2013WCA西安夏季赛

日期: 2013-05-25
地点: 陕西西安
链接: 2013WCA西安夏季赛 2013WCA西安夏季赛
冠军 前三 所有 各选手
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 8.25 10.05中国
10.36   10.71   8.25   9.09   11.28
2Haowei Fan (樊浩玮) 8.83 11.12中国
13.36   8.83   12.03   9.52   11.81
3Haiping Chen (陈海平) 11.16 12.57中国
11.16   12.69   13.42   14.05   11.59
4Anyu Zhang (张安宇) 11.52 13.93中国
13.56   13.63   11.52   14.60   15.61
5Shikai Jiang (江侍锴) 13.72 14.35中国
15.31   13.84   13.90   13.72   17.53
6Hongming Zhang (张洪铭) 11.56 14.38中国
45.69   11.56   13.47   15.18   14.50
7Mo Ji (季默) 13.88 15.29中国
15.02   21.90   14.18   13.88   16.68
8Chengwei Wang (王承伟) 14.83 15.46中国
14.83   15.88   15.52   15.99   14.97
9Pengju Li (李鹏举) 13.53 15.61中国
13.93   18.22   14.68   13.53   20.53
10Yefeng Hu (胡叶枫) 14.06 16.74中国
14.06   16.94   15.91   18.16   17.38
11Zhiyuan Liao (廖智远) 15.88 16.89中国
16.48   17.53   16.67   15.88   17.56
12Yan Xia (夏焱) 13.97 17.16中国
13.97   16.84   17.18   17.46   18.71
13Donglei Li (李冬雷) 14.98 17.37中国
15.23   19.58   14.98   18.93   17.94
14Qianlin Lin (林乾麟) 16.57 18.16中国
17.07   DNF    16.57   17.63   19.79
15Yang Chen (陈扬) 14.30 18.92中国
22.38   14.30   16.96   20.60   19.21
16Fanghao Yin (阴方昊) 15.78 19.34中国
18.58   22.71   15.78   17.19   22.24
17Yongfeng Hou (侯永锋) 16.25 19.73中国
19.03   24.56   16.25   17.88   22.28
18Yun Hong (洪赟) 19.52 21.12中国
20.00   19.52   21.43   21.94   32.21
19Yang Chen (陈洋) 19.35 22.40中国
19.35   22.26   22.15   22.79   22.78
20Qifan Zhu (祝起凡) 17.63 23.32中国
27.39   17.63   25.47   19.42   25.06
21Chaoxu Zhang (张朝旭) 19.30 23.53中国
19.30   20.71   25.00   24.88   26.28
22Zhaoyi Zhou (周兆毅) 19.66 24.31中国
26.33   25.51   21.10   29.61   19.66
23Tianhao Li (栗天豪) 21.47 24.52中国
26.34   21.88   21.47   DNF    25.34
24Sijing Ma (马思靖) 23.11 26.69中国
23.11   25.71   28.43   31.02   25.94
25Hang Shi (石行) 24.52 26.81中国
27.63   40.28   24.78   28.03   24.52
26Yubin Cheng (程豫彬) 22.04 27.42中国
22.04   27.49   28.08   28.06   26.70
27Yu Gu (谷雨) 23.43 27.55中国
29.68   23.43   26.53   30.34   26.44
28Xin Yang (杨鑫) 33.15 44.97中国
50.46   38.53   33.15   45.93   DNF
29Diyuan Yang (杨棣源) 47.09 56.14中国
47.09   1:04.95  56.10   53.30   59.02
30Xun Du (杜逊) 1:08.40 1:32.63中国
1:08.40  1:25.81  1:36.48  1:35.61  DNF
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 8.11 9.78中国
10.34   11.86   10.15   8.11   8.86
2Haowei Fan (樊浩玮) 9.28 10.17中国
10.27   9.28   9.72   11.56   10.53
3Haiping Chen (陈海平) 12.27 13.06中国
16.81   12.41   12.27   12.47   14.30
4Mo Ji (季默) 11.56 14.56中国
13.43   16.30   14.65   11.56   15.60
5Pengju Li (李鹏举) 13.55 14.64中国
17.83   15.05   14.56   13.55   14.30
6Hongming Zhang (张洪铭) 12.75 14.86中国
15.01   19.55   15.48   14.09   12.75
7Anyu Zhang (张安宇) 11.21 14.89中国
15.09   15.46   14.13   11.21   15.68
8Yan Xia (夏焱) 11.21 15.55中国
14.66   15.50   11.21   16.77   16.50
9Shikai Jiang (江侍锴) 15.10 16.03中国
15.22   17.60   15.26   15.10   17.74
10Yefeng Hu (胡叶枫) 14.95 16.54中国
14.95   19.04   15.51   17.16   16.95
11Chengwei Wang (王承伟) 14.91 17.03中国
17.52   18.19   16.77   14.91   16.80
12Zhiyuan Liao (廖智远) 15.31 18.09中国
18.93   17.96   17.37   19.34   15.31
13Yang Chen (陈扬) 16.26 18.10中国
16.26   21.42   18.14   18.08   18.08
14Donglei Li (李冬雷) 16.24 18.72中国
17.94   20.10   16.24   18.11   20.16
15Qianlin Lin (林乾麟) 17.83 19.00中国
21.18   17.86   24.81   17.83   17.97
16Yongfeng Hou (侯永锋) 16.72 19.24中国
21.66   19.44   16.72   20.06   18.22
17Qifan Zhu (祝起凡) 18.56 20.02中国
18.56   20.91   20.28   18.88   20.97
18Fanghao Yin (阴方昊) 14.95 20.70中国
21.12   23.20   14.95   20.40   20.58
19Yang Chen (陈洋) 17.50 22.36中国
24.72   19.75   22.61   25.11   17.50
20Chaoxu Zhang (张朝旭) 20.36 22.47中国
27.83   20.36   23.31   21.25   22.86
21Yun Hong (洪赟) 19.63 23.11中国
DNF    22.13   20.94   26.27   19.63
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 8.75 9.47中国
9.18   9.61   8.75   9.61   DNF
2Mulun Yin (阴目仑) 8.15 9.66中国
8.15   9.72   10.56   10.55   8.72
3Pengju Li (李鹏举) 13.93 14.42中国
13.93   14.96   14.50   14.13   14.63
4Haiping Chen (陈海平) 12.31 14.63中国
12.31   17.11   13.11   26.44   13.68
5Hongming Zhang (张洪铭) 12.06 14.72中国
14.34   12.06   DNF    14.55   15.27
6Anyu Zhang (张安宇) 13.86 15.12中国
14.90   15.27   15.18   16.16   13.86
7Yan Xia (夏焱) 12.03 15.91中国
15.15   19.88   16.50   12.03   16.09
8Shikai Jiang (江侍锴) 13.02 16.02中国
16.72   16.30   17.59   15.03   13.02
9Mo Ji (季默) 13.21 16.53中国
13.21   19.43   15.91   20.05   14.25
10Yefeng Hu (胡叶枫) 14.61 18.21中国
14.61   19.38   19.33   15.91   20.75
 
七阶    决赛    三次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Anyu Zhang (张安宇) 4:05.24 4:19.03中国
4:11.09  4:05.24  4:40.77
2Pengju Li (李鹏举) 4:12.87 4:32.46中国
4:39.59  4:12.87  4:44.93
3Haowei Fan (樊浩玮) 5:39.43 5:49.27中国
6:01.96  5:46.41  5:39.43
4Mo Ji (季默) 6:36.52 6:50.82中国
6:40.15  6:36.52  7:15.78
5Ke Pan (潘轲) 6:41.09 6:51.44中国
6:53.03  7:00.21  6:41.09
6Shikai Jiang (江侍锴) 6:52.06 7:05.98中国
6:52.06  7:11.17  7:14.70
7Zhiyuan Liao (廖智远) 6:37.33 7:20.13中国
8:34.56  6:48.50  6:37.33
8Yefeng Hu (胡叶枫) 7:18.46 7:30.44中国
7:44.60  7:18.46  7:28.27
9Hongming Zhang (张洪铭) 7:18.60 7:40.09中国
7:59.22  7:42.46  7:18.60
10Yun Hong (洪赟) 8:09.03 DNF中国
DNF    8:09.03  9:01.81
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Pengju Li (李鹏举) 2:31.06 DNF中国
2:31.06  DNF    DNF
2Shikai Jiang (江侍锴) 2:42.63 DNF中国
DNF    2:42.63  DNF
3Mo Ji (季默) 3:08.66 DNF中国
3:08.66  DNF    DNF
4Qifan Zhu (祝起凡) 5:24.11 DNF中国
5:24.11  5:40.40  DNF
5Hongming Zhang (张洪铭) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
5Yun Hong (洪赟) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
五魔方    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 57.47 1:00.42中国
1:02.81  57.90   1:04.92  1:00.55  57.47
2Mo Ji (季默) 2:09.92 2:17.16中国
2:18.58  2:27.47  2:15.28  2:17.61  2:09.92
3Hongming Zhang (张洪铭) 2:08.13 2:18.50中国
2:17.52  2:25.52  2:28.83  2:12.46  2:08.13
4Zhiyuan Liao (廖智远) 3:12.28 3:20.21中国
3:37.22  3:16.61  3:20.88  3:12.28  3:23.13
5Ke Pan (潘轲) 3:18.09 3:28.92中国
3:26.66  3:31.51  3:28.59  4:21.72  3:18.09
6Shikai Jiang (江侍锴) 3:11.72 3:34.95中国
3:58.52  3:17.00  3:53.49  3:34.36  3:11.72
7Yongfeng Hou (侯永锋) 2:46.84 3:37.76中国
4:48.90  3:50.45  3:24.51  2:46.84  3:38.31
8Anyu Zhang (张安宇) 3:16.15 3:37.80中国
3:31.93  3:34.15  3:47.32  4:25.00  3:16.15
9Yefeng Hu (胡叶枫) 3:33.79 4:29.66中国
4:56.44  4:50.72  4:38.28  3:33.79  3:59.97
 
金字塔    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Shikai Jiang (江侍锴) 4.52 7.96中国
9.61   7.71   4.52   9.40   6.78
2Mo Ji (季默) 7.19 9.57中国
8.16   13.15   7.19   9.36   11.19
3Liwei Ma (马立炜) 9.13 10.19中国
10.72   12.40   10.18   9.68   9.13
4Yefeng Hu (胡叶枫) 8.28 10.94中国
11.50   12.47   16.33   8.28   8.86
5Anyu Zhang (张安宇) 8.59 11.77中国
14.31   11.27   8.59   10.40   13.63
6Hongming Zhang (张洪铭) 8.56 11.99中国
8.56   11.05   15.43   10.55   14.36
7Haowei Fan (樊浩玮) 10.79 12.46中国
13.70   11.43   10.79   14.31   12.26
8Yang Chen (陈扬) 8.81 12.62中国
15.02   20.02   8.81   12.52   10.31
9Yang Chen (陈洋) 14.58 16.62中国
18.13   15.05   19.19   14.58   16.68
 
SQ1    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Shikai Jiang (江侍锴) 26.31 30.55中国
26.31   26.72   34.69   34.31   30.63
2Haowei Fan (樊浩玮) 30.86 34.77中国
35.70   1:37.56  37.53   30.86   31.08
3Hongming Zhang (张洪铭) 33.16 41.92中国
36.66   33.16   45.94   43.16   DNF
4Mo Ji (季默) 43.86 1:05.34中国
1:35.85  43.86   43.95   56.23   DNF