2011WCA西安夏季赛

日期: 2011-04-10
地点: 陕西西安
链接: 2011WCA西安夏季赛 2011WCA西安夏季赛
冠军 前三 所有 各选手
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 9.93 10.69中国
10.50   11.36   11.28   10.30   9.93
2Mulun Yin (阴目仑) 10.13 10.78中国
10.13   10.16   10.65   14.30   11.52
3Ke Pan (潘轲) 14.68 15.11中国
14.68   20.93   15.44   15.21   14.68
4Haiping Chen (陈海平) 14.11 15.32中国
19.36   15.54   14.11   14.50   15.93
5Haotian Dong (董浩天) 12.97 15.57中国
12.97   16.11   16.28   18.83   14.31
6Heng Ma (马恒) 13.65 16.59中国
13.65   16.27   13.88   20.13   19.61
7Liang Sun (孙良) 16.25 18.18中国
19.93   16.31   16.25   18.30   21.08
8Yan Xia (夏焱) 16.77 19.89中国
17.28   16.77   20.80   21.58   22.90
9Yongfeng Hou (侯永锋) 19.03 19.99中国
19.03   19.63   21.80   19.83   20.50
10Yefeng Hu (胡叶枫) 17.40 21.40中国
21.93   20.18   17.40   22.09   23.19
11Fanghao Yin (阴方昊) 16.34 21.84中国
28.71   19.84   16.34   27.78   17.91
12Jie Ren (任杰) 18.63 21.97中国
23.50   30.66   18.63   22.61   19.80
13Qifan Zhu (祝起凡) 17.09 22.28中国
17.09   23.92   24.06   18.86   25.71
14Yang Jiao (焦阳) 20.28 22.44中国
20.47   21.78   25.58   25.06   20.28
15Ye Yuan (袁野) 21.58 22.55中国
22.40   28.09   23.59   21.65   21.58
16Mo Ji (季默) 23.05 27.18中国
23.05   50.03   27.11   29.34   25.08
17Leixin Zhou (周磊欣) 24.31 29.16中国
25.58   24.31   35.28   26.61   DNF
18Ruifeng Ji (姬锐锋) 22.27 29.32中国
26.43   29.38   34.46   32.16   22.27
19Zilong Wei (魏子龙) 25.50 30.82中国
36.28   32.47   31.13   25.50   28.86
20Mingsen Han (韩明森) 25.80 36.16中国
27.03   25.80   34.66   46.80   2:08.68
21Yanqi Gao (高延琦) 36.78 46.85中国
36.78   48.94   46.78   DNF    44.84
22Diyuan Yang (杨棣源) 47.94 57.34中国
1:03.52  55.40   47.94   53.09   1:24.03
23Fandi Yi (易凡迪) 53.56 1:06.09中国
53.56   1:13.43  57.59   1:07.25  1:24.18
24Yihang Zhang (张祎航) 1:02.50 1:08.82中国
1:05.03  DNF    1:02.50  1:02.63  1:18.81
25Hong Liu (刘红) 1:01.13 1:17.41中国
1:10.90  2:33.52  1:12.77  1:28.55  1:01.13
26Yuchen Qiu (邱于宸) 1:09.65 1:23.06中国
DNF    1:19.61  1:23.05  1:09.65  1:26.53
27Fengtong Zhang (张凤桐) 1:36.56 2:03.37中国
2:04.81  2:08.55  1:36.56  1:56.75  2:12.33
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 10.53 11.04中国
10.80   10.53   12.69   11.43   10.88
2Haowei Fan (樊浩玮) 8.78 11.20中国
12.34   10.08   12.53   11.18   8.78
3Haiping Chen (陈海平) 14.00 15.97中国
16.41   18.11   17.13   14.36   14.00
4Haotian Dong (董浩天) 13.05 16.09中国
17.46   17.27   14.18   16.81   13.05
5Heng Ma (马恒) 14.15 16.21中国
20.61   14.15   17.18   15.79   15.66
6Ke Pan (潘轲) 14.84 17.09中国
14.84   18.63   30.19   16.40   16.25
7Liang Sun (孙良) 16.00 18.56中国
20.97   16.00   17.08   18.11   20.50
8Yongfeng Hou (侯永锋) 15.11 18.83中国
17.63   21.13   15.11   17.93   20.93
9Yan Xia (夏焱) 17.58 19.55中国
19.50   27.18   20.77   17.58   18.38
10Qifan Zhu (祝起凡) 18.28 20.02中国
20.72   19.59   19.75   22.34   18.28
11Fanghao Yin (阴方昊) 19.63 20.49中国
21.72   19.63   19.84   19.91   32.36
12Yang Jiao (焦阳) 20.00 21.17中国
21.71   20.36   20.00   21.43   23.61
13Ye Yuan (袁野) 19.66 23.03中国
21.72   19.66   35.27   22.96   24.41
14Jie Ren (任杰) 19.00 23.43中国
26.88   22.19   22.59   25.50   19.00
15Yefeng Hu (胡叶枫) 20.46 24.94中国
DNF    27.47   22.41   24.94   20.46
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 9.61 10.20中国
10.02   11.69   10.56   10.03   9.61
2Mulun Yin (阴目仑) 9.50 11.79中国
11.44   10.72   9.50   13.21   15.06
3Haiping Chen (陈海平) 13.91 15.13中国
14.40   17.03   13.91   17.06   13.97
4Haotian Dong (董浩天) 13.63 16.36中国
13.63   17.88   16.18   21.43   15.02
5Heng Ma (马恒) 14.33 17.17中国
14.33   23.90   14.78   20.63   16.09
6Liang Sun (孙良) 16.27 18.02中国
17.69   18.00   18.38   18.80   16.27
7Yongfeng Hou (侯永锋) 15.86 18.66中国
20.33   17.28   21.65   15.86   18.38
8Ke Pan (潘轲) 14.65 20.76中国
14.65   21.50   22.33   DNF    18.44
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 3.05 3.75中国
3.52   4.52   4.83   3.05   3.21
2Jingang Lu (芦金刚) 4.61 5.17中国
10.78   4.61   4.72   4.68   6.11
3Haotian Dong (董浩天) 5.38 5.91中国
5.77   5.38   6.30   5.66   6.53
4Ke Pan (潘轲) 5.27 6.41中国
6.84   6.74   5.27   5.65   7.84
5Yang Jiao (焦阳) 5.96 6.72中国
7.71   7.33   5.96   6.25   6.59
6Mo Ji (季默) 6.06 7.24中国
7.34   6.06   7.47   7.31   7.08
7Yefeng Hu (胡叶枫) 5.61 8.09中国
6.08   8.71   9.71   9.47   5.61
8Heng Ma (马恒) 6.55 8.19中国
6.55   7.33   8.63   8.61   9.02
9Jie Ren (任杰) 7.86 8.59中国
8.11   9.46   8.19   9.88   7.86
10Qifan Zhu (祝起凡) 7.94 10.28中国
27.66   9.46   10.55   10.83   7.94
11Fanghao Yin (阴方昊) 6.65 11.72中国
7.33   6.65   11.69   16.15   24.93
12Ruifeng Ji (姬锐锋) 11.09 14.30中国
11.96   12.50   18.43   21.09   11.09
13Mingsen Han (韩明森) 6.11 15.60中国
19.63   DNF    14.52   12.65   6.11
14Fandi Yi (易凡迪) 21.25 36.34中国
50.86   26.56   31.59   21.25   1:38.52
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 3.86 4.29中国
5.11   4.65   3.86   3.97   4.25
2Jingang Lu (芦金刚) 3.97 5.47中国
4.53   5.34   6.55   9.65   3.97
3Ke Pan (潘轲) 4.93 5.87中国
4.93   5.65   6.78   7.38   5.18
4Haotian Dong (董浩天) 3.33 6.16中国
6.27   5.63   8.78   6.59   3.33
5Mo Ji (季默) 6.96 8.73中国
8.00   6.96   9.15   10.16   9.05
6Yang Jiao (焦阳) 7.05 8.83中国
10.30   8.68   7.05   7.50   12.75
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 51.84 54.20中国
53.90   51.84   55.84   54.08   54.63
2Haotian Dong (董浩天) 1:16.55 1:25.73中国
1:38.28  1:26.16  1:33.78  1:17.25  1:16.55
3Donglei Li (李冬雷) 1:18.53 1:26.70中国
1:27.53  1:18.53  1:40.34  1:32.94  1:19.63
4Heng Ma (马恒) 1:15.75 1:26.99中国
1:32.44  1:31.58  1:16.94  1:15.75  1:32.44
5Jingang Lu (芦金刚) 1:27.16 1:39.92中国
1:48.75  1:36.72  1:27.16  2:06.27  1:34.30
6Yang Jiao (焦阳) 1:34.41 1:50.75中国
1:45.19  1:34.41  1:56.41  1:52.90  1:54.15
7Yefeng Hu (胡叶枫) 1:29.61 1:56.23中国
DNF    2:06.75  2:11.43  1:29.61  1:30.50
8Jie Ren (任杰) 1:46.16 2:06.11中国
2:18.71  2:06.71  1:46.16  2:18.05  1:53.58
9Qifan Zhu (祝起凡) 2:17.03 2:28.24中国
2:48.30  2:17.03  2:29.00  2:31.13  2:24.58
10Yan Xia (夏焱) 2:11.25 2:40.06中国
3:55.27  2:40.58  2:25.16  2:11.25  2:54.44
 
五阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 1:49.47 2:00.11中国
1:49.47  2:01.40  2:04.08  1:54.84  2:06.58
2Chris Krueger 1:55.58 2:23.73美国
2:30.36  1:55.58  2:28.90  2:31.43  2:11.94
3Heng Ma (马恒) 2:19.78 2:33.84中国
2:37.72  2:34.75  2:19.78  3:21.89  2:29.06
4Haotian Dong (董浩天) 2:34.05 2:44.34中国
2:48.27  2:35.83  2:34.05  2:48.91  2:50.55
5Ke Pan (潘轲) 2:38.34 2:49.62中国
2:52.93  2:38.34  2:49.27  3:08.88  2:46.66
6Yang Jiao (焦阳) 2:41.83 2:56.91中国
2:55.75  3:29.77  2:41.83  3:06.41  2:48.58
7Yefeng Hu (胡叶枫) 4:38.58 5:20.12中国
4:38.58  5:25.43  5:32.56  5:02.38  DNS
 
六阶    决赛    三次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ke Pan (潘轲) 5:27.05 6:01.52中国
5:27.05  6:26.05  6:11.47
2Donglei Li (李冬雷) 5:42.58 6:53.89中国
6:11.90  5:42.58  8:47.19
3Haowei Fan (樊浩玮) 4:37.93 DNF中国
5:09.93  4:37.93  DNF
4Yang Jiao (焦阳) 6:44.05 DNF中国
6:44.05  DNF    DNS
5Heng Ma (马恒) 7:28.61 DNF中国
DNF    7:28.61  DNS
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Zhizhe Liang (梁稚喆) 2:38.19 DNF中国
2:38.19  DNF    DNF
2Heng Ma (马恒) 3:43.96 DNF中国
4:38.38  3:43.96  DNF
3Jingang Lu (芦金刚) 4:25.68 DNF中国
DNF    4:25.68  DNF
4Haowei Fan (樊浩玮) 5:52.90 DNF中国
DNF    5:52.90  DNS
5Haotian Dong (董浩天) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
5Chengze Li (李承泽) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
5Jie Ren (任杰) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
5Mulun Yin (阴目仑) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
5Fanghao Yin (阴方昊) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
5Qifan Zhu (祝起凡) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
金字塔    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 13.25 15.58中国
16.94   13.33   16.47   23.68   13.25
2Ke Pan (潘轲) 13.27 18.41中国
16.36   18.03   22.50   20.83   13.27
3Yanqi Gao (高延琦) 15.66 20.60中国
DNF    19.56   25.28   15.66   16.97
4Heng Ma (马恒) 13.31 21.00中国
13.31   15.88   24.71   42.27   22.40
5Haotian Dong (董浩天) 13.91 34.97中国
21.56   DNF    56.18   13.91   27.18
6Jie Ren (任杰) 16.30 DNF中国
DNF    17.03   26.34   DNF    16.30