2016WCA西安新年魔方赛

日期: 2016-01-02~03
地点: 陕西西安
链接: 2016WCA西安新年魔方赛 2016WCA西安新年魔方赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 8.05 8.68中国
8.05   9.25   10.16   8.74   8.05
2Kaijun Lin (林恺俊) 8.49 8.88中国
8.95   8.49   8.66   9.26   9.03
3Yan Jin (金岩) 8.96 10.20中国
9.76   11.56   8.96   12.12   9.27
4Xiaowei Wang (王晓伟) 9.76 10.82中国
12.02   11.05   10.79   10.62   9.76
5Fazhen Wu (吴法臻) 10.41 11.30中国
13.89   10.41   10.46   11.66   11.77
6Bo Wang (王擘) 8.60 11.78中国
13.83   12.71   8.60   9.05   13.59
7Xin Shi (石欣) 11.11 12.21中国
11.18   14.91   12.13   11.11   13.33
8Zijia Feng (冯子甲) 10.42 12.23中国
13.78   11.49   11.42   10.42   14.75
9Fangze Zheng (郑方泽) 11.68 12.73中国
17.09   11.68   12.59   12.83   12.77
10Yiwei Liu (刘伊玮) 11.45 12.74中国
12.80   12.47   15.02   11.45   12.94
11Jiejie Du (杜杰杰) 11.77 13.14中国
15.54   12.89   13.33   11.77   13.21
12Lorenzo Vigani Poli 12.05 13.31意大利
13.65   14.50   12.05   13.61   12.68
13Yunke Zhang (张云柯) 11.63 13.36中国
13.86   14.77   11.88   14.34   11.63
14Ziheng Ma (马子恒) 11.16 13.98中国
15.06   14.36   13.50   11.16   14.08
15Yongming Yang (杨永明) 12.30 14.10中国
15.96   12.30   12.76   13.58   DNF
16Zian Song (宋子安) 12.44 14.15中国
15.94   14.40   12.44   12.68   15.38
17Haodong Cheng (程昊东) 13.05 14.34中国
13.05   14.31   14.90   13.81   16.09
18Sen Dang (党森) 13.70 14.78中国
13.70   14.85   14.79   14.69   22.82
19Jiahe Dai (戴嘉禾) 12.65 14.86中国
21.95   12.65   14.00   13.70   16.89
20Rui Chen (陈睿) 13.75 15.04中国
18.40   14.02   15.31   13.75   15.78
21Tong Liu (刘童) 13.96 15.27中国
17.87   13.96   14.98   14.30   16.53
22Liudi Sun (孙柳笛) 14.86 15.47中国
18.82   15.13   16.15   14.86   15.13
23Qiang Ma (马强) 15.14 16.15中国
20.42   16.27   15.17   15.14   17.01
24Yongtao Sun (孙永涛) 13.96 16.28中国
16.79   15.59   21.43   13.96   16.45
25Zhiyuan Liao (廖智远) 10.86 16.57中国
17.44   18.22   14.05   DNF    10.86
26Libo Wei (韦立博) 15.12 16.63中国
19.23   15.12   15.43   15.71   18.74
27Donglei Li (李冬雷) 16.69 17.02中国
16.83   16.69   17.16   17.07   19.34
28Huangbolin Hou (侯黄博林) 14.66 17.62中国
15.56   18.53   21.33   14.66   18.76
29Jialiang Zhao (赵嘉亮) 15.36 18.97中国
15.36   19.50   17.50   22.02   19.90
30Yiming Xiao (肖一鸣) 16.69 19.15中国
24.25   18.77   16.69   19.46   19.21
31Ruimou Xiang (向睿牟) 16.18 19.29中国
19.19   16.18   18.13   20.56   21.53
32Yunnan Li (李运南) 14.74 19.44中国
17.68   21.85   18.80   DNF    14.74
33Zhaolun Duan (段兆伦) 17.91 20.07中国
19.97   18.91   23.05   17.91   21.33
34Shun Yao (姚舜) 17.15 20.18中国
22.55   20.06   21.78   18.70   17.15
35Yi Wang (王毅) 17.15 20.20中国
27.11   17.15   18.49   19.50   22.62
36Yifan Meng (孟一凡) 17.67 20.28中国
18.03   22.86   DNF    19.95   17.67
37Qianshu Zhou (周千舒) 16.88 20.53中国
22.32   20.29   16.88   19.01   22.30
38Qingpo Niu (牛青坡) 20.65 21.57中国
20.65   22.22   20.69   21.80   22.94
39Zhijian Bian (边志坚) 16.38 24.55中国
24.92   16.38   27.40   21.33   32.16
40Butian Gao (高步天) 19.27 24.70中国
22.44   22.27   29.40   DNF    19.27
41Jingyao Wang (王靖尧) 23.47 24.72中国
23.47   24.75   25.14   24.27   25.26
42Junfeng Chen (陈骏枫) 23.18 26.57中国
37.78   25.25   28.03   26.42   23.18
43Jiaqi Liu (刘家琦) 24.50 27.95中国
25.65   24.50   28.79   29.79   29.41
44Zhe Wang (王哲) 24.57 29.08中国
41.50   35.53   26.27   24.57   25.43
45Xianglong Gao (高向龙) 20.94 29.60中国
24.98   DNF    20.94   33.49   30.33
46Runhe Cao (曹润禾) 25.10 30.49中国
31.93   26.07   33.48   35.82   25.10
47Junqi Miao (苗峻绮) 28.41 31.61中国
34.78   30.96   28.41   29.09   37.18
48Lei Qiu (邱蕾) 29.33 34.19中国
DNF    31.60   29.33   35.83   35.14
49Xiaobin Guo (郭筱彬) 29.69 34.65中国
36.31   DNF    29.69   36.76   30.87
50Zixun Zhang (张子勋) 28.16 36.99中国
36.69   36.63   28.16   37.65   DNF
51Haijun Chen (陈海军) 33.60 37.79中国
44.97   34.15   33.60   37.36   41.86
52Zhengru Li (李铮儒) 34.86 37.99中国
39.95   38.80   34.86   40.92   35.22
53Shangzhi Jie (节尚志) 36.88 41.80中国
38.99   36.88   44.45   50.76   41.95
54Zhenyu He (贺震宇) 44.67 56.33中国
1:02.36  44.67   56.76   54.32   57.92
55Long Cheng (成龙) 54.63 1:00.95中国
54.63   57.68   1:08.04  57.81   1:07.37
56Yifan Xiao (肖一凡) 57.04 1:04.27中国
1:05.65  1:00.34  1:09.07  1:06.81  57.04
57Yaoyuan Zhang (张耀元) 1:17.56 1:21.03中国
1:17.56  1:17.99  DNF    1:20.25  1:24.84
58Shijie Huang (黄诗捷) 1:30.55 1:41.32中国
1:30.55  1:46.12  1:39.14  1:38.71  2:54.85
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 7.95 9.26中国
10.37   9.26   10.00   7.95   8.52
2Kaijun Lin (林恺俊) 8.34 9.72中国
8.34   10.67   10.18   8.57   10.42
3Yan Jin (金岩) 9.04 10.30中国
10.28   11.66   9.39   9.04   11.23
4Xiaowei Wang (王晓伟) 9.86 11.47中国
9.86   12.45   13.08   11.58   10.37
5Bo Wang (王擘) 9.61 12.04中国
9.61   11.60   12.92   13.32   11.61
6Fazhen Wu (吴法臻) 11.79 12.55中国
12.09   15.64   12.20   11.79   13.37
7Zijia Feng (冯子甲) 11.60 13.07中国
14.11   11.60   14.95   13.06   12.05
8Xin Shi (石欣) 11.44 14.01中国
13.92   11.44   16.45   14.00   14.11
 
六阶    决赛    三次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yunke Zhang (张云柯) 2:29.23 2:32.37中国
2:29.78  2:38.11  2:29.23
2Ziheng Ma (马子恒) 2:30.72 2:35.65中国
2:30.72  2:44.95  2:31.28
3Lorenzo Vigani Poli 2:37.90 2:39.40意大利
2:37.90  2:39.79  2:40.51
4Liudi Sun (孙柳笛) 2:55.85 3:12.12中国
3:23.29  2:55.85  3:17.21
5Haodong Cheng (程昊东) 3:17.90 3:29.12中国
3:17.90  3:43.05  3:26.40
6Fangze Zheng (郑方泽) 3:35.63 3:42.49中国
3:35.63  3:47.33  3:44.50
7Xiaowei Wang (王晓伟) 3:30.10 3:42.83中国
3:58.67  3:39.73  3:30.10
8Zian Song (宋子安) 3:51.97 3:58.74中国
4:00.13  4:04.13  3:51.97
9Zheng Yuan (原正) 4:08.89 4:15.10中国
4:13.03  4:23.37  4:08.89
10Yongtao Sun (孙永涛) 4:03.91 4:16.05中国
4:36.07  4:03.91  4:08.18
11Fazhen Wu (吴法臻) 4:07.00 4:17.51中国
4:38.38  4:07.00  4:07.16
12Xin Shi (石欣) 4:52.30 5:06.72中国
5:20.69  5:07.18  4:52.30
 
七阶    组合制决赛    三次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ziheng Ma (马子恒) 3:42.93 3:50.33中国
4:00.73  3:42.93  3:47.33
2Yunke Zhang (张云柯) 3:35.55 3:51.14中国
4:14.71  3:43.15  3:35.55
3Zijia Feng (冯子甲) 3:35.69 3:57.31中国
4:07.04  4:09.21  3:35.69
4Lorenzo Vigani Poli 3:53.00 4:13.75意大利
4:43.91  4:04.33  3:53.00
5Fangze Zheng (郑方泽) 4:47.25 5:06.47中国
5:25.91  4:47.25  5:06.26
6Zian Song (宋子安) 5:15.17 5:20.45中国
5:15.17  5:28.62  5:17.57
7Haodong Cheng (程昊东) 5:14.94 5:26.86中国
5:14.94  5:33.13  5:32.51
8Xiaowei Wang (王晓伟) 5:26.61 5:35.86中国
5:26.61  5:44.19  5:36.78
9Shun Yao (姚舜) 5:19.90 5:37.96中国
5:19.90  5:57.85  5:36.12
10Zheng Yuan (原正) 5:11.24 5:49.12中国
5:45.60  6:30.52  5:11.24
11Fazhen Wu (吴法臻) 5:53.00 6:09.00中国
6:28.00  6:06.00  5:53.00
12Xin Shi (石欣) 5:18.25 6:28.03中国
6:56.82  5:18.25  7:09.02
13Ruimou Xiang (向睿牟) 7:12.00 7:24.40中国
7:12.00  7:15.38  7:45.83
14Yongtao Sun (孙永涛) 8:04.00 中国
8:04.00
 
最少步    决赛    三次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yunke Zhang (张云柯) 28 29.33中国
28    31    29
2Ziheng Ma (马子恒) 29 29.67中国
31    29    29
3Jiejie Du (杜杰杰) 27 30.00中国
34    27    29
4Liudi Sun (孙柳笛) 33 34.00中国
35    33    34
5Xiaowei Wang (王晓伟) 33 37.67中国
41    39    33
6Sen Dang (党森) 33 39.33中国
43    42    33
7Xin Shi (石欣) 37 43.00中国
37    50    42
8Fangze Zheng (郑方泽) 42 43.33中国
45    42    43
9Bo Wang (王擘) 29 DNF中国
DNF    29    DNF
10Lorenzo Vigani Poli 35 DNF意大利
38    35    DNF
11Fazhen Wu (吴法臻) 38 DNF中国
DNF    38    44
12Yongtao Sun (孙永涛) 47 DNF中国
DNF    DNF    47
13Qianshu Zhou (周千舒) 50 DNF中国
DNF    50    DNF
14Zian Song (宋子安) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
五魔方    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyuan Liao (廖智远) 1:07.04 1:12.16中国
1:22.06  1:07.04  1:16.04  1:11.50  1:08.95
2Yunke Zhang (张云柯) 1:09.37 1:20.39中国
1:27.82  1:17.15  1:29.84  1:09.37  1:16.19
3Lorenzo Vigani Poli 1:20.77 1:30.10意大利
1:27.04  1:32.78  1:20.77  1:32.64  1:30.63
4Liudi Sun (孙柳笛) 1:17.71 1:30.67中国
1:45.16  1:24.67  1:17.71  1:26.57  1:40.78
5Xiaowei Wang (王晓伟) 1:20.85 1:37.61中国
1:37.89  1:20.85  1:37.07  1:37.86  1:40.97
6Bo Wang (王擘) 1:35.55 1:44.62中国
1:58.65  1:35.61  1:35.55  1:55.93  1:42.33
7Sizhe Ren (任思哲) 1:54.52 2:02.31中国
2:08.50  2:11.74  2:03.08  1:55.36  1:54.52
8Zheng Yuan (原正) 2:03.99 2:15.70中国
2:03.99  2:46.36  2:06.96  2:10.59  2:29.56
9Yongtao Sun (孙永涛) 2:12.97 2:34.55中国
2:55.96  2:12.97  2:42.28  2:42.18  2:19.19
10Fangze Zheng (郑方泽) 1:53.23 2:34.93中国
2:45.31  2:22.07  2:43.97  1:53.23  2:38.74
11Xin Shi (石欣) 2:52.30 2:59.78中国
2:58.83  3:09.56  2:52.30  2:57.32  3:03.19
12Yiming Xiao (肖一鸣) 2:54.22 3:09.91中国
3:22.07  2:54.22  3:02.65  3:36.91  3:05.00
13Jiejie Du (杜杰杰) 2:00.69 DNF中国
2:19.84  2:00.69  DNF    DNS    DNS
 
SQ1    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zijia Feng (冯子甲) 12.79 15.17中国
14.09   18.72   12.79   14.41   17.02
2Shun Yao (姚舜) 14.85 18.16中国
18.36   15.12   14.85   21.53   20.99
3Yunke Zhang (张云柯) 16.76 18.66中国
25.02   17.99   19.25   18.73   16.76
4Yan Jin (金岩) 19.86 22.27中国
21.59   22.17   24.11   19.86   23.05
5Yiwei Liu (刘伊玮) 17.45 22.66中国
22.03   17.90   37.56   28.06   17.45
6Liudi Sun (孙柳笛) 22.82 24.75中国
24.68   22.82   25.51   26.45   24.07
7Jiahe Dai (戴嘉禾) 18.19 25.37中国
28.90   25.78   21.43   31.29   18.19
8Bo Wang (王擘) 19.30 26.54中国
27.34   27.86   28.39   24.41   19.30
9Tong Liu (刘童) 21.08 27.61中国
25.69   33.57   28.02   21.08   29.11
10Sen Dang (党森) 26.16 32.17中国
26.16   28.05   32.91   35.56   40.49
11Lorenzo Vigani Poli 26.89 36.35意大利
31.86   34.66   46.76   42.53   26.89
12Xin Shi (石欣) 30.74 39.38中国
46.50   30.74   33.09   43.88   41.16
13Zhengru Li (李铮儒) 34.67 39.70中国
43.35   34.67   38.17   46.03   37.57
14Rui Chen (陈睿) 28.22 44.30中国
36.21   DNF    58.44   38.24   28.22
15Yifan Meng (孟一凡) 43.48 50.90中国
1:00.52  45.11   51.90   55.70   43.48
16Yongtao Sun (孙永涛) 43.38 55.15中国
48.54   44.11   1:12.80  43.38   DNF
17Fangze Zheng (郑方泽) 57.35 1:21.16中国
57.35   1:23.62  DNF    1:35.75  1:04.10
18Junfeng Chen (陈骏枫) 55.08 1:28.48中国
2:06.25  59.16   DNF    1:20.03  55.08
 
四盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Kaijun Lin (林恺俊) 2:17.33 中国
2:23.65  DNF    2:17.33
2Yucheng Chen (陈裕铖) 4:49.75 中国
5:33.93  DNF    4:49.75
3Shun Yao (姚舜) 11:24.00 中国
11:24.00  DNF    DNF
4Xin Shi (石欣) DNF 中国
DNF    DNF    DNF
4Hongbin Chang (常宏彬) DNF 中国
DNF    DNF    DNF
4Yongtao Sun (孙永涛) DNF 中国
DNF    DNF    DNF
4Jun Xu (徐俊) DNF 中国
DNF    DNF    DNF
 
五盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Hongbin Chang (常宏彬) 17:32.00 中国
DNF    17:32.00  DNS
2Shun Yao (姚舜) 19:20.00 中国
DNF    19:20.00  DNS
3Yunke Zhang (张云柯) 34:03.00 中国
34:03.00  DNS    DNS
4Yucheng Chen (陈裕铖) DNF 中国
DNF    DNF    DNF
4Kaijun Lin (林恺俊) DNF 中国
DNF    DNF    DNF
4Xin Shi (石欣) DNF 中国
DNF    DNF    DNF
4Jia Zeng (曾嘉) DNF 中国
DNF    DNF    DNF
 
多盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Hongbin Chang (常宏彬)AsR 22/22 57:08 中国
20/23 57:21  22/22 57:08  23/24 59:54
2Kaijun Lin (林恺俊) 23/25 45:13 中国
23/25 46:37  23/25 45:13  24/27 48:57
3Lorenzo Vigani Poli 15/17 60:00 意大利
11/17 60:00  15/17 60:00  DNF
4Xin Shi (石欣) 14/16 55:04 中国
14/16 55:04  DNF      DNS
5Shun Yao (姚舜) 6/6 28:31 中国
6/6 28:31   7/8 49:26   7/8 40:00
6Yiwei Liu (刘伊玮) 5/5 22:55 中国
5/5 22:55   5/8 46:59   DNS
7Yucheng Chen (陈裕铖) 12/19 56:35 中国
DNF      12/19 56:35  11/19 48:50
8Jun Xu (徐俊) 3/3 7:40 中国
3/3 7:40    DNF      DNF
9Fazhen Wu (吴法臻) 2/2 12:12 中国
DNF      2/2 12:12   DNF
10Sen Dang (党森) 2/3 28:26 中国
DNF      2/3 28:26   DNF
11Yongtao Sun (孙永涛) 4/8 52:38 中国
DNF      DNF      4/8 52:38
12Zian Song (宋子安) DNF 中国
DNF      DNF      DNF
12Yunke Zhang (张云柯) DNF 中国
DNF      DNF      DNS
12Xiaowei Wang (王晓伟) DNF 中国
DNF      DNF      DNF