2013WCA西安冬季赛

日期: 2013-12-08
地点: 陕西西安
链接: 2013WCA西安冬季赛 2013WCA西安冬季赛
冠军 前三 所有 各选手
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 8.32 9.71中国
10.68   11.57   8.32   9.26   9.19
2Haowei Fan (樊浩玮) 8.96 9.77中国
9.95   11.31   9.34   8.96   10.03
3Yan Jin (金岩) 10.54 11.03中国
10.88   11.91   10.55   11.65   10.54
4Jiejie Du (杜杰杰) 11.96 12.62中国
12.17   12.72   12.96   11.96   15.08
5Anyu Zhang (张安宇) 11.33 13.04中国
13.84   12.57   11.33   12.91   13.64
6Haiping Chen (陈海平) 11.24 13.89中国
16.36   15.82   11.37   14.47   11.24
7Xin Shi (石欣) 13.27 14.43中国
15.34   14.11   19.51   13.84   13.27
8Qianchuan Gui (桂黔川) 10.63 14.66中国
15.98   13.64   14.92   15.41   10.63
9Yiwei Shen (申艺玮) 11.37 14.82中国
11.37   16.84   12.27   15.54   16.64
10Bo Wang (王擘) 14.43 15.61中国
14.43   15.99   14.95   17.15   15.88
11Pengju Li (李鹏举) 14.72 15.77中国
16.88   19.02   15.14   15.28   14.72
12Chao Liu (刘超) 15.26 16.22中国
15.55   16.16   16.95   17.62   15.26
13Zhiyuan Liao (廖智远) 15.02 16.25中国
16.53   19.12   17.14   15.08   15.02
14Zhi Geng (耿智) 15.05 18.42中国
26.85   17.19   15.05   19.23   18.84
15Yang Chen (陈扬) 16.38 18.57中国
18.65   19.65   19.62   16.38   17.45
16Yefeng Hu (胡叶枫) 15.53 18.58中国
15.53   21.81   16.85   22.50   17.08
17Ye Yuan (袁野) 16.68 18.75中国
18.95   21.26   17.68   16.68   19.61
18Xiaojing Zhang (张小静) 15.06 18.76中国
21.05   15.06   19.67   30.61   15.56
19Hanwen Liu (刘翰文) 14.13 18.88中国
22.35   14.13   27.80   17.91   16.39
20Donglei Li (李冬雷) 16.88 19.20中国
17.64   21.04   16.88   23.12   18.92
21Yuhan Si (司雨寒) 16.76 19.72中国
16.76   23.91   19.55   18.48   21.12
22Sen Wei (魏森) 17.96 20.33中国
29.67   22.42   17.96   19.88   18.70
23Mingkang Guo (郭名康) 17.76 20.49中国
27.67   21.03   19.09   21.35   17.76
24Sijing Ma (马思靖) 17.82 21.71中国
22.20   26.42   23.03   19.90   17.82
25Xin Yang (杨鑫) 21.60 21.93中国
24.25   22.12   21.97   21.71   21.60
26Yuhuan Ning (宁禹欢) 16.37 21.98中国
DNF    17.86   16.37   27.39   20.68
27Chen Shen (申琛) 20.22 23.64中国
26.86   25.77   20.45   24.69   20.22
28Li Zhang (张力) 18.10 24.24中国
18.10   24.34   25.78   22.60   DNF
29Qian Zhao (赵谦) 21.65 24.94中国
24.94   24.69   21.65   28.86   25.18
30Mingsen Han (韩明森) 21.64 25.59中国
21.64   24.96   29.56   27.14   24.66
31Wenkai Yuan (袁文凯) 23.67 28.17中国
23.67   28.23   29.57   28.27   28.00
32Jiexun Wu (吴杰洵) 23.31 29.22中国
33.44   32.47   28.66   26.52   23.31
33Yuezheng Wang (王悦政) 24.70 29.38中国
28.72   27.84   32.84   31.58   24.70
34Yihao Zhang (张倚豪) 28.83 30.67中国
31.43   28.83   29.93   31.75   30.64
35Xinmin Tian (田新敏) 25.09 30.76中国
26.83   31.10   25.09   35.39   34.36
36Wenhao He (何文浩) 28.98 31.33中国
38.69   28.98   32.89   29.98   31.13
37Xiaodong Liu (刘晓栋) 37.09 43.43中国
37.09   47.01   43.44   47.96   39.83
38Daiming Si (思黛明) 32.74 45.93中国
56.24   48.22   51.62   32.74   37.94
39Hao Sun (孙浩) 31.81 50.59中国
51.18   48.33   1:05.01  52.26   31.81
40Jinghao Sun (孙景浩) 46.12 52.07中国
49.52   1:04.76  59.74   46.12   46.96
41Jinjing Wang (王晋泾) 45.29 53.75中国
45.29   DNF    47.57   56.34   57.35
42Wei Shi (师玮) 46.63 56.93中国
1:31.56  56.82   46.63   46.91   1:07.06
43Li Che (车力) 57.24 1:09.29中国
57.24   1:09.66  1:11.65  1:06.56  1:12.05
44Fandi Yi (易凡迪) 1:07.96 1:16.27中国
1:20.62  DNF    1:07.96  1:17.03  1:11.15
45Zhenxiong Ma (马振雄) 54.39 1:16.42中国
2:07.71  1:46.63  1:01.54  1:01.10  54.39
46Wengeng Xue (薛问耕) 1:43.61 1:56.55中国
2:02.35  1:43.61  1:49.74  2:14.53  1:57.55
47Hanlin Yuan (元翰麟) 1:51.26 2:48.24中国
5:03.71  1:51.26  2:23.52  4:05.76  1:55.45
48Tianyu Niu (牛天羽) 45.01 DNF中国
DNF    46.52   45.01   DNF    49.56
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 8.52 9.20中国
9.39   8.96   9.25   8.52   10.14
2Yan Jin (金岩) 8.74 11.09中国
11.31   10.83   11.12   12.89   8.74
3Yiwei Shen (申艺玮) 9.77 12.31中国
9.77   13.82   12.77   12.11   12.05
4Anyu Zhang (张安宇) 11.56 12.32中国
11.56   11.93   13.21   12.86   12.16
5Qianchuan Gui (桂黔川) 11.56 13.25中国
12.92   12.66   11.56   15.09   14.18
6Haiping Chen (陈海平) 12.06 14.04中国
13.97   12.06   14.55   14.68   13.60
7Xin Shi (石欣) 12.90 14.49中国
13.09   15.85   14.62   12.90   15.77
8Bo Wang (王擘) 11.13 14.62中国
14.75   13.83   11.13   15.27   16.91
9Jiejie Du (杜杰杰) 13.52 14.96中国
16.12   13.58   16.46   15.17   13.52
10Chao Liu (刘超) 14.15 15.39中国
14.15   14.53   17.47   16.43   15.22
11Zhiyuan Liao (廖智远) 14.94 15.43中国
15.33   17.43   15.00   14.94   15.96
12Pengju Li (李鹏举) 13.62 15.47中国
17.61   15.20   13.62   16.01   15.21
13Xiaojing Zhang (张小静) 14.10 15.93中国
14.10   16.22   15.64   18.35   15.92
14Yefeng Hu (胡叶枫) 14.13 17.37中国
17.00   20.34   14.13   15.67   19.43
15Yang Chen (陈扬) 17.24 18.78中国
17.24   18.44   22.55   18.45   19.45
16Zhi Geng (耿智) 15.42 19.33中国
DNF    19.51   15.42   19.36   19.13
17Ye Yuan (袁野) 13.46 19.51中国
24.63   17.82   13.46   20.43   20.29
18Hanwen Liu (刘翰文) 14.62 19.92中国
25.85   14.62   17.91   21.30   20.55
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 9.01 9.55中国
9.01   9.81   11.46   9.14   9.70
2Yan Jin (金岩) 10.09 11.55中国
11.33   13.27   10.60   10.09   12.72
3Anyu Zhang (张安宇) 10.68 12.46中国
13.93   16.79   10.68   11.21   12.25
4Qianchuan Gui (桂黔川) 12.94 13.29中国
12.94   13.80   15.25   13.09   12.98
5Jiejie Du (杜杰杰) 11.09 13.47中国
12.68   14.77   11.09   14.42   13.32
6Haiping Chen (陈海平) 11.42 13.49中国
14.04   16.64   11.42   13.57   12.85
7Bo Wang (王擘) 11.59 14.23中国
11.59   12.99   DNF    15.26   14.43
8Yiwei Shen (申艺玮) 12.24 14.93中国
15.32   17.49   14.89   12.24   14.58
9Xin Shi (石欣) 13.09 15.50中国
DNF    13.09   13.36   19.75   13.39
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Qianchuan Gui (桂黔川) 2.48 3.55中国
3.13   4.67   2.48   7.00   2.84
2Yan Jin (金岩) 2.88 4.27中国
3.82   4.70   2.88   4.40   4.59
3Hongyu Zhu (朱宏宇) 2.91 4.29中国
6.14   4.01   3.38   2.91   5.49
4Mulun Yin (阴目仑) 1.85 4.65中国
5.76   3.99   1.85   6.60   4.20
5Haowei Fan (樊浩玮) 4.06 4.87中国
4.06   6.86   4.90   4.32   5.38
6Anyu Zhang (张安宇) 2.84 5.23中国
4.39   5.74   2.84   5.57   6.76
7Pengju Li (李鹏举) 4.78 5.58中国
9.19   6.66   5.30   4.78   4.78
8Yang Chen (陈扬) 5.25 5.78中国
6.21   8.01   5.31   5.25   5.81
9Xin Shi (石欣) 4.65 5.99中国
6.42   6.67   5.88   4.65   5.66
10Xiaojing Zhang (张小静) 3.68 6.11中国
5.72   8.35   3.68   6.30   6.32
11Bo Wang (王擘) 4.10 6.20中国
6.52   6.86   4.10   7.60   5.22
12Chao Liu (刘超) 3.43 6.86中国
27.71   6.77   7.21   3.43   6.59
13Ye Yuan (袁野) 5.32 7.34中国
7.96   DNF    5.32   7.06   6.99
14Li Zhang (张力) 4.74 7.40中国
8.36   13.88   4.74   6.04   7.80
15Zhi Geng (耿智) 6.51 7.45中国
6.63   6.97   8.74   6.51   9.75
16Chen Shen (申琛) 5.48 7.46中国
5.48   7.27   7.20   11.92   7.91
17Yefeng Hu (胡叶枫) 5.71 7.95中国
5.71   10.17   7.78   9.01   7.05
18Yuhuan Ning (宁禹欢) 7.20 8.33中国
8.74   7.95   11.95   8.31   7.20
19Mingsen Han (韩明森) 5.87 8.65中国
8.41   9.87   9.10   8.43   5.87
20Jiexun Wu (吴杰洵) 3.48 9.07中国
12.00   12.33   5.06   3.48   10.14
21Sen Wei (魏森) 6.23 9.50中国
13.60   6.23   DNF    6.66   8.23
22Xin Yang (杨鑫) 4.78 10.39中国
11.16   12.70   4.78   10.90   9.10
23Wenkai Yuan (袁文凯) 8.86 11.64中国
8.86   14.62   DNF    11.04   9.27
24Jinjing Wang (王晋泾) 9.55 13.62中国
16.69   15.94   12.30   12.63   9.55
25Xiaodong Liu (刘晓栋) 13.23 15.72中国
17.27   16.22   24.27   13.23   13.66
26Yvjie Ding (丁玉洁) 15.81 17.86中国
15.81   16.06   18.80   18.71   22.80
27Zhenxiong Ma (马振雄) 14.61 19.11中国
23.91   14.61   18.92   18.55   19.87
28Jinghao Sun (孙景浩) 16.77 21.12中国
20.70   16.77   23.41   22.05   20.61
29Fandi Yi (易凡迪) 9.51 23.05中国
26.47   20.16   42.70   9.51   22.52
30Wengeng Xue (薛问耕) 35.08 46.65中国
1:02.81  55.21   41.26   35.08   43.48
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Qianchuan Gui (桂黔川) 2.38 2.92中国
4.77   2.81   3.53   2.43   2.38
2Hongyu Zhu (朱宏宇) 3.16 3.43中国
3.55   3.43   3.31   3.16   5.10
3Haowei Fan (樊浩玮) 3.47 3.73中国
3.47   3.55   3.87   3.76   4.20
4Yan Jin (金岩) 3.39 4.56中国
5.63   4.12   4.79   4.76   3.39
5Pengju Li (李鹏举) 2.80 5.27中国
5.33   5.74   5.06   5.43   2.80
6Xin Shi (石欣) 4.70 5.31中国
5.69   5.84   4.70   5.42   4.81
7Anyu Zhang (张安宇) 4.34 5.52中国
5.14   5.82   4.34   5.76   5.66
8Yang Chen (陈扬) 5.07 7.08中国
7.99   6.66   5.07   6.58   DNF
 
四阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 38.17 41.25中国
40.76   46.77   41.07   41.92   38.17
2Pengju Li (李鹏举) 44.07 49.63中国
54.72   53.42   47.09   48.39   44.07
3Mulun Yin (阴目仑) 44.67 50.11中国
DNF    49.74   44.67   47.63   52.96
4Qianchuan Gui (桂黔川) 42.99 51.78中国
50.35   50.12   42.99   54.88   DNF
5Zhiyuan Liao (廖智远) 49.26 56.04中国
1:01.42  53.13   49.26   53.56   1:04.72
6Bo Wang (王擘) 48.29 56.85中国
DNF    50.47   59.65   48.29   1:00.43
7Xiaojing Zhang (张小静) 55.50 56.99中国
55.50   57.93   55.52   57.53   1:13.15
8Anyu Zhang (张安宇) 52.16 1:02.42中国
1:06.46  1:03.20  52.16   57.59   1:07.99
9Xin Shi (石欣) 57.66 1:03.85中国
57.66   1:18.90  1:03.68  1:00.15  1:07.73
10Yefeng Hu (胡叶枫) 1:02.55 1:06.46中国
1:04.00  1:02.55  1:06.12  1:09.26  1:10.65
11Ye Yuan (袁野) 1:13.19 1:14.09中国
1:13.89  1:13.19  1:14.68  1:13.69  1:17.58
12Xin Yang (杨鑫) 1:18.57 1:24.26中国
1:18.74  1:20.08  1:33.95  1:39.83  1:18.57
13Chao Liu (刘超) 1:17.20 1:26.42中国
1:25.00  1:22.38  1:32.84  1:17.20  1:31.88
14Chen Shen (申琛) 1:33.46 1:36.09中国
1:38.39  1:33.46  1:34.51  1:35.36  1:41.23
15Wenkai Yuan (袁文凯) 1:28.66 1:41.96中国
1:50.12  1:38.72  1:52.68  1:28.66  1:37.04
16Zhi Geng (耿智) 1:31.12 1:42.07中国
1:31.12  1:46.62  1:39.56  1:40.02  2:10.12
17Jiejie Du (杜杰杰) 1:17.80 1:43.31中国
1:45.77  1:41.94  1:44.50  1:17.80  1:43.50
18Li Zhang (张力) 1:29.67 1:47.84中国
1:49.57  1:29.67  1:51.99  DNF    1:41.97
19Sijing Ma (马思靖) 1:33.92 1:49.94中国
2:12.92  1:56.03  1:33.92  1:53.50  1:40.28
20Yuhuan Ning (宁禹欢) 1:40.76 1:55.75中国
2:16.17  1:40.76  1:53.04  2:01.70  1:52.52
21Jiexun Wu (吴杰洵) 2:17.34 2:48.66中国
2:45.19  2:17.34  2:50.61  2:50.19  3:03.53
22Zhenxiong Ma (马振雄) 3:24.26 DNF中国
5:08.13  DNF    3:48.04  DNF    3:24.26
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 39.66 43.01中国
44.18   43.71   41.15   48.45   39.66
2Pengju Li (李鹏举) 45.37 49.85中国
48.26   50.94   50.35   52.89   45.37
3Qianchuan Gui (桂黔川) 46.02 51.61中国
51.95   46.02   53.19   51.87   51.02
4Bo Wang (王擘) 46.36 54.63中国
55.98   46.36   59.55   53.80   54.11
5Zhiyuan Liao (廖智远) 46.91 57.01中国
57.87   1:04.47  59.99   46.91   53.17
6Xiaojing Zhang (张小静) 54.83 1:00.99中国
1:03.58  1:03.39  54.83   1:06.40  56.01
 
五阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Anyu Zhang (张安宇) 1:18.09 1:26.25中国
1:30.33  1:22.42  1:26.35  1:29.97  1:18.09
2Haowei Fan (樊浩玮) 1:21.01 1:31.34中国
1:26.72  1:38.56  1:21.01  1:28.74  DNF
3Pengju Li (李鹏举) 1:25.24 1:34.60中国
1:34.84  1:34.37  1:25.24  1:40.65  1:34.59
4Zhiyuan Liao (廖智远) 1:38.57 1:47.32中国
1:48.50  1:38.57  1:49.22  1:48.12  1:45.34
5Bo Wang (王擘) 1:46.89 1:51.57中国
1:46.89  1:48.88  1:48.90  2:02.87  1:56.93
6Qianchuan Gui (桂黔川) 1:41.77 1:52.42中国
1:56.54  1:46.69  1:41.77  1:56.94  1:54.03
7Xiaojing Zhang (张小静) 2:30.70 2:52.33中国
2:52.38  DNF    2:30.70  3:06.07  2:38.55
8Xin Shi (石欣) 2:39.12 2:56.60中国
3:15.36  3:08.47  2:39.12  2:40.22  3:01.10
9Zhi Geng (耿智) 3:25.86 3:59.30中国
3:52.31  4:30.53  4:43.75  3:35.05  3:25.86
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Pengju Li (李鹏举) 2:01.82 DNF中国
2:01.82  2:49.87  DNF
2Xin Shi (石欣) 2:41.16 DNF中国
DNF    DNF    2:41.16
3Xiaojing Zhang (张小静) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
3Yuhuan Ning (宁禹欢) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yiwei Shen (申艺玮) 19.40 22.53中国
20.72   24.94   19.40   21.93   31.72
2Jiejie Du (杜杰杰) 17.78 23.59中国
24.48   29.31   23.49   22.81   17.78
3Haowei Fan (樊浩玮) 21.24 23.94中国
22.80   21.24   23.46   29.10   25.57
4Xin Shi (石欣) 23.50 28.08中国
24.37   32.43   23.50   30.00   29.88
5Hanwen Liu (刘翰文) 26.89 29.37中国
31.41   30.25   26.89   30.83   27.03
6Anyu Zhang (张安宇) 26.32 29.71中国
29.09   28.25   46.35   26.32   31.80
7Leixin Zhou (周磊欣) 19.57 29.91中国
35.11   19.57   34.78   25.04   29.92
8Haiping Chen (陈海平) 29.08 31.13中国
29.08   31.65   30.80   30.95   34.94
9Chao Liu (刘超) 28.61 31.67中国
33.42   30.20   33.46   28.61   31.40
10Bo Wang (王擘) 26.70 31.81中国
36.94   29.66   26.70   34.94   30.84
11Xiaojing Zhang (张小静) 27.78 32.59中国
32.82   27.78   27.93   39.93   37.02
12Ye Yuan (袁野) 30.44 34.74中国
34.95   38.68   30.44   30.59   50.65
13Qianchuan Gui (桂黔川) 34.58 37.00中国
37.45   44.54   34.58   34.74   38.82
14Yang Chen (陈扬) 29.21 37.31中国
DNF    29.57   44.33   38.02   29.21
15Yuhan Si (司雨寒) 35.94 43.66中国
41.04   1:03.79  47.86   42.08   35.94
16Zhi Geng (耿智) 46.76 55.53中国
46.76   1:01.36  1:04.12  53.00   52.24
17Sen Wei (魏森) 50.22 58.83中国
50.22   56.69   1:03.70  56.10   1:15.98
18Xin Yang (杨鑫) 47.84 59.25中国
58.25   47.84   1:04.27  56.71   1:02.79
19Jinjing Wang (王晋泾) 1:37.19 1:56.05中国
1:37.19  1:39.45  DNF    1:41.63  2:27.07