2011WCA西安春季赛

日期: 2011-03-06
地点: 陕西西安
链接: 2011WCA西安春季赛 2011WCA西安春季赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 9.97 11.47中国
11.34   10.88   DNF    12.19   9.97
2Mulun Yin (阴目仑) 8.66 12.06中国
10.63   8.66   10.09   15.65   15.46
3Dongdong Qu (曲冬冬) 12.08 13.18中国
12.08   12.63   13.09   18.00   13.81
4Ke Pan (潘轲) 13.44 16.23中国
17.59   16.05   13.44   15.05   17.80
5Pengju Li (李鹏举) 15.38 16.39中国
17.78   15.52   15.88   15.38   20.66
6Yiliang Lu (路义亮) 14.44 16.47中国
15.83   14.44   18.28   27.31   15.31
7Haiping Chen (陈海平) 12.72 16.66中国
12.72   17.06   15.56   17.36   17.68
8Guanda Fu (符冠达) 13.28 16.82中国
19.43   13.28   13.47   30.11   17.55
9Heng Ma (马恒) 15.18 17.15中国
19.43   16.11   18.40   16.94   15.18
10Yongfeng Hou (侯永锋) 15.27 17.89中国
19.28   19.55   17.93   15.27   16.46
11Haotian Dong (董浩天) 13.13 18.06中国
13.13   14.80   16.52   22.86   DNF
12Liang Sun (孙良) 15.77 18.98中国
17.75   15.77   21.93   25.61   17.27
13Jingang Lu (芦金刚) 15.84 19.00中国
23.28   20.43   15.84   18.34   18.22
14Donglei Li (李冬雷) 15.19 19.40中国
21.15   15.19   20.03   17.28   20.88
15Chongqing Yang (杨重庆) 18.02 20.32中国
20.40   20.77   18.02   19.80   21.27
16Bowen Ding (丁博文) 18.50 20.67中国
24.13   19.66   22.69   18.50   19.65
17Chengze Li (李承泽) 19.14 21.98中国
21.95   21.93   25.59   22.07   19.14
18Youjun Wang (王友军) 18.91 22.04中国
24.54   19.73   21.86   DNF    18.91
19Fanghao Yin (阴方昊) 18.83 22.37中国
31.72   20.97   24.52   18.83   21.61
20Yefeng Hu (胡叶枫) 20.20 22.56中国
20.20   22.73   24.20   23.98   20.98
21Yan Xia (夏焱) 20.35 23.02中国
20.35   21.88   24.97   DNF    22.21
22Yang Jiao (焦阳) 21.88 23.42中国
25.84   23.16   21.88   24.63   22.47
23Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 18.56 23.52中国
24.78   24.42   18.56   29.78   21.35
24Bin Li (李宾) 12.00 24.02中国
20.25   23.51   28.30   33.15   12.00
25Chaoxu Zhang (张朝旭) 21.41 25.28中国
24.93   21.41   26.96   29.41   23.96
26Xiaowen Liao (廖晓文) 23.25 27.68中国
23.25   26.31   28.06   29.46   28.66
27Zilong Wei (魏子龙) 22.53 28.74中国
29.66   34.28   31.96   22.53   24.61
28Ye Yuan (袁野) 23.90 29.44中国
28.08   23.90   30.50   32.59   29.75
29Xiaofei Zhang (张逍斐) 15.09 29.59中国
17.75   43.75   15.09   DNF    27.28
30Leixin Zhou (周磊欣) 27.19 32.35中国
27.19   28.36   28.65   DNF    40.05
31Yixuan Ye (叶逸轩) 31.31 34.01中国
32.05   38.05   31.31   31.93   40.58
32Mingsen Han (韩明森) 34.91 39.09中国
34.91   39.15   41.84   53.19   36.28
33Yuezheng Wang (王悦政) 36.52 43.17中国
40.59   48.94   39.97   51.08   36.52
34Zhanping Zhang (张占平) 44.10 46.68中国
45.06   44.10   DNF    45.13   49.86
35Hong Liu (刘红) 54.96 1:04.73中国
1:11.27  1:10.31  1:03.81  1:00.08  54.96
36Shijie Li (李世杰) 59.18 1:10.27中国
59.18   1:18.58  DNF    1:08.88  1:03.36
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 9.86 10.34中国
10.97   9.91   9.86   11.90   10.13
2Haowei Fan (樊浩玮) 9.84 11.70中国
12.16   11.15   11.78   13.02   9.84
3Dongdong Qu (曲冬冬) 10.83 11.70中国
11.23   11.86   10.83   14.20   12.01
4Pengju Li (李鹏举) 13.03 14.90中国
15.75   13.66   18.33   15.28   13.03
5Haiping Chen (陈海平) 11.90 15.68中国
18.68   11.90   14.46   13.91   19.58
6Haotian Dong (董浩天) 14.91 16.02中国
15.84   14.91   22.56   17.28   14.94
7Guanda Fu (符冠达) 12.58 16.39中国
12.58   14.68   18.08   17.71   16.77
8Liang Sun (孙良) 15.05 17.64中国
16.80   19.06   17.06   15.05   19.29
9Ke Pan (潘轲) 15.86 17.65中国
26.21   15.86   16.00   19.00   17.96
10Jingang Lu (芦金刚) 15.19 17.72中国
18.16   15.19   26.27   18.53   16.46
11Heng Ma (马恒) 15.78 17.81中国
17.83   18.00   19.93   17.59   15.78
12Yongfeng Hou (侯永锋) 13.05 18.56中国
20.50   17.59   20.66   13.05   17.59
13Yefeng Hu (胡叶枫) 17.31 19.69中国
17.31   19.75   22.56   18.40   20.93
14Chongqing Yang (杨重庆) 17.91 19.76中国
19.52   21.46   17.91   19.30   20.47
15Bin Li (李宾) 17.40 20.16中国
22.88   20.40   19.58   20.50   17.40
16Lijiaqi Zhang (张李佳琦) 18.03 20.82中国
19.58   20.52   22.36   18.03   22.71
17Chengze Li (李承泽) 19.72 21.61中国
21.30   19.72   24.94   21.75   21.77
18Youjun Wang (王友军) 18.64 22.05中国
20.73   21.54   23.87   18.64   24.07
19Yan Xia (夏焱) 19.05 22.09中国
19.05   19.83   25.90   21.96   24.47
20Bowen Ding (丁博文) 15.44 22.25中国
24.58   15.44   20.77   21.41   28.72
21Fanghao Yin (阴方昊) 20.63 23.05中国
23.27   21.78   20.63   24.11   25.80
22Yang Jiao (焦阳) 19.46 25.36中国
23.79   30.25   19.46   41.55   22.03
23Chaoxu Zhang (张朝旭) 23.83 26.00中国
23.83   28.94   25.03   24.02   DNF
24Yiliang Lu (路义亮) 13.44 DNF中国
15.11   DNF    20.80   DNF    13.44
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 8.91NR 9.47中国
8.91   10.78   9.05   9.83   9.52
2Haowei Fan (樊浩玮) 9.11 11.06中国
9.11   10.47   12.19   10.96   11.75
3Haiping Chen (陈海平) 12.52 14.25中国
12.83   15.69   12.52   14.22   16.15
4Guanda Fu (符冠达) 13.09 15.01中国
13.09   21.71   14.21   16.09   14.72
5Pengju Li (李鹏举) 13.90 15.57中国
13.90   16.18   15.38   15.16   37.68
6Haotian Dong (董浩天) 14.33 15.73中国
14.52   16.69   15.97   14.33   DNF
7Heng Ma (马恒) 15.08 16.59中国
15.13   18.13   16.52   18.63   15.08
8Jingang Lu (芦金刚) 14.88 16.73中国
14.88   16.93   17.41   21.19   15.84
9Ke Pan (潘轲) 12.06 16.82中国
12.06   17.38   16.77   16.31   DNF
10Liang Sun (孙良) 15.55 17.02中国
17.91   15.84   18.25   17.31   15.55
11Yongfeng Hou (侯永锋) 16.19 17.72中国
20.30   17.59   16.19   18.77   16.80
12Yefeng Hu (胡叶枫) 16.66 20.86中国
16.66   22.00   22.09   19.65   20.93
13Chongqing Yang (杨重庆) 18.58 54.46中国
22.44   DNF    18.58   2:01.58  19.36