2013WCA西安樱花赛

日期: 2013-04-14
地点: 陕西西安
链接: 2013WCA西安樱花赛 2013WCA西安樱花赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 8.48 10.00中国
8.48   8.57   11.22   11.16   10.26
2Yan Jin (金岩) 10.86 11.66中国
10.86   12.16   13.14   10.99   11.83
3Haiping Chen (陈海平) 10.18 13.40中国
10.18   13.78   13.28   14.92   13.14
4Mufan Lü (吕慕凡) 13.12 14.26中国
13.65   14.76   14.38   19.76   13.12
5Pengju Li (李鹏举) 12.90 14.35中国
15.07   13.05   17.12   14.94   12.90
6Mo Ji (季默) 12.08 14.82中国
12.52   12.08   13.46   18.49   DNF
7Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 12.85 14.85中国
12.85   13.51   DNF    15.10   15.95
8Sen Dang (党森) 12.95 15.15中国
12.95   16.89   27.42   14.72   13.85
9Xinran Wang (王新然) 14.29 15.43中国
15.98   14.55   14.29   15.75   16.72
10Hongming Zhang (张洪铭) 14.22 15.71中国
17.33   14.44   15.37   18.64   14.22
11Houwang Bian (边厚望) 14.55 16.30中国
14.55   16.07   14.68   18.16   20.73
12Haotian Dong (董浩天) 14.53 16.81中国
20.69   15.13   19.44   15.85   14.53
13Jian Wang (王健) 16.25 17.14中国
17.18   17.79   16.44   16.25   17.98
14Zhiyuan Liao (廖智远) 13.78 17.63中国
19.27   16.20   17.42   13.78   20.41
15Jiahao Chen (陈嘉豪) 15.71 17.71中国
18.17   19.27   15.71   17.47   17.48
16Donglei Li (李冬雷) 14.49 17.73中国
15.07   19.89   14.49   19.45   18.68
17Jie Wang (王杰) 16.86 17.97中国
16.86   18.14   18.07   24.83   17.70
18Zhibin Du (杜志斌) 15.53 17.98中国
18.33   17.81   15.53   DNF    17.80
19Yan Xia (夏焱) 14.88 18.04中国
15.03   14.88   19.13   19.95   20.85
20Hongyuan Shi (时红远) 16.21 18.15中国
19.47   23.05   16.21   17.29   17.69
21Xuchen Gu (顾旭晨) 15.15 18.48中国
15.28   22.50   23.89   17.67   15.15
22Xingyu Wang (王星宇) 16.29 18.60中国
19.99   16.29   19.44   16.38   22.09
23Wenxuan Tang (唐文轩) 17.76 18.82中国
18.12   20.30   18.05   21.94   17.76
24Zhongxuan Ma (马中轩) 16.27 19.00中国
16.27   17.60   24.39   18.23   21.18
25Yunlong Li (李云龙) 16.03 19.21中国
16.03   16.45   23.75   21.94   19.25
26Yefeng Hu (胡叶枫) 16.15 19.66中国
16.15   20.02   20.57   18.39   DNF
27Minqi Su (苏旻琦) 16.11 19.80中国
20.25   20.98   16.11   19.59   19.55
28Jiahao Chang (常家豪) 18.62 19.94中国
DNF    20.84   19.19   18.62   19.80
29Wenliang Wang (王文亮) 18.45 20.23中国
22.84   19.35   21.60   19.75   18.45
30Fanghao Yin (阴方昊) 17.54 20.33中国
17.54   19.96   33.52   21.35   19.68
31Yang Chen (陈扬) 15.71 20.79中国
19.50   23.80   15.71   19.08   DNF
32Yongming Yang (杨永明) 13.91 21.18中国
20.45   13.91   23.01   30.71   20.09
33Yueqiang Xing (邢岳强) 18.67 21.36中国
18.67   20.42   24.04   29.24   19.61
34Jing Wu (吴晶) 19.89 22.44中国
22.60   29.71   19.89   23.76   20.96
35Xiaojing Zhang (张小静) 18.93 22.47中国
18.93   28.66   33.37   19.78   18.98
36Qian Zhao (赵谦) 21.69 23.12中国
28.03   23.64   21.69   23.72   22.00
37Chaoxu Zhang (张朝旭) 19.95 23.15中国
19.95   27.29   20.73   DNF    21.42
38Yijie Xia (夏艺杰) 17.45 26.40中国
17.45   DNF    19.94   33.15   26.12
39Yan Wang (王岩) 23.81 26.52中国
23.81   28.73   26.18   29.36   24.65
40Jincheng Yang (杨金城) 17.81 26.80中国
17.81   28.19   21.57   DNF    30.63
41Yubin Cheng (程豫彬) 27.01 29.27中国
30.19   32.24   27.01   30.60   27.03
42Sijing Ma (马思靖) 27.51 30.13中国
29.41   32.29   28.68   27.51   37.81
43Chen Shen (申琛) 23.90 32.06中国
30.27   23.90   32.61   35.14   33.31
44Mengyao Dai (代梦瑶) 27.22 32.89中国
32.63   29.23   36.81   27.22   DNF
45Guang Yang (杨光) 30.12 35.52中国
33.77   37.03   30.12   35.75   40.88
46Tianwei Yue (岳天溦) 30.87 35.71中国
37.06   DNF    30.87   37.13   32.93
47Daiming Si (思黛明) 33.06 36.04中国
34.76   33.06   38.66   34.69   41.37
48Qianshu Zhou (周千舒) 33.27 38.04中国
33.27   40.17   34.21   DNF    39.73
49Xin Zhang (张欣) 38.89 44.62中国
48.50   40.59   44.78   1:01.29  38.89
50Jinghao Sun (孙景浩) 49.96 1:02.38中国
53.20   1:07.15  1:10.77  1:06.79  49.96
51Zangong Xia (夏赞功) 53.41 1:16.64中国
1:10.39  53.41   DNF    1:10.10  1:29.42
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 9.04 10.93中国
11.37   10.30   9.04   11.28   11.21
2Yan Jin (金岩) 10.22 11.63中国
10.22   11.65   11.60   11.65   13.24
3Mufan Lü (吕慕凡) 11.76 13.72中国
13.53   15.29   14.40   13.22   11.76
4Pengju Li (李鹏举) 13.63 14.23中国
15.39   14.18   13.63   14.66   13.86
5Haiping Chen (陈海平) 12.55 14.86中国
16.27   16.43   13.89   12.55   14.41
6Haotian Dong (董浩天) 14.14 14.93中国
14.90   14.14   15.46   14.81   15.08
7Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 13.53 15.18中国
17.96   13.53   15.43   13.90   16.22
8Sen Dang (党森) 14.04 15.58中国
14.04   16.56   16.18   15.64   14.91
9Yan Xia (夏焱) 13.32 15.63中国
15.52   16.37   13.32   16.99   15.00
10Xinran Wang (王新然) 12.95 15.95中国
16.20   14.76   17.17   16.89   12.95
11Houwang Bian (边厚望) 13.95 16.26中国
17.70   16.28   13.95   16.56   15.94
12Mo Ji (季默) 14.59 16.43中国
16.99   15.28   19.39   17.01   14.59
13Zhiyuan Liao (廖智远) 15.04 16.52中国
17.53   15.78   15.04   16.26   21.66
14Hongming Zhang (张洪铭) 15.31 16.61中国
18.22   16.74   15.31   16.41   16.67
15Yefeng Hu (胡叶枫) 15.37 16.84中国
16.40   15.37   16.72   17.39   31.13
16Zhibin Du (杜志斌) 15.24 16.86中国
16.77   16.66   15.24   17.16   19.61
17Minqi Su (苏旻琦) 14.83 17.50中国
18.77   18.37   15.83   14.83   18.31
18Hongyuan Shi (时红远) 16.99 17.71中国
DNF    16.99   17.35   17.39   18.38
19Jiahao Chen (陈嘉豪) 13.91 17.96中国
16.88   17.62   20.17   13.91   19.37
20Xiaojing Zhang (张小静) 15.92 18.26中国
19.10   18.59   21.59   17.10   15.92
21Jiahao Chang (常家豪) 17.23 18.42中国
17.97   18.56   18.72   17.23   19.39
22Xingyu Wang (王星宇) 16.64 19.06中国
19.89   18.55   19.24   16.64   19.40
23Yang Chen (陈扬) 16.23 19.36中国
16.23   20.33   23.37   18.04   19.72
24Fanghao Yin (阴方昊) 14.84 19.45中国
18.04   14.84   19.36   25.69   20.96
25Wenliang Wang (王文亮) 14.97 19.86中国
14.97   20.72   23.63   20.17   18.68
26Wenxuan Tang (唐文轩) 17.99 19.89中国
21.72   24.66   17.99   18.03   19.92
27Xuchen Gu (顾旭晨) 15.00 19.96中国
15.00   17.72   23.58   23.54   18.61
28Zhongxuan Ma (马中轩) 16.41 20.07中国
21.10   24.47   16.41   21.09   18.01
29Yueqiang Xing (邢岳强) 18.57 20.16中国
22.52   25.19   18.82   19.14   18.57
30Jian Wang (王健) 19.74 20.50中国
20.77   20.36   19.74   27.48   20.36
31Jie Wang (王杰) 16.87 20.84中国
16.87   20.98   20.86   22.54   20.67
32Yongming Yang (杨永明) 17.87 21.55中国
19.95   17.87   20.75   23.96   24.24
33Jing Wu (吴晶) 19.70 24.21中国
29.11   28.09   24.69   19.70   19.84
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑)NR 7.07 9.49中国
11.97   10.55   7.07   8.25   9.66
2Yan Jin (金岩) 9.44 11.24中国
10.88   9.44   11.12   12.72   11.72
3Pengju Li (李鹏举) 10.57 12.96中国
14.27   13.91   17.55   10.70   10.57
4Mufan Lü (吕慕凡) 13.47 15.06中国
16.32   13.47   17.63   13.86   14.99
5Haiping Chen (陈海平) 11.98 15.23中国
16.26   14.03   15.54   11.98   16.12
6Haotian Dong (董浩天) 14.32 15.92中国
16.16   15.88   15.82   14.32   16.06
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yan Jin (金岩) 3.88 4.80中国
4.21   5.52   3.88   6.10   4.68
2Pengju Li (李鹏举) 3.95 4.94中国
4.97   6.12   3.95   4.08   5.78
3Sen Dang (党森) 3.56 5.01中国
4.47   3.56   7.74   5.19   5.36
4Xinran Wang (王新然) 3.91 5.20中国
4.82   3.91   7.16   6.19   4.59
5Mo Ji (季默) 3.76 5.24中国
5.65   3.76   5.39   6.78   4.69
6Mulun Yin (阴目仑) 2.96 5.30中国
6.26   5.83   3.86   2.96   6.22
7Hongyuan Shi (时红远) 4.51 5.37中国
5.55   5.28   4.51   7.42   5.27
8Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 5.14 5.49中国
5.42   5.14   6.00   5.69   5.35
9Yefeng Hu (胡叶枫) 3.49 5.83中国
5.45   3.49   6.49   9.60   5.56
10Xiaojing Zhang (张小静) 4.55 6.58中国
7.65   5.97   6.11   8.25   4.55
11Jie Wang (王杰) 5.13 6.65中国
7.35   7.07   5.13   5.87   7.00
12Zhibin Du (杜志斌) 4.39 7.08中国
6.65   7.82   8.45   6.77   4.39
13Hongming Zhang (张洪铭) 5.40 7.20中国
7.70   5.40   9.72   8.40   5.50
14Yang Chen (陈扬) 6.27 7.26中国
7.06   8.04   6.27   6.68   10.07
15Wenliang Wang (王文亮) 5.10 7.39中国
9.77   6.77   7.75   7.64   5.10
16Kaiyang Gao (高凯阳) 4.96 7.54中国
6.86   4.96   6.79   9.45   8.98
17Jiahao Chang (常家豪) 6.76 8.10中国
7.54   6.76   8.34   8.42   13.84
18Jian Wang (王健) 6.68 8.28中国
8.16   6.68   9.16   7.53   13.86
19Zhiyuan Liao (廖智远) 4.11 8.53中国
8.11   4.11   9.46   8.02   10.05
20Yueqiang Xing (邢岳强) 7.03 8.55中国
10.49   8.62   7.03   7.74   9.28
21Chen Shen (申琛) 6.85 8.66中国
9.74   6.85   8.06   10.31   8.19
22Xingyu Wang (王星宇) 8.74 9.13中国
9.55   8.97   9.50   8.74   8.93
23Qianshu Zhou (周千舒) 8.74 10.06中国
10.30   9.69   8.74   10.20   10.82
24Sijing Ma (马思靖) 7.11 10.19中国
13.10   7.90   9.57   DNF    7.11
25Guang Yang (杨光) 5.45 10.93中国
11.20   5.45   8.49   13.09   14.34
26Xin Zhang (张欣) 10.13 12.39中国
15.33   10.80   11.04   10.13   16.87
27Qian Zhao (赵谦) 7.12 12.69中国
10.88   7.12   13.88   15.11   13.30
28Jinghao Sun (孙景浩) 12.66 18.63中国
39.73   12.66   26.08   14.95   14.87
29Zangong Xia (夏赞功) 22.50 36.67中国
37.05   22.50   48.19   26.00   46.96
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yan Jin (金岩) 3.43 3.64中国
3.61   4.01   3.65   3.66   3.43
2Mulun Yin (阴目仑) 4.28 4.78中国
4.89   4.81   4.65   4.28   4.87
3Mo Ji (季默) 4.60 5.14中国
5.16   5.60   4.67   4.60   5.72
4Pengju Li (李鹏举) 4.26 5.28中国
4.77   4.90   4.26   6.18   7.29
5Xinran Wang (王新然) 4.43 5.57中国
5.88   5.78   5.66   5.28   4.43
6Sen Dang (党森) 5.94 6.70中国
6.52   10.31   6.42   7.16   5.94
 
四阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Pengju Li (李鹏举) 50.02 56.35中国
57.23   57.51   1:03.96  54.30   50.02
2Mulun Yin (阴目仑) 49.59 57.16中国
57.19   49.59   57.57   56.71   1:08.25
3Mo Ji (季默) 49.30 57.29中国
1:02.30  57.45   49.30   1:01.78  52.65
4Zhibin Du (杜志斌) 53.58 59.22中国
53.89   1:04.65  53.58   1:04.81  59.11
5Zhiyuan Liao (廖智远) 58.23 1:03.28中国
58.23   1:08.22  1:04.75  1:06.81  58.29
6Yefeng Hu (胡叶枫) 58.75 1:03.59中国
1:09.46  1:09.74  1:02.08  59.22   58.75
7Hongming Zhang (张洪铭) 59.29 1:08.29中国
1:13.34  1:08.44  59.29   1:07.68  1:08.75
8Mufan Lü (吕慕凡) 1:00.87 1:08.75中国
1:10.28  1:11.27  1:04.71  1:00.87  1:14.06
9Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 1:13.06 1:16.24中国
1:15.52  1:17.01  1:31.12  1:13.06  1:16.19
10Yan Jin (金岩) 1:00.12 1:16.68中国
1:00.12  1:13.53  1:15.76  1:25.03  1:20.75
11Yunlong Li (李云龙) 1:10.02 1:16.96中国
1:19.48  1:19.59  1:10.02  1:27.34  1:11.80
12Sen Dang (党森) 1:11.30 1:19.47中国
1:16.05  1:15.15  1:11.30  1:27.20  1:33.23
13Xinran Wang (王新然) 1:13.63 1:24.39中国
1:23.99  1:27.58  1:33.15  1:13.63  1:21.61
14Jian Wang (王健) 1:18.63 1:27.58中国
1:25.54  1:26.11  1:31.09  1:18.63  1:32.90
15Xiaojing Zhang (张小静) 1:05.18 1:28.37中国
1:28.16  DNF    1:13.80  1:43.14  1:05.18
16Jing Wu (吴晶) 1:18.76 1:29.24中国
1:28.17  1:24.81  1:18.76  1:34.73  1:35.09
17Jiahao Chen (陈嘉豪) 1:27.24 1:37.68中国
1:45.73  2:02.49  1:27.24  1:30.09  1:37.22
18Kaiyang Gao (高凯阳) 1:33.73 1:53.03中国
1:57.24  1:59.65  DNF    1:33.73  1:42.20
19Xuchen Gu (顾旭晨) 1:48.30 2:02.05中国
1:48.30  2:06.28  2:28.47  1:50.89  2:08.98
20Qianshu Zhou (周千舒) 2:02.06 2:26.10中国
2:26.41  2:24.08  2:27.81  2:02.06  2:30.84
21Qian Zhao (赵谦) 2:07.41 2:33.19中国
2:16.51  2:37.72  2:07.41  DNF    2:45.33
22Wenliang Wang (王文亮) 1:21.47 DNF中国
DNF    1:50.72  1:45.84  1:21.47  DNF
23Xin Zhang (张欣) 3:21.17 DNF中国
3:21.17  DNF    3:39.52  DNF    4:14.79
24Chen Shen (申琛) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNS    DNS    DNS
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 52.96 54.93中国
54.81   57.10   56.33   53.65   52.96
2Mo Ji (季默) 48.15 56.34中国
58.22   1:00.05  48.15   53.20   57.61
3Pengju Li (李鹏举) 48.29 58.63中国
48.29   1:04.63  1:00.20  56.38   59.30
4Zhibin Du (杜志斌) 54.33 59.77中国
1:01.04  DNF    59.74   58.52   54.33
5Zhiyuan Liao (廖智远) 56.09 1:03.10中国
1:06.29  1:02.23  1:01.72  1:05.35  56.09
6Yefeng Hu (胡叶枫) 1:02.33 1:07.61中国
1:05.77  1:05.77  1:18.55  1:02.33  1:11.30
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Zhaoli Zheng (郑召利) 2:08.22 DNF中国
DNF    3:14.14  2:08.22
2Pengju Li (李鹏举) 2:37.42 DNF中国
2:37.42  DNF    DNF
3Mo Ji (季默) 3:15.94 DNF中国
3:15.94  DNF    DNF
4Sen Dang (党森) 4:01.76 4:33.48中国
4:01.76  4:38.98  4:59.70
5Minqi Su (苏旻琦) 4:11.19 DNF中国
DNF    DNF    4:11.19
6Haotian Dong (董浩天) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
6Hongming Zhang (张洪铭) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
6Hanyu Fang (方寒玉) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
6Jincheng Yang (杨金城) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
单手    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 18.72 22.65中国
23.32   18.78   37.96   18.72   25.86
2Mo Ji (季默) 22.30 23.76中国
27.58   24.01   23.57   23.70   22.30
3Hongming Zhang (张洪铭) 23.68 25.30中国
26.49   28.77   23.89   25.51   23.68
4Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 21.20 27.29中国
27.52   26.04   28.32   33.27   21.20
5Haiping Chen (陈海平) 25.00 28.88中国
25.24   34.35   27.04   1:09.17  25.00
6Xinran Wang (王新然) 27.17 30.04中国
33.43   27.70   27.17   30.50   31.92
7Haotian Dong (董浩天) 19.99 31.12中国
33.14   32.31   19.99   27.90   55.56
8Zhiyuan Liao (廖智远) 32.33 35.56中国
33.93   37.73   35.01   32.33   45.11
9Xiaojing Zhang (张小静) 32.07 36.67中国
38.19   40.02   35.08   36.75   32.07
10Sen Dang (党森) 29.05 37.58中国
33.41   29.05   36.92   1:26.54  42.41
11Kaiyang Gao (高凯阳) 35.87 38.33中国
35.87   39.32   38.79   36.87   43.24
12Yang Chen (陈扬) 28.49 38.90中国
38.11   45.66   39.51   39.09   28.49
13Minqi Su (苏旻琦) 36.89 40.59中国
36.89   40.22   37.43   44.12   50.36
14Jiahao Chang (常家豪) 33.21 43.59中国
56.35   42.17   47.45   41.16   33.21
15Yongming Yang (杨永明) 39.75 44.36中国
44.46   42.41   46.22   51.20   39.75
16Yan Wang (王岩) 43.25 48.90中国
53.01   43.25   48.30   45.38   1:18.31
17Xuchen Gu (顾旭晨) 40.12 58.15中国
1:19.94  1:00.84  48.50   1:05.12  40.12
18Zhongxuan Ma (马中轩) 43.58 1:01.17中国
DNF    1:05.40  1:02.23  43.58   55.88
19Jincheng Yang (杨金城) 52.76 1:02.37中国
52.76   1:05.08  1:10.67  59.85   1:02.18
20Yijie Xia (夏艺杰) 43.76 1:07.59中国
1:07.86  1:37.94  43.76   1:24.33  50.57
21Qianshu Zhou (周千舒) 1:53.08 2:40.58中国
2:09.37  1:53.08  2:50.59  3:01.78  3:15.58
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Hongming Zhang (张洪铭) 21.23 25.37中国
21.23   DNF    27.81   24.71   23.58
2Mulun Yin (阴目仑) 22.76 26.00中国
DNF    25.71   22.76   27.77   24.51
3Mo Ji (季默) 22.16 26.38中国
28.67   23.00   27.46   29.41   22.16
4Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 23.13 27.24中国
29.41   28.18   23.13   29.72   24.12
5Xinran Wang (王新然) 28.22 28.91中国
28.22   28.54   29.04   33.19   29.15
6Haiping Chen (陈海平) 28.09 29.20中国
30.50   28.26   28.83   28.09   35.34
 
金字塔    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Xiaojing Zhang (张小静) 6.63 8.65中国
7.58   6.63   DNF    8.06   10.32
2Yefeng Hu (胡叶枫) 7.11 13.41中国
11.82   14.80   7.11   22.94   13.60
3Hongming Zhang (张洪铭) 9.10 13.78中国
16.22   9.10   DNF    10.16   14.96
4Liwei Ma (马立炜) 8.71 15.41中国
14.83   17.17   20.44   8.71   14.23
5Yan Jin (金岩) 11.29 15.50中国
11.81   18.23   11.29   19.21   16.46
6Xinran Wang (王新然) 13.29 15.52中国
18.22   17.71   13.70   13.29   15.15
7Mo Ji (季默) 11.11 16.76中国
11.11   22.50   21.50   15.87   12.91
8Wenliang Wang (王文亮) 12.26 21.30中国
14.21   34.58   43.10   15.12   12.26
9Yan Wang (王岩) 18.38 21.52中国
20.86   24.79   18.38   18.91   DNF
10Kaiyang Gao (高凯阳) 13.00 23.84中国
21.07   DNF    13.00   28.56   21.88
11Qianshu Zhou (周千舒) 13.05 25.38中国
47.98   30.11   22.73   13.05   23.31
12Chen Shen (申琛) 12.63 26.76中国
20.07   35.00   42.76   25.22   12.63
13Jing Wu (吴晶) 17.11 28.41中国
40.35   22.17   32.95   30.12   17.11
14Jinghao Sun (孙景浩) 23.84 39.12中国
49.45   33.29   34.62   23.84   DNF
15Sijing Ma (马思靖) 13.50 DNF中国
23.12   DNF    20.39   13.50   DNF