2012WCA西安新生赛

日期: 2012-12-23
地点: 陕西西安
链接: 2012WCA西安新生赛 2012WCA西安新生赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 9.03 10.00中国
10.34   10.59   9.44   9.03   10.22
2Haowei Fan (樊浩玮) 8.72 10.31中国
8.72   13.83   10.88   9.40   10.65
3Xiaolin Zeng (曾小林) 11.05 11.92中国
11.27   11.05   13.59   13.31   11.19
4Yan Jin (金岩) 10.83 12.81中国
11.77   13.40   13.27   15.52   10.83
5Haiping Chen (陈海平) 13.19 15.58中国
16.94   16.06   17.71   13.19   13.75
6Anyu Zhang (张安宇) 14.43 15.58中国
16.56   15.27   18.97   14.90   14.43
7Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 13.43 15.64中国
15.96   16.27   14.69   DNF    13.43
8Lang Yuan (袁朗) 12.81 15.73中国
17.11   14.15   18.94   15.94   12.81
9Xinran Wang (王新然) 14.02 15.73中国
20.18   14.44   16.03   16.71   14.02
10Pengju Li (李鹏举) 12.81 16.04中国
17.16   18.81   14.44   12.81   16.53
11Qianchuan Gui (桂黔川) 13.66 16.05中国
17.19   16.78   26.93   13.66   14.19
12Zhiyuan Liao (廖智远) 13.84 16.66中国
14.84   18.65   DNF    13.84   16.50
13Donglei Li (李冬雷) 16.36 17.14中国
16.55   16.36   24.34   17.52   17.34
14Sen Dang (党森) 14.69 17.39中国
19.90   19.36   17.66   14.69   15.15
15Mo Ji (季默) 14.36 17.69中国
14.36   18.03   21.08   19.16   15.88
16Zhaoli Zheng (郑召利) 16.02 17.95中国
19.33   16.02   17.75   16.77   32.16
17Yefeng Hu (胡叶枫) 15.25 17.97中国
17.81   19.18   21.03   15.25   16.93
18Chongqing Yang (杨重庆) 18.77 19.67中国
20.71   19.97   19.31   18.77   19.72
19Fanghao Yin (阴方昊) 17.66 19.73中国
17.66   19.36   19.05   20.78   21.15
20Heng Ma (马恒) 15.47 19.83中国
17.83   20.40   21.25   25.11   15.47
21Ke Pan (潘轲) 16.33 19.91中国
18.02   22.50   19.21   16.33   DNF
22Yi Wang (汪义) 16.53 20.75中国
22.56   21.00   22.40   18.86   16.53
23Minqi Su (苏旻琦) 19.36 21.54中国
20.13   21.47   19.36   23.93   23.03
24Zhaoyi Zhou (周兆毅) 20.97 22.92中国
25.53   20.97   23.19   21.90   23.68
25Yang Chen (陈扬) 22.46 23.02中国
22.90   23.06   22.46   23.11   24.38
26Jie Wang (王杰) 17.65 23.06中国
21.65   24.03   DNF    17.65   23.50
27Kaiyang Gao (高凯阳) 18.50 23.86中国
27.71   26.40   21.86   23.31   18.50
28Jing Wu (吴晶) 19.50 24.43中国
23.55   23.80   28.66   19.50   25.93
29Yue Wang (王越) 20.81 25.31中国
49.47   23.21   27.25   20.81   25.46
30Yan Wang (王岩) 22.84 25.87中国
32.83   24.58   27.58   22.84   25.46
31Hanyu Fang (方寒玉) 16.84 26.82中国
16.84   25.18   29.02   DNF    26.27
32Bingqi Li (李炳杞) 20.63 27.55中国
26.56   34.02   28.78   27.30   20.63
33Xiaojing Zhang (张小静) 23.11 27.87中国
26.47   23.11   28.47   DNF    28.66
34Lingxin Li (李凌欣) 27.94 31.97中国
35.18   29.81   27.94   30.91   35.38
35Qian Zhao (赵谦) 31.61 34.15中国
39.31   31.61   36.21   32.47   33.77
36Mengyao Dai (代梦瑶) 31.83 38.64中国
42.15   31.83   34.83   40.33   40.77
37Sijing Ma (马思靖) 35.68 39.29中国
35.68   41.13   DNF    40.59   36.15
38Chen Shen (申琛) 35.34 40.23中国
43.88   57.06   35.34   40.52   36.30
39Daiming Si (思黛明) 39.19 43.54中国
42.81   46.78   39.19   41.02   55.63
40Jiayi Pan (潘嘉仪) 36.72 44.49中国
39.31   48.66   DNF    36.72   45.50
41Guang Yang (杨光) 40.77 49.11中国
49.65   1:06.56  48.18   49.50   40.77
42Haojie Bai (白浩杰) 52.43 1:01.60中国
1:19.78  52.43   1:00.15  57.84   1:06.81
43Jinghao Sun (孙景浩) 1:02.68 1:25.46中国
1:28.06  1:02.68  1:35.56  1:12.77  DNF
44Yao Huang (黄垚) 1:21.47 1:43.43中国
1:39.18  1:50.47  2:08.41  1:40.63  1:21.47
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 8.83 9.79中国
8.96   10.33   8.83   10.09   11.68
2Haowei Fan (樊浩玮) 9.88 11.12中国
12.61   10.86   10.09   9.88   12.41
3Xiaolin Zeng (曾小林) 9.97 11.19中国
11.21   11.02   9.97   12.66   11.33
4Yan Jin (金岩) 10.22 12.41中国
13.44   12.30   11.58   13.36   10.22
5Xinran Wang (王新然) 13.30 14.01中国
13.30   14.88   14.28   14.38   13.38
6Lang Yuan (袁朗) 10.40 14.14中国
13.66   18.65   12.25   10.40   16.52
7Haiping Chen (陈海平) 11.91 14.48中国
11.91   15.43   15.36   17.72   12.66
8Pengju Li (李鹏举) 10.36 15.26中国
15.03   14.22   18.16   16.52   10.36
9Anyu Zhang (张安宇) 14.46 15.26中国
14.81   16.83   15.81   14.46   15.16
10Heng Ma (马恒) 13.88 15.58中国
13.88   15.56   20.02   14.50   16.68
11Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 13.84 16.00中国
16.97   18.02   16.68   14.34   13.84
12Zhiyuan Liao (廖智远) 15.30 16.03中国
15.34   15.71   17.05   20.30   15.30
13Mo Ji (季默) 13.25 16.14中国
16.90   18.13   15.53   16.00   13.25
14Qianchuan Gui (桂黔川) 12.80 16.38中国
22.77   13.83   14.78   20.53   12.80
15Fanghao Yin (阴方昊) 14.86 16.90中国
14.86   18.28   19.30   15.46   16.97
16Yefeng Hu (胡叶枫) 14.21 17.13中国
15.93   16.28   14.21   20.78   19.19
17Ke Pan (潘轲) 14.25 17.99中国
14.25   17.91   18.50   18.16   17.90
18Donglei Li (李冬雷) 15.55 18.38中国
19.18   18.78   18.09   18.28   15.55
19Zhaoli Zheng (郑召利) 13.22 18.96中国
20.71   22.78   20.36   15.81   13.22
20Yi Wang (汪义) 17.81 18.98中国
17.94   19.30   19.71   17.81   20.08
21Chongqing Yang (杨重庆) 18.28 19.66中国
20.05   19.96   27.34   18.97   18.28
22Minqi Su (苏旻琦) 16.59 19.85中国
23.78   20.61   21.00   16.59   17.94
23Sen Dang (党森) 16.38 20.42中国
16.38   30.80   22.58   18.53   20.15
24Kaiyang Gao (高凯阳) 18.09 21.32中国
19.75   DNF    19.97   24.25   18.09
25Jie Wang (王杰) 19.71 22.24中国
23.47   21.52   21.72   19.71   26.50
26Jing Wu (吴晶) 20.93 22.67中国
20.93   22.25   28.11   24.22   21.53
27Yang Chen (陈扬) 20.38 22.99中国
24.11   20.38   22.91   21.94   25.25
28Zhaoyi Zhou (周兆毅) 21.00 24.51中国
26.15   25.44   21.94   27.55   21.00
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑)NR 7.28 9.43中国
10.18   8.31   7.28   11.19   9.80
2Haowei Fan (樊浩玮) 8.91 10.59中国
12.27   10.09   11.78   8.91   9.91
3Yan Jin (金岩) 10.28 12.71中国
12.33   13.66   13.02   10.28   12.77
4Xiaolin Zeng (曾小林) 12.34 12.88中国
12.34   14.33   13.25   12.88   12.52
5Haiping Chen (陈海平) 12.05 13.62中国
12.05   16.94   13.00   14.97   12.88
6Lang Yuan (袁朗) 14.30 15.31中国
15.09   20.91   14.78   14.30   16.05
7Xinran Wang (王新然) 14.86 15.32中国
15.50   16.06   14.86   15.06   15.40
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 2.30 3.69中国
3.44   6.84   3.56   4.08   2.30
2Mulun Yin (阴目仑) 2.65 3.92中国
3.81   4.28   4.09   2.65   3.86
3Yan Jin (金岩) 3.93 4.52中国
6.40   4.06   4.78   3.93   4.72
4Xiaolin Zeng (曾小林) 3.43 4.77中国
5.58   3.43   4.21   5.53   4.56
5Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 3.96 4.85中国
3.96   5.72   5.25   4.68   4.61
6Ke Pan (潘轲) 5.22 5.73中国
6.36   6.43   5.22   5.31   5.53
7Pengju Li (李鹏举) 5.31 5.77中国
5.31   5.93   5.88   7.06   5.50
8Yefeng Hu (胡叶枫) 3.38 6.00中国
6.00   5.61   6.44   6.40   3.38
9Zhaoli Zheng (郑召利) 4.96 6.07中国
6.05   6.15   6.00   4.96   6.52
10Yang Chen (陈扬) 4.05 6.15中国
7.97   5.59   6.05   6.81   4.05
11Anyu Zhang (张安宇) 3.56 6.27中国
6.72   5.69   6.41   6.90   3.56
12Sen Dang (党森) 6.08 6.33中国
6.08   8.33   6.33   6.38   6.28
13Qianchuan Gui (桂黔川) 3.91 6.59中国
10.96   3.91   6.56   6.63   6.58
14Mo Ji (季默) 5.43 6.72中国
14.84   6.96   7.03   6.16   5.43
15Xinran Wang (王新然) 6.06 7.01中国
7.65   7.00   6.06   7.34   6.68
16Jie Wang (王杰) 4.03 7.57中国
8.30   7.65   DNF    6.75   4.03
17Lang Yuan (袁朗) 6.15 7.88中国
7.34   7.83   9.21   6.15   8.47
18Kaiyang Gao (高凯阳) 5.56 8.22中国
5.56   8.15   7.55   8.96   11.06
19Xiaojing Zhang (张小静) 7.56 8.75中国
7.56   7.66   7.81   10.77   DNF
20Lingxin Li (李凌欣) 4.28 8.94中国
10.13   9.13   8.53   9.15   4.28
21Chen Shen (申琛) 6.40 9.69中国
6.40   11.22   9.13   11.71   8.71
22Yi Wang (汪义) 7.77 10.01中国
8.21   8.93   12.88   21.47   7.77
23Zhaoyi Zhou (周兆毅) 5.21 10.27中国
5.21   11.56   11.11   20.88   8.13
24Mengyao Dai (代梦瑶) 9.25 10.85中国
9.56   12.78   9.25   10.21   21.21
25Hanyu Fang (方寒玉) 7.31 11.37中国
12.63   11.68   9.81   7.31   DNF
26Daiming Si (思黛明) 7.03 12.48中国
7.03   12.11   15.16   10.16   16.94
27Jing Wu (吴晶) 10.69 12.76中国
11.91   11.11   15.25   17.16   10.69
28Sijing Ma (马思靖) 10.38 12.79中国
10.52   11.36   21.13   10.38   16.50
29Donglei Li (李冬雷) 6.16 13.63中国
6.16   20.52   11.75   DNF    8.61
30Guang Yang (杨光) 8.15 15.43中国
33.69   15.05   16.81   14.43   8.15
31Yan Wang (王岩) 7.16 DNF中国
7.71   7.16   DNF    DNF    16.08
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 2.66 3.66中国
4.86   2.66   3.36   3.47   4.15
2Yan Jin (金岩) 4.03 4.45中国
4.03   4.50   4.52   4.41   4.43
3Mulun Yin (阴目仑) 2.83 4.55中国
5.00   2.83   5.22   4.43   4.22
4Xiaolin Zeng (曾小林) 4.09 5.06中国
4.09   8.19   4.41   5.16   5.61
5Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 4.21 5.63中国
4.21   5.47   5.80   5.63   5.88
6Pengju Li (李鹏举) 3.97 5.72中国
5.69   3.97   5.66   6.96   5.81
7Ke Pan (潘轲) 5.30 6.25中国
5.34   8.31   6.72   5.30   6.68
8Yefeng Hu (胡叶枫) 4.90 6.47中国
6.36   7.19   4.90   7.21   5.86
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 38.43 41.07中国
43.46   38.43   48.96   40.00   39.75
2Mulun Yin (阴目仑) 39.77 49.75中国
1:13.08  44.78   52.81   39.77   51.66
3Qianchuan Gui (桂黔川) 45.96 51.98中国
52.43   52.80   50.71   45.96   1:05.58
4Pengju Li (李鹏举) 46.36 53.87中国
1:38.83  51.44   52.33   46.36   57.83
5Mo Ji (季默) 50.68 57.43中国
55.50   55.88   50.68   1:00.90  1:09.47
6Lang Yuan (袁朗) 59.97 1:06.92中国
1:11.05  1:05.63  1:06.86  1:08.27  59.97
7Zhaoli Zheng (郑召利) 1:03.15 1:09.28中国
1:12.36  1:08.08  1:12.61  1:03.15  1:07.40
8Zhiyuan Liao (廖智远) 1:03.22 1:10.10中国
1:03.22  1:14.36  1:15.28  1:06.61  1:09.33
9Donglei Li (李冬雷) 1:02.46 1:11.59中国
1:13.83  1:10.36  1:10.58  1:02.46  DNF
10Anyu Zhang (张安宇) 1:11.15 1:12.26中国
1:11.34  1:13.63  DNF    1:11.81  1:11.15
11Sen Dang (党森) 1:03.36 1:13.10中国
1:15.66  1:03.68  1:19.97  1:03.36  DNF
12Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 1:08.55 1:15.26中国
1:16.33  1:09.43  1:08.55  1:20.47  1:20.02
13Jing Wu (吴晶) 1:06.63 1:17.11中国
1:06.63  1:19.33  1:21.88  DNF    1:10.13
14Heng Ma (马恒) 1:05.72 1:18.65中国
1:05.72  1:17.72  1:08.63  1:29.59  1:32.65
15Hanyu Fang (方寒玉) 1:16.21 1:19.00中国
1:26.16  1:17.61  1:16.21  1:18.19  1:21.19
16Yan Jin (金岩) 1:14.71 1:20.01中国
1:29.00  1:26.58  1:14.71  1:16.86  1:16.59
17Ke Pan (潘轲) 1:07.25 1:21.26中国
1:14.66  1:30.86  1:33.72  1:07.25  1:18.27
18Xinran Wang (王新然) 1:12.19 1:21.93中国
1:21.72  1:12.19  1:26.84  1:17.22  1:29.86
19Xiaojing Zhang (张小静) 1:16.66 1:33.55中国
1:55.59  1:18.44  1:16.66  2:15.50  1:26.63
20Zhaoyi Zhou (周兆毅) 1:40.81 1:52.82中国
1:40.81  1:47.16  1:54.75  1:56.56  1:57.47
21Kaiyang Gao (高凯阳) 1:52.46 1:57.50中国
2:17.78  1:52.46  1:57.90  1:58.28  1:56.33
22Yan Wang (王岩) 1:38.61 1:59.51中国
2:10.68  1:52.15  1:38.61  2:12.59  1:55.69
23Zheyi Zhang (张哲译) 2:23.90 2:28.52中国
2:44.25  2:25.56  2:23.90  2:24.53  2:35.47
 
五阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 1:22.83 1:28.73中国
1:29.94  1:46.06  1:30.80  1:25.46  1:22.83
2Pengju Li (李鹏举) 1:33.93 1:39.93中国
1:42.59  1:41.66  1:35.53  1:56.44  1:33.93
3Anyu Zhang (张安宇) 1:38.59 1:48.99中国
1:54.97  1:38.59  1:49.75  1:48.33  1:48.90
4Lang Yuan (袁朗) 1:46.61 2:02.09中国
2:02.00  1:55.25  1:46.61  2:09.03  2:10.08
5Zhiyuan Liao (廖智远) 1:57.22 2:04.04中国
2:13.78  1:58.88  2:02.96  1:57.22  2:10.28
6Mo Ji (季默) 1:58.08 2:09.27中国
2:11.94  2:00.08  1:58.08  2:15.80  2:25.33
7Zhaoli Zheng (郑召利) 1:47.11 2:09.42中国
2:20.96  2:26.56  2:10.36  1:56.93  1:47.11
8Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 2:07.66 2:15.30中国
2:12.94  2:10.36  2:07.66  2:22.61  2:25.58
9Ke Pan (潘轲) 2:09.55 2:20.99中国
2:21.16  2:25.15  2:09.55  2:16.65  2:36.77
10Jing Wu (吴晶) 2:18.27 2:28.56中国
2:37.91  2:33.94  2:19.69  2:18.27  2:32.05
11Hanyu Fang (方寒玉) 2:38.63 2:42.97中国
2:39.46  2:41.77  3:30.84  2:47.69  2:38.63
12Xinran Wang (王新然) 2:29.46 2:43.14中国
2:32.16  2:51.68  2:45.58  2:29.46  3:06.83
13Heng Ma (马恒) 2:18.08 2:44.93中国
4:03.52  2:18.08  3:02.56  2:36.83  2:35.40
14Yan Wang (王岩) 3:27.08 3:55.75中国
4:22.86  3:58.09  3:59.30  3:49.86  3:27.08
15Kaiyang Gao (高凯阳) 3:38.30 4:29.76中国
3:38.30  DNF    4:20.56  4:07.28  5:01.43
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Zhaoli Zheng (郑召利) 1:32.90 DNF中国
DNF    2:04.09  1:32.90
2Sen Dang (党森) 2:45.93 DNF中国
2:45.93  3:51.41  DNF
3Yi Wang (汪义) 3:01.71 DNF中国
3:01.71  DNF    DNF
4Mulun Yin (阴目仑) 4:01.00 DNF中国
DNF    5:08.93  4:01.00
5Xiaojing Zhang (张小静) 4:15.77 DNF中国
DNF    4:15.77  DNF
6Lang Yuan (袁朗) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
6Mo Ji (季默) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
6Pengju Li (李鹏举) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
6Yan Wang (王岩) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
6Hanyu Fang (方寒玉) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
6Chongqing Yang (杨重庆) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
八板    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ke Pan (潘轲) 0.94 1.08中国
1.06   1.97   1.11   1.08   0.94
2Xiaolin Zeng (曾小林) 1.18 1.43中国
1.65   1.30   1.34   1.18   2.33
3Yang Chen (陈扬) 1.52 1.60中国
1.69   2.52   1.52   1.59   1.53
4Yefeng Hu (胡叶枫) 1.11 1.64中国
1.75   1.41   1.11   1.75   3.27
5Zhaoli Zheng (郑召利) 1.33 1.75中国
1.61   1.33   1.46   2.19   2.34
6Donglei Li (李冬雷) 1.50 1.80中国
2.33   DNF    1.52   1.50   1.55
7Lingxin Li (李凌欣) 1.47 1.86中国
1.47   3.27   1.58   1.53   2.46
8Pengju Li (李鹏举) 1.77 1.87中国
1.77   3.65   1.77   1.80   2.03
9Heng Ma (马恒) 1.53 1.95中国
2.05   1.53   2.27   4.06   1.53
10Bingqi Li (李炳杞) 1.59 2.04中国
2.19   1.97   2.55   1.97   1.59
11Xinran Wang (王新然) 1.56 2.09中国
1.65   2.28   1.56   3.21   2.33
12Lang Yuan (袁朗) 2.00 2.10中国
2.15   2.09   2.00   2.05   9.03
13Leixin Zhou (周磊欣) 1.36 2.21中国
3.31   1.75   3.59   1.56   1.36
14Shijie Li (李世杰) 1.72 2.24中国
1.72   2.71   5.31   2.08   1.93
15Yi Wang (汪义) 1.84 2.27中国
2.03   6.15   2.84   1.93   1.84
16Jiayi Pan (潘嘉仪) 1.36 2.29中国
DNF    3.65   1.44   1.78   1.36
17Sen Dang (党森) 1.03 2.32中国
3.30   1.16   3.25   2.56   1.03
18Mo Ji (季默) 1.02 2.36中国
1.02   1.09   DNF    2.36   3.63
19Liwei Ma (马立炜) 2.11 2.54中国
2.33   DNF    2.21   2.11   3.08
20Yan Wang (王岩) 1.38 2.69中国
2.53   4.84   4.00   1.38   1.53
21Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 1.81 2.81中国
2.90   3.50   2.02   4.33   1.81
22Hanyu Fang (方寒玉) 1.80 2.92中国
3.72   1.80   2.59   2.46   4.00
23Yan Jin (金岩) 2.28 3.03中国
3.34   4.06   3.21   2.28   2.53
24Kaiyang Gao (高凯阳) 1.69 3.15中国
2.90   3.80   1.69   5.38   2.75
25Zhaoyi Zhou (周兆毅) 2.75 3.88中国
2.75   4.96   2.78   3.91   6.46
26Jinghao Sun (孙景浩) 3.19 4.14中国
3.80   3.19   3.96   DNF    4.66
27Chengze Li (李承泽) 3.30 4.66中国
6.36   4.50   5.52   3.97   3.30
28Daiming Si (思黛明) 4.18 4.83中国
6.00   5.15   4.18   4.34   5.00
29Jing Wu (吴晶) 2.52 4.92中国
6.81   4.97   5.08   2.52   4.71
30Chen Shen (申琛) 4.80 5.46中国
6.06   15.09   4.91   5.40   4.80
31Haojie Bai (白浩杰) 4.97 6.07中国
6.72   5.30   4.97   6.19   9.96
32Sijing Ma (马思靖) 4.93 6.85中国
8.81   10.77   5.83   5.90   4.93
 
八板    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ke Pan (潘轲) 0.97 1.16中国
0.97   1.47   1.44   1.03   1.02
2Yefeng Hu (胡叶枫) 1.02 1.23中国
1.43   1.11   3.46   1.15   1.02
3Zhaoli Zheng (郑召利) 1.18 1.40中国
1.34   1.18   1.25   1.61   1.84
4Leixin Zhou (周磊欣) 1.27 1.48中国
1.46   1.34   1.63   1.27   3.81
5Mo Ji (季默) 0.96 1.76中国
2.68   1.63   2.84   0.96   0.97
6Shijie Li (李世杰) 1.50 1.78中国
2.84   1.52   1.56   1.50   2.25
7Xiaolin Zeng (曾小林) 1.44 1.87中国
2.03   1.66   2.15   1.44   1.93
8Yang Chen (陈扬) 1.40 1.98中国
1.52   3.40   2.33   2.09   1.40
9Pengju Li (李鹏举) 1.78 2.32中国
1.78   1.83   2.19   3.61   2.93
10Yi Wang (汪义) 2.02 2.49中国
2.02   2.86   2.55   6.71   2.06
11Heng Ma (马恒) 1.43 2.54中国
3.31   1.43   1.50   2.80   5.50
12Xinran Wang (王新然) 1.68 2.97中国
2.91   1.68   2.36   3.81   3.65
13Donglei Li (李冬雷) 1.65 3.13中国
4.33   3.97   3.65   1.77   1.65
14Lang Yuan (袁朗) 2.19 3.52中国
2.53   5.33   2.19   4.09   3.93
15Sen Dang (党森) 1.00 DNF中国
3.15   1.00   DNF    1.31   DNF
 
八板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ke Pan (潘轲) 0.94 1.13中国
1.00   0.97   DNF    1.41   0.94
2Leixin Zhou (周磊欣) 1.27 1.39中国
2.75   1.34   1.28   1.27   1.55
3Zhaoli Zheng (郑召利) 1.27 1.59中国
1.34   1.28   1.27   3.22   2.16
4Shijie Li (李世杰) 1.38 1.67中国
1.41   1.38   1.86   1.97   1.75
5Xiaolin Zeng (曾小林) 1.15 1.70中国
2.18   1.21   1.71   7.90   1.15
6Yefeng Hu (胡叶枫) 0.96 2.86中国
3.06   1.65   3.88   0.96   DNF
7Mo Ji (季默) 0.97 DNF中国
DNF    3.94   DNF    2.06   0.97
 
十二板    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Sen Dang (党森) 2.41 2.64中国
2.56   2.55   2.86   2.81   2.41
2Yefeng Hu (胡叶枫) 2.58 3.11中国
2.58   2.96   3.25   7.90   3.11
3Yan Wang (王岩) 2.66 3.11中国
3.71   2.83   3.88   2.78   2.66
4Mo Ji (季默) 1.96 3.23中国
4.80   4.84   2.13   1.96   2.75
5Jiayi Pan (潘嘉仪) 2.72 3.29中国
3.71   4.90   3.03   3.13   2.72
6Donglei Li (李冬雷) 3.14 3.33中国
3.34   3.40   3.34   3.14   3.30
7Leixin Zhou (周磊欣) 2.77 3.62中国
2.77   3.50   3.72   3.63   4.71
8Zhaoli Zheng (郑召利) 2.81 3.66中国
2.93   3.93   4.25   4.13   2.81
9Ke Pan (潘轲) 3.00 3.78中国
3.46   3.00   3.27   4.61   5.44
10Yan Jin (金岩) 4.31 4.43中国
4.36   8.47   4.38   4.31   4.56
11Yi Wang (汪义) 4.11 5.01中国
4.11   6.13   4.56   DNF    4.33
12Xiaolin Zeng (曾小林) 4.59 5.02中国
4.59   5.15   5.75   4.72   5.18
13Lingxin Li (李凌欣) 4.31 5.32中国
4.50   4.53   6.93   DNF    4.31
14Shijie Li (李世杰) 3.68 5.39中国
4.71   5.50   5.97   3.68   DNF
15Hanyu Fang (方寒玉) 4.43 5.87中国
6.58   5.28   4.43   7.33   5.75
16Jinghao Sun (孙景浩) 4.77 6.04中国
9.55   6.02   6.43   4.77   5.68
17Liwei Ma (马立炜) 4.56 6.11中国
5.16   5.90   4.56   7.27   DNF
18Chen Shen (申琛) 5.05 6.28中国
7.02   5.18   5.05   7.41   6.63
19Heng Ma (马恒) 6.11 6.31中国
6.19   6.18   6.11   6.56   7.05
20Lang Yuan (袁朗) 4.52 6.44中国
6.46   8.50   6.34   4.52   6.53
21Jing Wu (吴晶) 6.13 7.10中国
6.78   7.56   6.97   8.16   6.13
22Pengju Li (李鹏举) 6.11 7.85中国
12.96   6.11   9.63   7.38   6.53
23Sijing Ma (马思靖) 7.44 8.72中国
7.93   11.88   7.44   10.44   7.80
24Daiming Si (思黛明) 8.30 9.39中国
8.52   9.68   10.09   9.96   8.30
25Zhaoyi Zhou (周兆毅) 8.13 9.52中国
9.13   13.52   10.21   9.21   8.13
26Chengze Li (李承泽) 9.72 10.25中国
11.22   10.41   10.19   9.72   10.15
27Kaiyang Gao (高凯阳) 9.36 10.42中国
DNF    10.27   9.36   11.03   9.97
28Xinran Wang (王新然) 12.11 14.50中国
14.71   31.71   12.11   14.96   13.84
 
十二板    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mo Ji (季默) 1.88 2.17中国
2.90   1.90   2.02   2.58   1.88
2Sen Dang (党森) 2.40 2.44中国
2.47   3.43   2.41   2.43   2.40
3Zhaoli Zheng (郑召利) 3.09 3.32中国
5.11   3.09   3.25   3.27   3.44
4Yefeng Hu (胡叶枫) 2.63 3.51中国
2.63   2.71   3.72   5.15   4.11
5Leixin Zhou (周磊欣) 2.83 3.57中国
3.44   5.19   2.83   4.08   3.18
6Yan Wang (王岩) 2.69 3.99中国
4.86   3.30   2.69   3.80   6.38
7Jinghao Sun (孙景浩) 3.69 4.39中国
4.30   6.81   3.69   4.68   4.18
8Hanyu Fang (方寒玉) 3.65 4.56中国
4.09   5.22   4.36   3.65   7.66
9Shijie Li (李世杰) 4.11 4.75中国
6.44   4.86   4.22   4.11   5.18
10Donglei Li (李冬雷) 4.13 4.77中国
4.56   5.50   4.63   4.13   5.12
11Ke Pan (潘轲) 2.71 4.80中国
DNF    2.71   3.25   7.31   3.83
12Xiaolin Zeng (曾小林) 4.78 5.23中国
4.78   4.84   7.11   4.80   6.05
13Yi Wang (汪义) 4.28 5.44中国
9.52   5.22   4.90   4.28   6.19
14Heng Ma (马恒) 4.75 5.64中国
6.31   4.94   5.66   9.21   4.75
15Liwei Ma (马立炜) 4.78 5.90中国
4.78   7.72   6.25   6.18   5.28
16Lang Yuan (袁朗) 5.30 5.94中国
7.11   6.09   5.43   6.31   5.30
17Chen Shen (申琛) 6.59 7.98中国
7.86   6.66   9.88   6.59   9.43
 
十二板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Sen Dang (党森) 2.28 2.75中国
2.55   3.15   3.30   2.55   2.28
2Yefeng Hu (胡叶枫) 2.40 2.87中国
2.97   2.80   2.40   6.11   2.83
3Leixin Zhou (周磊欣) 2.69 3.41中国
2.69   2.69   3.28   4.27   5.50
4Zhaoli Zheng (郑召利) 2.78 3.95中国
2.78   4.88   3.28   3.69   6.11
5Yan Wang (王岩) 3.11 4.42中国
4.11   9.38   5.65   3.50   3.11
6Mo Ji (季默) 3.94 DNF中国
3.94   4.08   DNF    DNF    DNF