.69   30.13   19.84   18.47   21.40
19Bowen Ding (丁博文) 18.36 20.91中国
20.97   20.93   20.83   22.27   18.36
20Chongqing Yang (杨重庆) 16.06 21.11中国
16.06   22.86   21.65   18.81   23.13
21Yifan Zhao (赵一凡) 17.21 21.42中国
26.56   20.06   20.66   23.53   17.21
22Fanghao Yin (阴方昊) 15.38 22.86中国
24.65   15.38   39.15   24.13   19.80
23Anyu Zhang (张安宇) 21.46 23.03中国
22.28   22.77   24.65   24.05   21.46
24Chaoxu Zhang (张朝旭) 18.21 24.91中国
26.31   18.21   22.78   25.63   29.55
25Jianbo Hu (胡剑波) 20.13 26.54中国
26.53   20.13   28.38   24.72   DNF
26Qiang Yu (余强) 22.44 26.55中国
29.13   26.93   28.91   22.44   23.81
27Shijie Li (李世杰) 23.21 26.73中国
31.71   23.21   31.78   23.44   25.05
28Wei Zhang (张炜) 22.72 27.47中国
26.75   27.08   22.72   46.19   28.58
29Xiao Gu (顾骁) 26.33 28.55中国
26.84   31.50   26.33   35.88   27.30
30Yan Wang (王岩) 23.96 30.18中国
29.00   29.06   32.47   34.31   23.96
31Hanyu Fang (方寒玉) 31.90 33.50中国
DNF    32.25   35.19   31.90   33.06
32Tianrui Li (李天瑞) 2:17.66 2:55.34中国
2:21.25  2:40.63  3:44.13  DNF    2:17.66
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 9.30 10.42中国
9.68   9.90   9.30   11.69   12.78
2Haiping Chen (陈海平) 12.34 14.09中国
13.09   14.86   15.06   14.31   12.34
3Ke Pan (潘轲) 13.84 15.02中国
15.05   13.84   15.47   15.59   14.53
4Pengju Li (李鹏举) 13.38 15.08中国
13.47   20.00   13.38   15.83   15.94
5Mufan Lü (吕慕凡) 12.69 15.59中国
15.25   17.46   12.69   14.05   18.83
6Xinran Wang (王新然) 14.78 15.68中国
15.11   15.13   19.41   14.78   16.80
7Yan Xia (夏焱) 13.38 15.69中国
17.08   14.59   15.80   13.38   16.68
8Xin Shi (石欣) 12.78 16.67中国
26.43   16.81   12.78   17.94   15.27
9Heng Ma (马恒) 13.61 16.67中国
13.61   15.15   17.96   20.18   16.91
10Yefeng Hu (胡叶枫) 14.72 17.43中国
16.52   19.38   14.72   17.06   18.71
11Yiliang Lu (路义亮) 13.78 17.53中国
14.25   18.31   13.78   20.02   21.55
12Donglei Li (李冬雷) 15.25 17.75中国
20.43   16.47   15.25   16.34   21.50
13Ye Yuan (袁野) 16.21 17.75中国
17.80   18.90   16.21   19.22   16.55
14Yang Jiao (焦阳) 17.30 20.41中国
20.27   19.77   17.30   22.00   21.19
15Zhaoli Zheng (郑召利) 18.63 20.70中国
21.36   20.66   18.63   25.06   20.08
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 11.13 11.67中国
12.27   11.43   11.13   13.05   11.31
2Haiping Chen (陈海平) 13.69 14.79中国
15.16   14.88   14.72   14.78   13.69
3Mufan Lü (吕慕凡) 12.21 14.84中国
13.97   12.21   DNF    15.53   15.02
4Yan Xia (夏焱) 14.58 17.22中国
14.58   16.43   15.63   23.75   19.59
5Pengju Li (李鹏举) 15.40 17.44中国
17.97   16.77   18.72   15.40   17.58
6Ke Pan (潘轲) 15.06 17.61中国
16.72   25.05   19.49   16.61   15.06
7Xinran Wang (王新然) 14.90 17.73中国
19.02   15.30   18.86   19.61   14.90
 
四阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 48.33 51.05中国
49.21   51.91   52.02   48.33   DNF
2Pengju Li (李鹏举) 48.90 52.51中国
48.90   56.18   49.13   58.56   52.22
3Mufan Lü (吕慕凡) 57.81 1:00.74中国
1:02.83  58.58   1:00.80  57.81   1:10.80
4Donglei Li (李冬雷) 1:01.06 1:05.66中国
1:12.69  1:01.06  1:01.36  1:02.94  1:14.16
5Ke Pan (潘轲) 53.81 1:06.66中国
1:02.22  53.81   1:08.94  1:16.11  1:08.83
6Mo Ji (季默) 1:06.55 1:10.84中国
1:25.25  1:11.03  1:08.09  1:06.55  1:13.41
7Yefeng Hu (胡叶枫) 1:00.31 1:11.17中国
1:17.22  1:09.46  1:06.84  1:19.91  1:00.31
8Heng Ma (马恒) 1:04.30 1:12.56中国
1:11.34  1:30.02  1:18.78  1:07.56  1:04.30
9Bin Wang (王斌) 1:09.63 1:20.44中国
1:30.09  1:09.63  1:18.91  1:18.03  1:24.38
10Ye Yuan (袁野) 1:14.05 1:21.72中国
1:26.28  1:14.05  1:32.88  1:23.30  1:15.58
11Yiliang Lu (路义亮) 1:16.47 1:28.99中国
1:16.47  1:52.13  1:23.59  1:43.96  1:19.43
12Anyu Zhang (张安宇) 1:16.59 1:29.56中国
1:32.68  1:40.58  1:16.59  1:36.71  1:19.28
13Yang Jiao (焦阳) 1:20.68 1:36.27中国
1:39.44  1:38.97  1:30.41  1:20.68  1:57.78
14Shijie Li (李世杰) 1:23.06 1:44.77中国
1:46.16  1:52.28  1:46.34  1:23.06  1:41.81
15Wei Zhang (张炜) 1:34.08 1:46.64中国
1:47.58  1:37.65  1:34.08  1:58.93  1:54.68
16Zhaoli Zheng (郑召利) 1:12.55 1:48.42中国
1:24.25  2:43.55  1:17.46  DNF    1:12.55
17Yan Wang (王岩) 1:51.61 2:01.45中国
1:51.61  2:01.43  1:59.44  2:12.13  2:03.47
18Jianbo Hu (胡剑波) 1:39.90 2:06.85中国
2:42.97  DNF    1:39.90  1:43.38  1:54.19
19Xinran Wang (王新然) 1:40.53 2:11.37中国
2:06.15  1:40.53  2:19.27  2:08.69  2:36.63
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 43.05 50.61中国
48.41   56.46   43.05   1:01.33  46.97
2Pengju Li (李鹏举) 50.11 57.86中国
1:01.50  50.11   58.78   57.96   56.84
3Mufan Lü (吕慕凡) 54.09 1:01.41中国
54.09   1:12.46  1:00.16  59.31   1:04.75
4Yefeng Hu (胡叶枫) 1:01.28 1:06.06中国
1:09.46  1:07.21  1:01.52  1:23.68  1:01.28
5Ke Pan (潘轲) 55.09 1:08.32中国
1:07.41  1:27.80  1:12.63  55.09   1:04.93
6Donglei Li (李冬雷) 58.93 1:09.95中国
1:19.83  1:02.47  58.93   1:22.53  1:07.56
7Heng Ma (马恒) 1:12.05 1:13.58中国
1:13.86  1:12.05  1:14.16  1:12.72  1:14.25
 
七阶    决赛    三次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Pengju Li (李鹏举) 4:49.68 5:09.44中国
5:03.19  4:49.68  5:35.46
2Anyu Zhang (张安宇) 5:13.30 5:22.81中国
5:19.66  5:13.30  5:35.46
3Haowei Fan (樊浩玮) 5:09.25 5:40.85中国
5:22.05  5:09.25  6:31.25
4Mufan Lü (吕慕凡) 6:10.75 6:37.66中国
6:45.69  6:10.75  6:56.53
5Yefeng Hu (胡叶枫) 7:20.63 7:35.56中国
7:57.02  7:29.03  7:20.63
6Bin Wang (王斌) 7:22.21 7:36.60中国
7:22.21  7:47.75  7:39.83
7Heng Ma (马恒) 7:29.00 7:50.31中国
8:12.47  7:29.00  7:49.46
8Ziqian Yin (尹子谦) 6:50.88 7:57.09中国
6:50.88  9:36.66  7:23.72
9Wei Zhang (张炜) 7:57.50 8:03.05中国
7:58.08  8:13.56  7:57.50
10Xiao Gu (顾骁) 7:51.08 8:27.98中国
8:26.77  7:51.08  9:06.08
11Zhaoli Zheng (郑召利) 8:27.46 8:33.01中国
8:27.46  8:33.86  8:37.71
12Yiliang Lu (路义亮) 13:12.00 14:23.00中国
13:39.00  16:17.00  13:12.00
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Zhizhe Liang (梁稚喆) 1:34.72 DNF中国
1:34.72  1:48.83  DNF
2Pengju Li (李鹏举) 2:26.38 DNF中国
2:26.38  DNF    DNF
3Chengze Li (李承泽) 2:46.18 DNF中国
DNF    2:46.18  DNF
4Zhaoli Zheng (郑召利) 3:39.52 DNF中国
3:39.52  DNF    DNF
5Heng Ma (马恒) 3:49.68 DNF中国
3:49.68  DNF    DNF
6Leixin Zhou (周磊欣) 4:15.46 DNF中国
4:15.46  DNF    5:25.75
7Yiliang Lu (路义亮) 4:24.84 DNF中国
4:24.84  DNF    DNF
8Bin Wang (王斌) 4:43.61 DNF中国
DNF    4:43.61  DNF
9Shijie Li (李世杰) 5:11.56 DNF中国
5:11.56  DNF    DNF
10Ke Pan (潘轲) 9:36.97 DNF中国
9:36.97  DNS    DNS
11Xin Shi (石欣) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
11Fanghao Yin (阴方昊) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
11Chongqing Yang (杨重庆) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 23.63 25.23中国
25.08   23.63   24.30   26.31   28.46
2Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 25.31 29.62中国
38.72   29.97   27.77   25.31   31.11
3Bin Wang (王斌) 28.34 31.58中国
28.34   29.71   32.93   32.09   38.21
4Mufan Lü (吕慕凡) 26.34 32.54中国
26.34   DNF    38.96   26.68   31.97
5Xin Shi (石欣) 31.16 34.48中国
40.15   31.16   32.80   31.59   39.05
6Pengju Li (李鹏举) 30.13 34.65中国
36.43   36.46   31.06   30.13   46.09
7Leixin Zhou (周磊欣) 31.36 35.77中国
34.21   43.00   31.36   31.69   41.41
8Zhaoli Zheng (郑召利) 35.31 39.25中国
35.31   43.72   39.34   36.21   42.21
9Ke Pan (潘轲) 32.86 39.63中国
32.86   42.56   1:28.50  36.31   40.03
10Heng Ma (马恒) 37.16 41.16中国
44.47   51.52   37.86   41.15   37.16
11Haiping Chen (陈海平) 35.03 49.92中国
1:11.09  47.27   54.28   35.03   48.21
12Yang Jiao (焦阳) 46.13 50.48中国
48.63   53.46   49.84   46.13   52.97
13Xinran Wang (王新然) 30.02 50.80中国
1:11.58  1:15.96  42.55   30.02   38.27
14Yiliang Lu (路义亮) 40.22 54.63中国
1:03.53  40.22   51.68   1:09.19  48.68
15Yan Wang (王岩) 46.69 1:00.70中国
1:24.16  55.50   1:04.69  46.69   1:01.90
16Ye Yuan (袁野) 24.52 DNF中国
31.21   24.52   DNF    DNF    38.22
 
四盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Zhizhe Liang (梁稚喆)NR 5:47.71 DNF中国
DNF    5:47.71  DNF
 
八板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yefeng Hu (胡叶枫) 1.06 1.12中国
1.08   1.06   DNF    1.11   1.16
2Sen Dang (党森) 0.96 1.15中国
1.06   1.84   1.08   0.96   1.31
3Haowei Fan (樊浩玮) 1.16 1.42中国
1.25   1.80   1.16   3.05   1.21
4Donglei Li (李冬雷) 1.43 1.46中国
1.43   1.46   3.41   1.46   1.46
5Yan Xia (夏焱) 1.27 1.76中国
1.59   1.34   14.25   2.34   1.27
6Bin Wang (王斌) 1.28 1.95中国
3.08   1.28   1.47   DNF    1.31
7Wei Zhang (张炜) 1.46 2.10中国
1.52   2.88   1.46   1.90   5.47
8Xinran Wang (王新然) 1.88 2.16中国
2.31   1.88   2.27   3.11   1.91
9Mufan Lü (吕慕凡) 1.31 2.25中国
DNF    1.31   2.50   2.38   1.86
10Zhaoli Zheng (郑召利) 1.16 2.34中国
3.25   1.46   2.31   1.16   DNF
11Ye Yuan (袁野) 1.38 2.36中国
1.59   2.61   2.88   6.47   1.38
12Yang Jiao (焦阳) 1.34 2.48中国
1.47   1.34   6.83   2.61   3.36
13Pengju Li (李鹏举) 1.77 2.52中国
2.00   3.75   4.28   1.81   1.77
14Heng Ma (马恒) 1.55 3.06中国
1.55   DNF    5.28   1.59   2.30
15Lingxin Li (李凌欣) 1.68 3.25中国
4.34   4.94   1.77   3.63   1.68
16Xiao Gu (顾骁) 2.90 3.29中国
3.44   3.34   4.81   3.09   2.90
17Yan Wang (王岩) 1.96 3.84中国
5.19   1.96   4.34   DNF    2.00
18Hanyu Fang (方寒玉) 2.18 4.36中国
2.22   DNF    2.18   7.02   3.84
19Yiliang Lu (路义亮) 5.06 6.89中国
9.97   6.28   6.75   5.06   7.65
20Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 1.00 DNF中国
1.75   1.00   DNF    1.94   DNF
 
十二板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ke Pan (潘轲) 2.63 3.15中国
3.59   3.21   2.66   3.86   2.63
2Sen Dang (党森) 2.94 3.53中国
3.55   3.43   2.94   4.11   3.61
3Yan Wang (王岩) 2.86 3.61中国
2.86   3.90   3.47   3.47   DNF
4Haowei Fan (樊浩玮) 2.81 3.69中国
3.93   3.80   4.96   3.33   2.81
5Zhaoli Zheng (郑召利) 3.11 3.79中国
3.77   3.43   4.18   3.11   6.55
6Yefeng Hu (胡叶枫) 4.05 4.45中国
6.03   4.21   4.05   4.08   5.06
7Lingxin Li (李凌欣) 4.13 4.46中国
4.31   4.47   4.13   4.61   4.59
8Donglei Li (李冬雷) 3.11 4.56中国
4.83   4.80   3.11   4.08   4.81
9Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 3.41 4.62中国
3.46   3.41   3.93   6.61   6.47
10Yan Xia (夏焱) 3.30 4.65中国
12.38   3.30   4.97   4.02   4.97
11Mufan Lü (吕慕凡) 4.46 4.74中国
4.46   4.52   DNF    4.97   4.72
12Yang Jiao (焦阳) 4.38 5.56中国
4.38   5.61   5.28   5.78   6.59
13Heng Ma (马恒) 5.18 5.81中国
6.78   5.94   5.18   5.66   5.83
14Hanyu Fang (方寒玉) 4.83 5.90中国
5.65   5.43   6.63   4.83   6.94
15Pengju Li (李鹏举) 6.06 6.73中国
7.08   6.06   6.47   6.65   12.40
16Ye Yuan (袁野) 6.09 7.43中国
8.75   9.19   6.22   6.09   7.33
17Wei Zhang (张炜) 7.83 8.43中国
9.06   8.06   8.25   7.83   8.97
18Ziqian Yin (尹子谦) 7.15 9.19中国
9.38   9.86   7.15   8.52   9.66
19Xiao Gu (顾骁) 8.16 9.50中国
8.55   9.59   10.68   8.16   10.36
20Bin Wang (王斌) 1.86 DNF中国
3.22   DNF    DNF    1.86   DNF