2019WCA阳江魔方公开赛

日期: 2019-01-19
地点: 广东阳江
链接: 2019WCA阳江魔方公开赛 2019WCA阳江魔方公开赛
冠军 前三 所有 各选手 打乱
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zijian Cai (蔡子健) 7.53 7.74中国
7.57   7.53   8.44   7.74   7.90
2Zixi Li (李梓熙) 7.69 8.68中国
8.48   9.27   9.99   8.30   7.69
3Dingneng Deng (邓定能) 8.68 10.72中国
11.33   10.52   8.68   10.30   11.40
4Chengming Su (苏成明) 9.22 11.37中国
11.42   10.38   9.22   13.33   12.30
5Ruohan Qiu (邱若寒) 10.31 11.65中国
12.01   11.94   12.46   11.00   10.31
6Yonghao Xu (徐永浩) 11.95 12.33中国
11.96   12.58   13.96   11.95   12.46
7Rilang Cao (曹日朗) 10.11 12.81中国
12.39   15.83   11.32   10.11   14.73
8Junyi Wei (韦俊毅) 11.71 13.20中国
13.34   13.00   11.71   13.97   13.26
9Lincheng Cai (蔡林成) 13.29 13.85中国
13.29   17.41   13.38   13.81   14.37
10Wenqiang Yan (严文强) 13.01 13.96中国
15.08   14.82   13.99   13.01   13.06
11Ming Zheng (郑鸣) 12.25 14.12中国
12.25   21.40   17.16   12.54   12.67
12Jieqiang Cai (蔡杰强) 11.58 14.64中国
14.47   13.93   15.52   16.81   11.58
13Weisheng Chen (陈伟胜) 12.93 14.76中国
14.56   15.64   17.29   12.93   14.07
14Zexin Yin (尹泽新) 12.12 14.79中国
14.79   14.34   15.24   16.20   12.12
15Junyu Yi (易俊羽) 12.53 15.44中国
16.75   12.53   12.75   16.81   16.85
16Guangying Huang (黄广颖) 10.76 15.97中国
DNF    15.01   12.98   19.91   10.76
17Weicheng Luo (罗炜城) 10.70 16.06中国
19.09   14.78   10.70   14.31   DNF
18Zicong Weng (翁子聪) 13.84 17.44中国
21.70   18.91   17.99   15.42   13.84
19Weijiang Xu (徐卫强) 15.06 17.66中国
17.06   21.90   15.06   17.33   18.58
20Huali Shi (施华力) 15.51 18.91中国
21.10   15.51   20.48   17.19   19.07
21Xinhao Chen (陈新浩) 15.31 20.24中国
20.39   20.97   25.02   19.37   15.31
22Guanghai Feng (冯广海) 17.71 20.65中国
17.71   21.75   DNF    20.88   19.33
23Yuchong Liu (刘雨翀) 20.27 21.20中国
20.62   22.17   20.27   20.80   22.55
24Chengze He (何承泽) 20.24 22.16中国
21.37   21.48   40.14   23.62   20.24
25Fusheng Luo (罗富升) 25.37 29.65中国
32.27   33.01   30.88   25.37   25.79
26Wenxuan Liang (梁文轩) 33.51 35.15中国
34.55   35.14   36.76   35.76   33.51
27Yusen Wang (王禹森) 26.78 36.84中国
26.78   45.62   DNF    28.86   36.04
28Wenling Li (李汶玲) 30.35 38.93中国
36.59   39.19   45.96   41.02   30.35
29Yiyan Lao (劳一言) 39.58 46.45中国
39.58   47.34   44.38   52.05   47.63
30Jianping Chen (陈剑平) 45.41 51.31中国
48.22   45.41   51.37   54.33   59.15
31Fucheng Mai (麦富城) 38.65 51.41中国
DNF    50.21   56.62   38.65   47.40
32Xianyi Lin (林显怡) 53.53 57.02中国
55.92   56.46   53.53   58.68   58.86
33Yibin Luo (罗艺斌) 57.76 1:31.77中国
1:20.59  57.76   1:08.35  DNF    2:06.36
34Zixuan Guan (关子轩) 1:39.40 2:05.51中国
2:20.41  2:14.77  2:09.89  1:39.40  1:51.86
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zijian Cai (蔡子健) 7.19 9.09中国
7.19   8.99   9.16   9.12   9.18
2Zixi Li (李梓熙) 7.47 9.27中国
10.69   8.29   8.85   7.47   10.68
3Ruohan Qiu (邱若寒) 9.74 10.99中国
9.74   12.55   11.46   10.22   11.28
4Rilang Cao (曹日朗) 9.97 11.26中国
9.97   10.61   13.26   11.63   11.55
5Chengming Su (苏成明) 10.28 11.42中国
10.54   13.00   11.56   12.15   10.28
6Dingneng Deng (邓定能) 9.40 12.08中国
9.40   12.93   13.67   12.38   10.94
7Wenqiang Yan (严文强) 8.98 12.14中国
8.98   11.80   12.16   17.34   12.45
8Guangying Huang (黄广颖) 11.16 12.82中国
11.16   13.38   18.78   11.52   13.57
9Ming Zheng (郑鸣) 11.78 13.06中国
14.04   13.23   16.06   11.92   11.78
10Jieqiang Cai (蔡杰强) 13.05 13.81中国
13.63   13.05   14.48   13.32   16.98
11Weijiang Xu (徐卫强) 13.36 14.46中国
15.25   13.41   14.71   15.81   13.36
12Lincheng Cai (蔡林成) 12.59 14.55中国
14.43   16.30   15.76   13.47   12.59
13Junyi Wei (韦俊毅) 13.46 14.57中国
14.74   15.52   13.46   18.66   13.46
14Zicong Weng (翁子聪) 12.79 14.66中国
13.36   16.61   12.79   15.60   15.03
15Yonghao Xu (徐永浩) 13.23 14.94中国
13.23   16.32   14.98   15.32   14.51
16Junyu Yi (易俊羽) 12.99 15.01中国
12.99   19.39   14.73   15.22   15.08
17Weicheng Luo (罗炜城) 10.57 15.14中国
10.57   13.84   17.13   14.45   DNF
18Zexin Yin (尹泽新) 12.35 15.26中国
16.42   14.70   14.78   16.31   12.35
19Huali Shi (施华力) 14.38 15.76中国
14.42   15.68   17.18   19.21   14.38
20Weisheng Chen (陈伟胜) 14.22 15.88中国
14.22   15.92   DNF    17.00   14.73
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zijian Cai (蔡子健) 7.63 8.99中国
8.75   9.96   7.63   9.16   9.06
2Zixi Li (李梓熙) 9.02 9.39中国
10.00   9.49   9.02   9.43   9.26
3Ruohan Qiu (邱若寒) 9.46 10.46中国
11.48   9.91   11.00   10.47   9.46
4Rilang Cao (曹日朗) 9.61 10.85中国
14.03   9.61   10.79   10.24   11.53
5Dingneng Deng (邓定能) 10.46 11.58中国
10.96   12.54   11.23   10.46   12.93
6Wenqiang Yan (严文强) 11.43 12.05中国
11.74   12.05   12.75   11.43   12.35
7Guangying Huang (黄广颖) 11.81 13.09中国
12.12   12.73   11.81   16.79   14.42
8Chengming Su (苏成明) 9.50 13.47中国
15.65   14.38   9.50   14.58   11.45
9Ming Zheng (郑鸣) 11.43 13.80中国
11.43   14.36   15.11   12.81   14.23
10Jieqiang Cai (蔡杰强) 13.43 14.55中国
13.43   15.05   14.01   14.58   15.76
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zijian Cai (蔡子健) 2.67 3.42中国
2.69   3.86   3.72   2.67   3.95
2Zixi Li (李梓熙) 3.13 3.54中国
3.33   3.67   4.92   3.13   3.63
3Rilang Cao (曹日朗) 2.81 3.60中国
2.81   3.81   3.90   4.08   3.10
4Jieqiang Cai (蔡杰强) 3.24 3.93中国
5.16   3.57   3.24   4.30   3.93
5Dingneng Deng (邓定能) 3.10 4.07中国
4.55   5.02   4.21   3.45   3.10
6Chengming Su (苏成明) 2.99 4.30中国
2.99   3.51   5.52   3.88   8.90
7Xinhao Chen (陈新浩) 4.26 4.76中国
4.52   5.08   4.26   4.67   8.51
8Jun Fei (费俊) 3.78 4.88中国
5.80   3.87   4.97   6.50   3.78
9Yonghao Xu (徐永浩) 3.64 4.91中国
4.87   3.64   6.31   4.70   5.15
10Ruohan Qiu (邱若寒) 4.22 5.31中国
5.55   8.45   4.22   5.41   4.98
11Lincheng Cai (蔡林成) 4.65 5.61中国
5.48   5.38   6.89   4.65   5.97
12Wenqiang Yan (严文强) 4.62 5.70中国
7.61   6.59   5.22   4.62   5.30
13Weicheng Luo (罗炜城) 3.84 5.71中国
4.90   7.10   3.84   6.68   5.55
14Junyi Wei (韦俊毅) 4.94 5.75中国
6.51   6.11   4.94   5.20   5.93
15Zicong Weng (翁子聪) 4.13 5.82中国
4.13   6.03   9.52   5.69   5.74
16Junyu Yi (易俊羽) 5.43 6.04中国
5.74   5.43   6.52   6.47   5.90
17Guanghai Feng (冯广海) 5.80 6.07中国
6.32   6.17   5.80   6.06   5.98
18Guangying Huang (黄广颖) 6.38 7.47中国
8.19   DNF    6.38   6.74   7.47
19Chengze He (何承泽) 4.34 8.11中国
9.29   7.85   4.34   7.19   9.71
20Yusen Wang (王禹森) 7.51 9.55中国
7.51   DNF    12.72   7.88   8.04
21Kedi Huang (黄科迪) 8.83 12.54中国
8.83   14.47   17.64   13.29   9.85
22Wenling Li (李汶玲) 8.56 13.57中国
8.56   12.40   15.12   15.63   13.19
23Jianping Chen (陈剑平) 12.02 DNF中国
DNF    12.02   16.28   DNF    16.66
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zijian Cai (蔡子健) 1.91 2.33中国
2.00   2.40   1.91   2.83   2.59
2Rilang Cao (曹日朗) 2.21 3.03中国
2.56   2.81   2.21   5.26   3.71
3Zixi Li (李梓熙) 2.24 3.14中国
3.92   2.80   2.24   DNF    2.69
4Chengming Su (苏成明) 2.27 3.49中国
3.62   3.49   2.27   4.70   3.37
5Dingneng Deng (邓定能) 2.05 3.65中国
3.29   3.49   2.05   4.76   4.18
6Jieqiang Cai (蔡杰强) 2.80 4.06中国
3.50   6.16   2.80   4.42   4.26
7Yonghao Xu (徐永浩) 3.59 4.34中国
4.17   4.14   3.59   5.43   4.70
8Jun Fei (费俊) 3.12 4.66中国
4.11   4.42   5.45   6.49   3.12
9Ruohan Qiu (邱若寒) 2.77 4.77中国
5.86   4.14   2.77   5.76   4.42
10Xinhao Chen (陈新浩) 2.65 4.84中国
6.67   5.93   2.65   4.58   4.00
 
单手    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ruohan Qiu (邱若寒) 13.67 14.69中国
13.67   14.96   DNF    14.82   14.29
2Zijian Cai (蔡子健) 14.29 18.53中国
17.67   20.81   14.29   19.28   18.63
3Chengming Su (苏成明) 15.34 18.55中国
18.20   15.34   18.05   20.17   19.40
4Zixi Li (李梓熙) 18.30 20.12中国
18.76   18.30   22.50   35.06   19.11
5Dingneng Deng (邓定能) 16.71 21.02中国
20.15   DNF    20.72   16.71   22.19
6Weisheng Chen (陈伟胜) 19.80 21.80中国
21.79   22.93   28.12   19.80   20.68
7Jieqiang Cai (蔡杰强) 20.64 22.99中国
20.64   23.98   21.72   30.33   23.27
8Weicheng Luo (罗炜城) 19.13 23.76中国
46.96   19.13   23.64   26.88   20.76
9Wenqiang Yan (严文强) 21.80 24.65中国
25.09   24.40   24.81   21.80   24.75
10Lincheng Cai (蔡林成) 21.17 25.19中国
25.18   25.58   21.17   25.97   24.82
11Weijiang Xu (徐卫强) 23.11 25.23中国
24.01   25.62   27.49   26.05   23.11
12Ming Zheng (郑鸣) 22.32 25.73中国
26.57   24.93   26.90   22.32   25.68
13Junyu Yi (易俊羽) 21.76 27.88中国
38.35   25.18   21.76   35.72   22.74
14Guangying Huang (黄广颖) 25.11 28.16中国
31.85   25.79   29.66   25.11   29.04
15Zexin Yin (尹泽新) 24.49 28.65中国
26.48   34.93   31.43   28.03   24.49
16Xinhao Chen (陈新浩) 26.03 28.73中国
26.49   29.68   30.02   33.09   26.03
17Rilang Cao (曹日朗) 34.88 40.05中国
35.57   34.88   40.85   46.37   43.72
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ruohan Qiu (邱若寒) 13.07 14.42中国
16.68   14.20   14.74   14.31   13.07
2Zijian Cai (蔡子健) 14.76 17.97中国
14.76   17.89   17.06   19.41   18.97
3Chengming Su (苏成明) 10.38 18.09中国
21.49   18.68   20.04   10.38   15.54
4Zixi Li (李梓熙) 16.87 18.48中国
18.07   21.96   16.87   17.88   19.48
5Dingneng Deng (邓定能) 18.07 19.67中国
18.07   20.41   18.58   20.01   20.95
6Weisheng Chen (陈伟胜) 18.88 19.67中国
19.46   20.18   18.88   19.36   23.45
7Wenqiang Yan (严文强) 21.52 22.62中国
21.77   25.12   21.52   22.77   23.33
8Lincheng Cai (蔡林成) 20.85 24.43中国
20.85   26.05   25.67   DNF    21.58
9Weicheng Luo (罗炜城) 24.80 26.35中国
26.15   24.80   29.07   25.77   27.12
10Jieqiang Cai (蔡杰强) 22.49 28.58中国
26.37   28.97   37.14   30.39   22.49
 
脚拧    组合制决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Weisheng Chen (陈伟胜) 28.03 34.88中国
31.27   33.24   44.56   40.13   28.03
2Ruohan Qiu (邱若寒) 30.88 40.85中国
44.24   38.13   40.19   30.88   45.57
3Chengming Su (苏成明) 31.32 42.20中国
46.95   31.32   45.86   33.80   50.76
4Zicong Weng (翁子聪) 39.44 46.22中国
39.44   47.76   45.49   45.40   49.71
5Xinhao Chen (陈新浩) 1:48.60 2:08.92中国
2:01.57  1:48.60  2:22.27  2:02.93  2:32.60
6Wenqiang Yan (严文强) 2:11.39 2:23.93中国
2:41.63  2:11.39  2:14.20  2:15.95  DNF
7Jianping Chen (陈剑平) 3:50.57 中国
3:50.57  DNF
8Zexin Yin (尹泽新) DNF 中国
DNF    DNF
 
金字塔    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zijian Cai (蔡子健) 3.02 4.27中国
3.02   8.96   3.17   4.86   4.78
2Yonghao Xu (徐永浩) 4.05 5.32中国
4.05   4.99   5.87   5.30   5.67
3Lincheng Cai (蔡林成) 3.56 5.42中国
6.12   9.07   3.56   5.37   4.78
4Jun Fei (费俊) 4.27 5.87中国
5.62   8.92   4.27   6.36   5.62
5Wenqiang Yan (严文强) 5.30 6.21中国
6.09   9.20   5.30   6.27   6.26
6Junyi Wei (韦俊毅) 4.12 6.81中国
4.12   5.90   7.34   7.20   DNF
7Zicong Weng (翁子聪) 5.07 6.96中国
6.88   11.08   5.07   6.14   7.87
8Xinhao Chen (陈新浩) 6.16 7.67中国
6.16   7.60   7.19   8.21   12.72
9Junyu Yi (易俊羽) 4.98 7.85中国
4.98   8.32   8.98   8.45   6.79
10Guanghai Feng (冯广海) 6.99 8.52中国
6.99   8.77   8.66   8.12   DNF
11Rilang Cao (曹日朗) 5.09 9.06中国
11.26   10.76   6.98   9.45   5.09
12Jieqiang Cai (蔡杰强) 8.67 9.54中国
8.94   10.69   8.99   20.66   8.67
13Weijiang Xu (徐卫强) 9.30 12.26中国
9.30   11.87   10.85   14.06   21.91
14Wenxuan Liang (梁文轩) 8.76 12.40中国
10.51   15.23   8.76   14.69   11.99
15Wenling Li (李汶玲) 11.33 15.03中国
11.33   12.36   13.00   19.73   20.85
16Yiyan Lao (劳一言) 12.42 15.50中国
18.58   13.13   12.42   19.96   14.78
17Fucheng Mai (麦富城) 13.96 15.70中国
36.71   13.96   14.28   18.58   14.25
18Jianping Chen (陈剑平) 18.28 20.09中国
21.08   20.09   18.28   19.11   28.97
19Yibin Luo (罗艺斌) 17.32 21.19中国
30.19   22.94   17.32   19.14   21.50
20Xianyi Lin (林显怡) 14.94 23.28中国
DNF    24.80   14.94   23.02   22.01
21Yusen Wang (王禹森) 13.63 23.49中国
29.48   26.25   13.63   27.67   16.54
22Zixuan Guan (关子轩) 23.45 29.97中国
28.76   43.34   26.18   23.45   34.98
 
金字塔    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zijian Cai (蔡子健) 3.49 4.82中国
4.19   6.27   5.06   3.49   5.21
2Lincheng Cai (蔡林成) 2.17 5.06中国
6.79   4.71   5.76   2.17   4.71
3Jun Fei (费俊) 2.21 5.15中国
4.29   7.65   6.57   2.21   4.60
4Wenqiang Yan (严文强) 4.01 5.33中国
5.07   5.22   5.69   4.01   5.70
5Zicong Weng (翁子聪) 3.02 5.78中国
5.39   5.25   8.32   3.02   6.70
6Yonghao Xu (徐永浩) 2.90 5.93中国
5.21   15.28   6.13   2.90   6.46
7Junyu Yi (易俊羽) 5.43 6.74中国
6.57   5.90   7.75   5.43   10.95
8Junyi Wei (韦俊毅) 3.57 7.84中国
7.07   7.89   10.01   3.57   8.56
9Xinhao Chen (陈新浩) 8.08 8.33中国
8.08   8.08   10.60   8.56   8.36
10Guanghai Feng (冯广海) 7.07 11.90中国
14.56   12.54   14.20   7.07   8.97