2010WCA长春赛

日期: 2010-08-01
地点: 吉林长春
链接: 2010WCA长春赛 2010WCA长春赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 10.43 11.39中国
10.43   11.66   12.90   11.83   10.68
2Meng Wang (王猛) 11.75 12.08中国
12.38   16.44   11.90   11.96   11.75
3Yunlong Li (李云龙) 13.68 14.37中国
16.27   13.68   14.28   14.55   14.28
4Xiaofeng Jiao (焦晓峰) 12.25 14.46中国
14.75   12.25   14.63   15.91   14.00
5Luchen Zhang (张录辰) 13.77 14.62中国
14.33   15.31   15.97   13.77   14.22
6Fubo Wang (王富博) 13.46 14.69中国
13.46   16.75   13.46   15.52   15.09
7Zhi Qiao (乔智) 12.05 15.17中国
14.86   12.05   15.44   15.21   15.59
8Yiming Liu (刘一鸣) 12.90 15.41中国
14.50   15.97   12.90   15.80   15.93
9Guozheng Xu (徐国正) 15.19 15.65中国
16.06   15.21   15.68   15.19   19.13
10Menglin Xu (徐梦麟) 14.18 15.79中国
16.46   14.18   16.22   16.81   14.68
11Yang Jiang (姜洋) 13.84 15.95中国
15.68   15.85   16.66   16.33   13.84
12Kai Han (韩铠) 13.15 15.96中国
15.33   13.15   20.44   13.96   18.58
13Chengzhi Yin (殷程智) 14.75 16.10中国
14.75   16.69   15.28   18.19   16.33
14Yuhang Zhang (张宇航) 14.44 16.21中国
15.94   16.27   16.43   14.44   20.21
15Xingye Sun (孙兴业) 14.59 16.81中国
16.69   17.31   14.59   21.25   16.43
16Yukun Xia (夏育坤) 12.63 17.24中国
12.63   21.78   16.38   18.55   16.78
17Zhe Zhang (张哲) 16.52 17.52中国
19.34   17.47   16.52   18.47   16.61
18Ninghui Yu (余宁辉) 11.50 17.63中国
20.50   17.05   21.28   15.34   11.50
19Donglei Li (李冬雷) 15.21 17.86中国
17.81   19.72   15.21   16.05   21.71
20Tianye Zou (邹天野) 17.16 18.24中国
17.43   17.16   19.97   17.31   22.84
21Jibo Zhao (赵吉波) 15.50 18.54中国
20.86   19.41   18.93   17.27   15.50
22Shenghe Ma (马省鹤) 17.41 18.70中国
17.41   17.88   19.33   21.72   18.90
23Haotian Dong (董浩天) 14.34 18.76中国
14.34   21.86   16.19   19.80   20.28
24Zhanpeng Min (闵湛彭) 16.88 19.38中国
16.88   18.27   20.47   19.90   19.96
25Yuanxu Han (韩元旭) 15.52 19.80中国
19.78   19.71   19.90   DNF    15.52
26Qianhao Xu (徐乾皓) 15.90 19.92中国
18.66   DNF    15.90   19.50   21.59
27Da Chen (陈达) 15.93 19.95中国
21.30   17.68   21.90   20.88   15.93
28Yi Wang (王怡) 16.52 19.98中国
19.21   16.52   DNF    21.72   19.02
29Fenglong Jiao (焦丰龙) 15.94 20.00中国
20.08   22.18   18.09   15.94   21.84
30Di Yang (杨迪) 17.30 20.02中国
20.31   20.30   17.30   19.44   21.03
31Chris Krueger 17.69 20.02美国
26.05   17.69   21.68   19.88   18.50
32Ruiqi Liu (刘睿琪) 16.06 20.32中国
20.81   16.06   20.31   19.84   26.52
33Haiyang Wang (王海洋) 18.28 20.55中国
18.28   20.06   18.91   23.52   22.69
34Ni Jiao (焦薿) 16.61 20.56中国
19.06   DNF    19.02   16.61   23.59
35Mingzhe Ji (吉明哲) 19.44 20.85中国
23.58   21.21   20.53   20.80   19.44
36Xiaoxi Jiang (姜小兮) 18.84 21.23中国
18.84   22.34   23.91   20.97   20.38
37Shuo Zhang (张硕) 17.09 21.47中国
23.30   20.22   24.05   17.09   20.90
38Weina Zhang (张微娜) 18.78 21.74中国
24.00   27.81   21.78   18.78   19.44
39Yiming Liu (刘一明) 18.69 21.90中国
18.69   22.03   22.43   21.25   30.58
40Tiesheng Li (李铁生) 19.55 21.95中国
19.55   23.56   20.56   23.47   21.83
41Hong Zhang (张宏) 16.79 22.01中国
18.59   26.41   25.28   16.79   22.15
42Xinghua Guo (郭兴化) 18.65 22.14中国
22.69   18.65   22.15   22.80   21.58
43Lei Zhao (赵磊) 17.71 22.24中国
20.33   23.21   23.19   24.22   17.71
44Anjun Yu (于安君) 19.16 22.50中国
27.53   21.61   19.16   25.08   20.81
45Chuting Yin (尹楚婷) 19.11 22.63中国
24.09   19.11   23.11   20.68   25.47
46Zhaohui Xu (许朝辉) 20.13 22.80中国
20.13   25.19   20.16   26.75   23.06
47Shang Wang (王上) 21.02 22.83中国
21.02   25.19   23.03   23.94   21.53
48Tong Jiang (姜桐) 19.05 23.39中国
19.05   19.41   28.33   22.43   46.30
49Qingqiang Li (李清强) 21.33 23.41中国
22.81   23.02   24.41   21.33   29.03
50Di Hao (郝迪) 20.15 24.80中国
26.31   20.15   24.91   23.44   26.05
51Yongqiang Song (宋永强) 19.93 24.92中国
25.71   19.93   25.34   24.05   25.36
52Donghui Li (李冬晖) 21.88 25.00中国
51.13   21.88   25.06   24.96   24.97
53Jinshi Zhang (张金石) 24.06 25.41中国
26.84   25.80   25.38   24.06   25.05
54Junlin Song (宋俊霖) 19.33 25.56中国
25.16   19.33   25.31   29.34   26.21
55Xiaojian Li (李晓健) 21.68 25.56中国
24.25   25.71   26.72   21.68   27.66
56Xiaolei Li (李晓蕾) 22.81 25.89中国
27.19   49.56   22.81   24.38   26.11
57Xinran Liu (刘欣然) 22.86 26.74中国
22.86   25.58   38.34   28.21   26.43
58Siyu Liu (刘思宇) 24.58 27.79中国
27.72   31.91   24.58   25.91   29.75
59Fangxi Shi (史芳溪) 24.80 28.06中国
25.44   DNF    25.83   32.90   24.80
60Tiancheng Wen (温天成) 24.94 28.49中国
25.81   35.03   24.94   31.38   28.28
61Kerong Wu (吴柯蓉) 26.52 28.64中国
29.52   26.68   26.52   32.52   29.71
62Huaiyu Shao (邵怀禹) 25.28 28.68中国
31.18   25.28   27.80   32.77   27.06
63Zhaoyi Zhou (周兆毅) 23.68 28.74中国
29.38   26.68   31.00   23.68   30.15
64Ji Shi (史骥) 27.78 29.19中国
30.86   28.15   38.41   28.56   27.78
65Huanjie Liu (刘焕杰) 24.46 30.15中国
DNF    33.46   24.46   27.58   29.40
66Quansheng Hu (胡权晟) 24.05 30.51中国
38.44   24.05   26.65   36.19   28.69
67Xuezhong Zheng (郑学仲) 28.21 32.05中国
34.03   28.21   34.38   30.29   31.84
68Xiaona Wang (王笑娜) 27.69 32.65中国
27.69   32.69   42.61   37.30   27.97
69Yiwen Zhang (张译文) 32.83 34.18中国
33.91   32.83   34.61   37.21   34.02
70Yanyu Li 24.11 35.40中国
54.43   DNF    24.11   26.02   25.75
71Junhong Yang (杨骏宏) 32.18 35.60中国
35.16   38.61   36.52   32.18   35.13
72Xuan Zhao (赵轩) 29.50 36.51中国
46.71   34.18   36.53   29.50   38.83
73Ying He (何瑛) 31.34 37.07中国
39.05   36.53   31.34   35.63   DNF
74Hangxu Dong (董航旭) 32.83 39.68中国
40.96   35.13   32.83   42.94   46.03
75Long Wu (武龙) 33.41 39.89中国
33.41   38.93   42.33   41.28   39.47
76Liming Liu 40.52 41.86中国
42.61   42.13   40.52   58.83   40.83
77Mingyu Gao (高铭宇) 41.78 45.04中国
43.88   52.65   47.83   43.41   41.78
78Ming Liu 42.69 45.04中国
53.00   42.69   45.55   45.08   44.50
79Jingyu Wang 40.53 45.85中国
42.05   47.68   1:00.80  40.53   47.81
80Panqing Niu 39.33 46.32中国
56.33   39.33   40.69   51.90   46.36
81Shiyang Wang (王世扬) 46.52 49.31中国
51.34   46.80   46.52   52.41   49.80
82Ze Yu (于泽) 38.86 53.73中国
59.63   DNF    53.43   48.13   38.86
83Sichun Wang (王嗣淳) 43.71 54.52中国
1:09.52  43.71   58.65   55.78   49.13
84Xing Yao (姚星) 49.81 56.78中国
52.91   DNF    1:00.03  49.81   57.41
85Jiani Sun (孙佳妮) 31.58 57.44中国
DNF    31.58   32.30   1:33.96  46.05
86Mu Qiao (乔木) 53.90 1:00.04中国
1:00.55  1:01.02  58.56   1:15.00  53.90
87Shibo Su (苏士博) 53.08 1:02.34中国
1:14.94  1:02.84  1:01.18  53.08   1:03.00
88Honghua Li (李红花) 50.19 1:02.68中国
50.19   1:12.18  1:13.88  1:04.21  51.65
89Yanhui Zhou (周艳辉) 1:03.52 1:13.04中国
1:21.50  1:11.53  1:08.83  1:03.52  1:18.75
90Xiaoguang Hu (胡晓光) 1:13.72 1:37.54中国
3:23.02  1:42.11  1:13.72  1:29.11  1:41.40
91Yunqian Zhu (朱韵潜) 21.78 DNF中国
DNF    23.11   21.78   32.43   DNF
92Siyun Lv (吕思运) 27.05 DNF中国
30.22   27.86   DNF    27.05   DNF
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 10.06 12.06中国
14.66   10.72   12.22   13.25   10.06
2Fubo Wang (王富博) 12.80 13.32中国
13.31   13.31   12.80   16.18   13.34
3Meng Wang (王猛) 11.75 13.67中国
14.19   16.46   13.83   11.75   13.00
4Luchen Zhang (张录辰) 10.94 14.36中国
15.69   16.38   13.19   14.19   10.94
5Menglin Xu (徐梦麟) 12.96 15.00中国
18.05   15.63   16.00   13.36   12.96
6Xiaofeng Jiao (焦晓峰) 14.21 15.40中国
16.30   14.43   14.21   15.46   16.81
7Zhi Qiao (乔智) 14.66 15.43中国
14.66   15.21   15.71   15.53   15.55
8Yukun Xia (夏育坤) 14.43 15.64中国
14.65   16.72   14.43   15.55   25.55
9Yiming Liu (刘一鸣) 14.71 15.64中国
15.00   15.91   16.11   16.02   14.71
10Yunlong Li (李云龙) 14.21 15.98中国
18.40   14.21   18.71   14.81   14.72
11Chengzhi Yin (殷程智) 14.65 16.00中国
14.65   14.75   22.27   17.81   15.43
12Yang Jiang (姜洋) 11.16 16.23中国
19.13   13.19   16.36   22.53   11.16
13Guozheng Xu (徐国正) 13.43 16.73中国
17.90   17.22   16.16   16.81   13.43
14Zhe Zhang (张哲) 15.30 17.00中国
15.30   17.02   17.34   16.65   19.80
15Qianhao Xu (徐乾皓) 16.66 17.32中国
17.38   17.13   17.44   19.86   16.66
16Jibo Zhao (赵吉波) 15.88 17.50中国
19.28   16.22   15.88   19.25   17.02
17Kai Han (韩铠) 13.46 17.83中国
13.46   17.19   17.91   18.40   22.68
18Yuhang Zhang (张宇航) 14.30 17.99中国
DNF    17.33   16.58   20.06   14.30
19Xingye Sun (孙兴业) 14.21 18.31中国
18.27   17.88   18.77   14.21   18.77
20Ninghui Yu (余宁辉) 17.90 18.54中国
18.56   18.27   18.78   19.33   17.90
21Tianye Zou (邹天野) 17.94 18.85中国
18.93   19.46   17.94   20.44   18.15
22Donglei Li (李冬雷) 16.94 19.00中国
20.75   21.25   17.28   18.97   16.94
23Da Chen (陈达) 16.81 19.19中国
20.33   18.19   16.81   20.28   19.11
24Fenglong Jiao (焦丰龙) 17.03 19.20中国
18.59   46.58   17.03   19.05   19.97
25Haotian Dong (董浩天) 17.86 19.44中国
20.75   20.25   19.56   17.86   18.52
26Zhanpeng Min (闵湛彭) 18.27 19.45中国
18.63   20.77   18.27   21.00   18.96
27Yuanxu Han (韩元旭) 14.13 19.96中国
20.15   14.13   23.94   17.06   22.68
28Ruiqi Liu (刘睿琪) 18.00 20.27中国
25.65   18.00   20.72   21.58   18.50
29Di Yang (杨迪) 19.11 21.04中国
19.11   22.19   20.21   24.47   20.72
30Yi Wang (王怡) 19.30 21.64中国
19.30   22.50   22.34   23.83   20.08
31Chris Krueger 22.86 24.75美国
26.09   24.56   23.59   31.44   22.86
32Shenghe Ma (马省鹤) 18.06 DNF中国
26.88   DNF    DNF    18.06   19.25
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 10.97 12.24中国
11.72   11.05   10.97   13.96   14.40
2Fubo Wang (王富博) 12.19 13.66中国
14.56   12.41   12.19   16.16   14.00
3Meng Wang (王猛) 13.03 13.99中国
13.03   13.75   14.25   13.97   14.52
4Menglin Xu (徐梦麟) 13.72 14.76中国
13.72   13.90   15.56   16.38   14.83
5Luchen Zhang (张录辰) 13.78 14.78中国
13.86   15.36   13.78   15.11   17.13
6Yunlong Li (李云龙) 13.34 15.38中国
18.08   15.91   14.86   13.34   15.36
7Zhi Qiao (乔智) 14.36 15.46中国
15.06   14.36   16.31   17.77   15.00
8Xiaofeng Jiao (焦晓峰) 13.83 15.88中国
16.03   13.83   14.81   16.81   17.09
9Yiming Liu (刘一鸣) 14.69 15.88中国
16.88   14.69   19.83   15.27   15.50
10Yukun Xia (夏育坤) 14.46 17.87中国
19.16   16.72   17.72   21.03   14.46
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Meng Wang (王猛) 4.21 5.24中国
4.80   5.72   5.58   5.33   4.21
2Xiaofeng Jiao (焦晓峰) 4.09 5.43中国
4.90   5.59   8.11   5.80   4.09
3Fubo Wang (王富博) 4.91 5.62中国
4.91   5.46   5.96   5.43   6.41
4Xingye Sun (孙兴业) 4.41 5.68中国
6.86   4.69   6.11   6.25   4.41
5Ni Jiao (焦薿) 4.75 5.68中国
9.27   4.97   6.18   5.88   4.75
6Yiming Liu (刘一鸣) 4.38 5.91中国
6.97   8.47   5.30   5.46   4.38
7Chris Krueger 4.41 5.96美国
5.58   5.18   8.15   7.13   4.41
8Jibo Zhao (赵吉波) 4.44 6.00中国
6.27   5.47   6.27   7.43   4.44
9Mulun Yin (阴目仑) 3.13 6.08中国
3.91   10.15   4.18   DNF    3.13
10Kai Han (韩铠) 4.41 6.10中国
4.91   4.69   4.41   8.90   8.69
11Chengzhi Yin (殷程智) 4.84 6.13中国
4.84   5.93   6.61   6.27   6.18
12Tong Jiang (姜桐) 5.15 6.48中国
6.91   6.25   6.28   16.18   5.15
13Ninghui Yu (余宁辉) 5.97 6.83中国
10.83   6.58   7.59   5.97   6.33
14Guozheng Xu (徐国正) 4.96 6.87中国
9.36   5.52   7.38   7.71   4.96
15Yukun Xia (夏育坤) 6.06 6.89中国
7.53   6.71   8.55   6.06   6.43
16Lei Zhao (赵磊) 4.83 6.91中国
7.59   6.55   6.59   8.59   4.83
17Yiming Liu (刘一明) 5.47 6.96中国
6.96   8.58   7.55   5.47   6.38
18Menglin Xu (徐梦麟) 5.38 7.04中国
10.56   5.78   8.94   6.41   5.38
19Xiaolei Li (李晓蕾) 4.72 7.30中国
7.27   4.72   13.00   6.94   7.69
20Hong Zhang (张宏) 3.58 7.35中国
8.44   6.31   7.30   8.59   3.58
21Luchen Zhang (张录辰) 5.08 7.46中国
8.21   8.68   6.53   7.65   5.08
22Da Chen (陈达) 6.28 7.51中国
7.80   8.22   10.43   6.52   6.28
23Haotian Dong (董浩天) 5.68 7.68中国
7.88   8.02   7.13   10.61   5.68
24Di Hao (郝迪) 4.44 7.79中国
7.44   9.66   DNF    6.28   4.44
25Tianye Zou (邹天野) 6.09 7.98中国
8.72   7.43   11.93   7.78   6.09
26Jinshi Zhang (张金石) 7.18 8.20中国
7.36   8.84   10.25   7.18   8.40
27Shang Wang (王上) 6.47 8.23中国
9.33   6.47   8.11   7.25   10.22
28Shenghe Ma (马省鹤) 6.80 8.38中国
8.19   8.47   8.49   9.77   6.80
29Qianhao Xu (徐乾皓) 5.61 8.41中国
9.81   5.61   10.65   8.72   6.69
30Yunqian Zhu (朱韵潜) 5.88 8.51中国
6.27   5.88   7.75   11.52   15.86
31Donghui Li (李冬晖) 7.34 8.59中国
9.80   8.83   7.34   9.34   7.59
32Yunlong Li (李云龙) 4.18 8.74中国
10.36   8.78   12.03   4.18   7.08
33Xinghua Guo (郭兴化) 7.33 8.82中国
7.80   8.61   10.15   7.33   10.06
34Zhe Zhang (张哲) 4.90 8.92中国
7.84   4.90   13.08   9.41   9.50
35Xuezhong Zheng (郑学仲) 6.09 9.16中国
10.83   8.63   10.08   8.78   6.09
36Yanyu Li 9.22 10.69中国
9.22   9.36   12.96   14.55   9.75
37Yuhang Zhang (张宇航) 9.77 10.86中国
9.77   10.58   11.41   16.96   10.59
38Anjun Yu (于安君) 7.08 11.20中国
DNF    13.84   8.77   11.00   7.08
39Xinran Liu (刘欣然) 6.50 11.21中国
6.90   6.50   25.44   16.28   10.44
40Chuting Yin (尹楚婷) 10.30 11.28中国
13.94   10.30   10.90   12.61   10.33
41Zhanpeng Min (闵湛彭) 10.41 11.44中国
12.72   11.13   12.28   10.41   10.91
42Shuo Zhang (张硕) 7.65 11.68中国
13.53   7.65   9.56   11.96   DNF
43Zhaoyi Zhou (周兆毅) 6.91 12.16中国
9.71   19.00   6.91   17.58   9.18
44Fenglong Jiao (焦丰龙) 9.00 12.20中国
10.40   13.47   9.00   12.72   14.83
45Siyu Liu (刘思宇) 8.55 12.51中国
8.55   15.94   10.84   12.65   14.03
46Yuanxu Han (韩元旭) 9.31 12.84中国
10.75   9.31   13.43   DNF    14.33
47Kerong Wu (吴柯蓉) 12.03 14.06中国
12.16   14.44   18.30   15.58   12.03
48Siyun Lv (吕思运) 11.90 14.08中国
11.90   13.06   12.34   16.84   DNF
49Yiwen Zhang (张译文) 11.53 14.87中国
14.13   15.78   11.53   17.30   14.69
50Huaiyu Shao (邵怀禹) 11.19 16.34中国
26.68   16.06   11.19   13.84   19.13
51Fangxi Shi (史芳溪) 12.97 17.13中国
18.53   15.81   17.06   20.90   12.97
52Ruiqi Liu (刘睿琪) 12.06 17.84中国
20.05   40.75   15.18   12.06   18.28
53Fangyuan Chang (常方圆) 12.83 19.80中国
23.81   12.83   26.03   20.53   15.05
54Mingyu Gao (高铭宇) 17.61 22.39中国
17.61   23.44   22.47   21.25   DNF
55Tiancheng Wen (温天成) 12.22 25.13中国
22.06   12.22   13.96   39.38   DNF
56Junhong Yang (杨骏宏) 24.40 37.94中国
24.40   25.38   DNF    25.50   1:02.94
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Chengzhi Yin (殷程智) 2.81 4.87中国
4.52   2.81   6.38   13.00   3.72
2Meng Wang (王猛) 4.86 5.27中国
5.55   4.86   6.06   5.33   4.94
3Menglin Xu (徐梦麟) 4.15 5.53中国
6.13   5.77   4.69   7.15   4.15
4Xingye Sun (孙兴业) 5.21 5.54中国
5.65   6.93   5.52   5.46   5.21
5Mulun Yin (阴目仑) 3.93 5.56中国
7.22   5.19   6.55   4.94   3.93
6Xiaofeng Jiao (焦晓峰) 4.55 5.58中国
10.43   5.94   5.81   5.00   4.55
7Kai Han (韩铠) 1.96 5.90中国
7.31   5.69   5.33   1.96   6.69
8Fubo Wang (王富博) 5.40 5.92中国
6.38   5.71   6.52   5.40   5.66
9Hong Zhang (张宏) 5.38 6.03中国
5.38   5.75   6.40   5.94   7.02
10Ni Jiao (焦薿) 4.77 6.17中国
5.72   4.77   9.94   5.58   7.21
11Guozheng Xu (徐国正) 5.36 6.40中国
6.27   6.58   6.34   6.97   5.36
12Chris Krueger 5.72 6.54美国
5.72   7.41   DNF    6.41   5.81
13Jibo Zhao (赵吉波) 5.27 6.63中国
8.31   5.41   8.75   6.16   5.27
14Ninghui Yu (余宁辉) 5.69 6.71中国
6.78   5.69   12.28   5.81   7.53
15Haotian Dong (董浩天) 4.94 7.03中国
10.72   6.75   7.43   6.91   4.94
16Yukun Xia (夏育坤) 4.71 7.08中国
7.41   7.77   7.61   4.71   6.22
17Yiming Liu (刘一明) 5.72 7.19中国
6.34   7.46   7.77   8.27   5.72
18Yiming Liu (刘一鸣) 4.66 7.30中国
8.43   8.05   9.58   5.41   4.66
19Da Chen (陈达) 6.25 7.64中国
10.22   7.22   9.19   6.25   6.50
20Lei Zhao (赵磊) 5.56 7.86中国
8.06   DNF    9.84   5.69   5.56
21Luchen Zhang (张录辰) 7.16 7.86中国
7.41   9.81   7.83   7.16   8.34
22Xiaolei Li (李晓蕾) 5.30 7.97中国
8.34   5.30   8.96   8.88   6.69
23Tong Jiang (姜桐) 8.00 8.45中国
9.18   8.15   8.03   8.00   9.58
24Tianye Zou (邹天野) 7.02 9.03中国
7.02   8.66   11.41   7.02   12.41
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Luchen Zhang (张录辰) 51.02 56.65中国
1:06.40  56.08   57.44   51.02   56.44
2Fubo Wang (王富博) 56.25 56.79中国
56.91   57.11   57.55   56.36   56.25
3Meng Wang (王猛) 51.03 59.68中国
51.03   1:04.78  55.80   58.46   1:29.36
4Jibo Zhao (赵吉波) 57.21 1:03.74中国
1:07.55  1:04.25  1:01.21  57.21   1:05.75
5Chengzhi Yin (殷程智) 57.83 1:09.04中国
1:13.05  1:02.11  1:11.96  57.83   1:14.71
6Ni Jiao (焦薿) 56.68 1:10.92中国
1:11.46  1:34.16  1:14.90  1:06.41  56.68
7Menglin Xu (徐梦麟) 57.05 1:11.23中国
1:28.25  1:01.68  1:30.74  57.05   1:03.77
8Guozheng Xu (徐国正) 1:08.21 1:13.15中国
1:09.38  1:30.27  1:08.21  1:12.66  1:17.41
9Chris Krueger 1:12.86 1:13.47美国
1:12.86  1:13.03  1:22.77  1:13.97  1:13.41
10Kai Han (韩铠) 1:03.72 1:13.83中国
1:20.11  1:09.09  1:16.86  1:15.53  1:03.72
11Mulun Yin (阴目仑) 1:09.38 1:14.32中国
1:14.78  1:17.28  1:17.71  1:09.38  1:10.91
12Hong Zhang (张宏) 1:06.65 1:21.45中国
1:18.56  1:40.60  1:18.71  1:27.09  1:06.65
13Xiaofeng Jiao (焦晓峰) 1:10.65 1:23.95中国
1:15.44  1:28.33  DNF    1:10.65  1:28.08
14Yukun Xia (夏育坤) 1:19.59 1:26.80中国
2:04.19  1:19.59  1:23.36  1:32.77  1:24.27
15Yiming Liu (刘一鸣) 1:12.41 1:31.12中国
1:43.25  1:12.41  1:13.66  1:36.44  1:49.28
16Donglei Li (李冬雷) 1:34.55 1:44.58中国
1:49.71  1:34.55  2:04.19  1:37.52  1:46.52
17Siyun Lv (吕思运) 1:42.52 1:50.17中国
1:42.68  1:54.52  1:58.77  1:42.52  1:53.30
18Ninghui Yu (余宁辉) 1:32.90 1:56.94中国
1:32.90  1:55.43  1:56.19  2:08.66  1:59.19
19Yuanxu Han (韩元旭) 1:44.97 1:57.42中国
DNF    1:44.97  2:05.80  1:58.41  1:48.06
20Yiming Liu (刘一明) 1:33.30 1:57.60中国
2:23.86  1:47.80  2:09.63  1:55.38  1:33.30
21Fenglong Jiao (焦丰龙) 1:38.16 1:59.08中国
1:57.36  1:57.56  1:38.16  2:05.69  2:02.31
22Hey Lee (李贺一) 1:25.90 2:03.63中国
1:55.41  1:25.90  2:08.66  2:16.31  2:06.81
23Da Chen (陈达) 1:54.88 2:04.74中国
2:05.22  1:54.88  2:04.44  DNF    2:04.55
24Qingqiang Li (李清强) 1:50.75 2:06.56中国
1:50.93  3:46.22  2:17.83  1:50.75  2:10.93
25Tong Jiang (姜桐) 1:53.34 2:09.60中国
2:51.00  2:06.72  1:53.34  2:11.86  2:10.21
26Haotian Dong (董浩天) 1:54.61 2:15.08中国
2:09.97  2:07.21  1:54.61  2:32.86  2:28.06
27Yunlong Li (李云龙) 2:03.02 2:15.55中国
2:34.21  2:08.80  2:03.63  2:55.21  2:03.02
28Shuo Zhang (张硕) 2:04.34 2:20.29中国
DNF    2:04.34  2:21.40  2:22.66  2:16.81
29Anjun Yu (于安君) 2:16.22 2:35.89中国
3:35.13  2:16.22  2:24.77  2:30.43  2:52.47
30Xuezhong Zheng (郑学仲) 2:14.05 2:36.56中国
2:14.05  DNF    2:56.63  2:23.05  2:30.00
31Fangyuan Chang (常方圆) 2:21.68 3:06.81中国
4:01.84  2:41.28  2:21.68  3:04.61  3:34.53
32Shenghe Ma (马省鹤) 1:49.50 DNF中国
1:49.50  DNF    2:09.21  1:57.93  DNF
33Yunqian Zhu (朱韵潜) 2:16.69 DNF中国
2:37.68  2:16.69  DNF    DNF    DNS
 
五阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Jibo Zhao (赵吉波) 1:34.75 1:37.86中国
1:34.75  1:40.31  1:49.11  1:35.69  1:37.59
2Fubo Wang (王富博) 1:42.00 1:50.51中国
2:10.97  1:59.59  1:44.41  1:47.53  1:42.00
3Guozheng Xu (徐国正) 1:50.90 1:55.36中国
1:50.90  1:56.30  1:54.02  1:57.27  1:55.75
4Kai Han (韩铠) 2:09.16 2:14.22中国
2:16.96  2:11.91  2:09.16  2:25.27  2:13.78
5Ni Jiao (焦薿) 1:58.06 2:14.30中国
2:05.16  2:27.53  1:58.06  2:22.66  2:15.08
6Chengzhi Yin (殷程智) 2:02.86 2:16.54中国
2:40.36  2:23.16  2:02.86  2:19.65  2:06.81
7Meng Wang (王猛) 1:55.36 2:24.00中国
2:29.15  1:55.36  2:20.90  2:41.94  2:21.96
8Hong Zhang (张宏) 2:11.63 2:25.02中国
2:11.63  2:25.15  2:30.19  2:19.72  2:37.05
9Chris Krueger 2:25.61 2:41.39美国
2:50.80  2:25.61  3:02.52  2:34.16  2:39.22
10Xiaofeng Jiao (焦晓峰) 2:50.27 3:01.48中国
2:50.27  3:23.08  2:57.78  3:11.11  2:55.55
11Siyun Lv (吕思运) 2:58.91 3:07.20中国
3:08.93  3:25.86  3:00.03  3:12.63  2:58.91
12Fenglong Jiao (焦丰龙) 3:04.78 3:09.71中国
3:48.77  3:04.78  3:05.91  3:12.25  3:10.96
13Mulun Yin (阴目仑) 2:40.21 3:09.95中国
3:26.33  2:40.21  3:38.65  3:00.15  3:03.38
14Hey Lee (李贺一) 3:08.65 3:31.75中国
4:15.22  3:21.00  3:08.65  3:33.40  3:40.84
15Shenghe Ma (马省鹤) 3:08.96 3:55.55中国
3:08.96  4:22.55  3:26.75  DNF    3:57.34
16Ninghui Yu (余宁辉) 3:49.71 4:28.33中国
5:09.06  4:28.38  3:49.71  4:27.58  4:29.03
17Donglei Li (李冬雷) 4:06.66 4:33.44中国
4:06.66  4:34.33  4:48.81  4:17.18  4:49.83
18Xuezhong Zheng (郑学仲) 5:12.22 5:57.93中国
5:47.43  5:59.77  5:12.22  6:06.59  DNF
19Shuo Zhang (张硕) 5:46.15 DNF中国
5:46.15  DNS    DNS    DNS    DNS
20Yunqian Zhu (朱韵潜) 5:59.52 DNF中国
5:59.52  DNF    6:52.61  DNS    DNS
 
三盲    初赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Zhi Qiao (乔智) 54.15 DNF中国
1:32.31  54.15   DNF
2Zhe Zhang (张哲) 1:49.58 DNF中国
DNF    2:49.33  1:49.58
3Kai Han (韩铠) 1:56.50 DNF中国
DNF    1:56.50  DNF
4Hong Zhang (张宏) 2:18.58 DNF中国
2:24.93  2:18.58  DNF
5Xiaofeng Jiao (焦晓峰) 2:33.13 DNF中国
DNF    4:19.16  2:33.13
6Fubo Wang (王富博) 2:40.84 DNF中国
DNF    DNF    2:40.84
7Ninghui Yu (余宁辉) 2:47.33 DNF中国
3:31.22  2:47.33  DNF
8Chris Krueger 2:49.05 DNF美国
DNF    DNF    2:49.05
9Qingqiang Li (李清强) 3:28.81 DNF中国
DNF    DNF    3:28.81
10Xingye Sun (孙兴业) 4:12.33 DNF中国
DNF    4:12.33  DNF
11Xinghua Guo (郭兴化) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
11Luchen Zhang (张录辰) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
11Donghui Li (李冬晖) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
11Yiming Liu (刘一鸣) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
11Siyun Lv (吕思运) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
11Mulun Yin (阴目仑) DNF DNF中国
DNF    DNS    DNS
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Zhi Qiao (乔智) 1:04.27 DNF中国
DNF    1:04.27  DNF
2Hong Zhang (张宏) 1:53.22 2:12.50中国
2:09.97  1:53.22  2:34.30
3Zhe Zhang (张哲) 1:56.55 DNF中国
1:56.55  DNF    2:31.44
4Chris Krueger 1:57.50 DNF美国
DNF    1:57.50  DNF
5Fubo Wang (王富博) 3:01.86 DNF中国
3:01.86  DNF    DNF
6Qingqiang Li (李清强) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
6Ninghui Yu (余宁辉) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
6Kai Han (韩铠) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNF
 
单手    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Menglin Xu (徐梦麟) 20.52 22.31中国
20.97   DNF    20.52   23.47   22.50
2Xiaofeng Jiao (焦晓峰)NR 14.38 23.60中国
26.56   19.46   25.41   25.94   14.38
3Fubo Wang (王富博) 15.18 25.05中国
24.43   33.61   25.11   25.61   15.18
4Yiming Liu (刘一鸣) 22.40 26.69中国
26.30   28.88   27.75   26.03   22.40
5Meng Wang (王猛) 19.44 28.25中国
33.02   29.63   28.05   27.06   19.44
6Mulun Yin (阴目仑) 25.03 28.30中国
28.77   29.11   27.03   29.81   25.03
7Yuanxu Han (韩元旭) 27.30 30.24中国
30.06   30.19   27.30   43.94   30.47
8Haotian Dong (董浩天) 23.84 32.40中国
32.46   31.21   33.52   35.09   23.84
9Yukun Xia (夏育坤) 22.09 32.91中国
41.63   34.58   22.09   32.80   31.36
10Luchen Zhang (张录辰) 29.80 33.37中国
31.58   33.69   41.06   34.83   29.80
11Fenglong Jiao (焦丰龙) 28.75 33.42中国
31.25   38.72   30.81   38.21   28.75
12Chengzhi Yin (殷程智) 32.97 36.52中国
32.97   34.52   37.66   37.38   DNF
13Kai Han (韩铠) 30.50 37.59中国
30.50   41.69   36.69   34.40   43.46
14Jibo Zhao (赵吉波) 31.16 37.98中国
34.96   40.53   38.44   31.16   44.41
15Lei Zhao (赵磊) 32.52 38.10中国
41.11   37.34   32.52   1:04.66  35.84
16Mingzhe Ji (吉明哲) 36.56 39.75中国
53.65   38.50   36.56   44.08   36.66
17Chris Krueger 40.83 43.04美国
43.90   43.31   41.90   46.30   40.83
18Xingye Sun (孙兴业) 35.25 46.62中国
52.61   39.16   48.09   35.25   1:04.75
19Ninghui Yu (余宁辉) 32.36 46.92中国
48.06   58.96   32.36   49.06   43.63
20Xinghua Guo (郭兴化) 43.46 47.23中国
44.81   50.53   52.93   46.34   43.46
21Donghui Li (李冬晖) 38.33 47.38中国
46.41   1:16.75  47.90   47.83   38.33
22Di Hao (郝迪) 33.83 47.42中国
51.00   1:04.96  45.97   45.29   33.83
23Tong Jiang (姜桐) 35.25 52.59中国
54.27   35.25   1:00.71  54.78   48.71
24Shenghe Ma (马省鹤) 49.71 52.64中国
53.86   50.16   49.71   53.91   59.33
25Hong Zhang (张宏) 46.94 53.52中国
46.94   56.55   51.46   53.86   55.25
26Yunqian Zhu (朱韵潜) 48.77 55.54中国
57.71   57.56   48.77   1:01.47  51.34
27Yiming Liu (刘一明) 55.13 1:08.31中国
1:12.96  55.13   1:11.75  1:39.77  1:00.22
28Huaiyu Shao (邵怀禹) 47.34 1:08.99中国
1:22.27  DNF    51.40   47.34   1:13.30
29Tianye Zou (邹天野) 1:02.07 1:16.52中国
1:16.68  1:02.41  1:42.58  1:30.47  1:02.07
30Zhaoyi Zhou (周兆毅) 1:08.06 1:18.12中国
1:18.80  1:09.58  1:25.97  1:08.06  1:26.06
31Anjun Yu (于安君) 58.55 1:19.97中国
1:15.41  1:23.48  1:30.08  58.55   1:21.02
32Qingqiang Li (李清强) 1:04.66 1:21.18中国
1:12.18  1:04.66  1:19.83  DNF    1:31.53
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Fubo Wang (王富博) 19.34 21.98中国
19.34   22.33   26.38   21.94   21.66
2Menglin Xu (徐梦麟) 17.58 23.21中国
23.46   24.15   22.02   25.18   17.58
3Xiaofeng Jiao (焦晓峰) 21.33 24.87中国
23.88   24.40   27.59   21.33   26.33
4Mulun Yin (阴目仑) 22.18 26.41中国
28.11   25.11   28.44   22.18   26.02
5Yiming Liu (刘一鸣) 23.65 27.87中国
26.53   30.80   23.65   28.02   29.05
6Haotian Dong (董浩天) 25.96 29.12中国
30.15   29.36   34.58   27.86   25.96
7Yukun Xia (夏育坤) 24.94 30.23中国
31.63   31.90   30.18   24.94   28.88
8Yuanxu Han (韩元旭) 29.02 30.77中国
31.19   32.75   29.02   30.38   30.75
9Meng Wang (王猛) 26.00 31.58中国
26.00   50.08   27.47   26.31   40.96
10Luchen Zhang (张录辰) 28.56 32.62中国
33.96   28.56   43.55   31.83   32.06