2010WCA西安秋季赛

日期: 2010-09-18
地点: 陕西西安
链接: 2010WCA西安秋季赛 2010WCA西安秋季赛
冠军 前三 所有 各选手 纪录
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 9.59AsR 9.95中国
10.41   9.59   9.69   9.75   10.75
2Mulun Yin (阴目仑)NR 9.00 12.01中国
12.75   12.52   11.68   11.83   9.00
3Yan Jin (金岩) 12.55 12.83中国
12.72   12.71   14.66   12.55   13.06
4Weifeng Cheng (程维锋) 13.65 14.96中国
16.22   14.22   13.65   14.44   16.77
5Heng Ma (马恒) 15.22 17.25中国
18.09   15.59   18.19   15.22   18.06
6Liang Sun (孙良) 14.66 17.63中国
19.41   19.44   16.91   16.58   14.66
7Yongfeng Hou (侯永锋) 16.25 18.35中国
23.63   16.25   17.78   17.88   19.38
8Ke Pan (潘轲) 17.30 18.50中国
19.34   26.15   17.50   18.66   17.30
9Qianchuan Gui (桂黔川) 16.52 19.23中国
20.43   19.25   18.41   16.52   20.02
10Jingang Lu (芦金刚) 16.33 19.45中国
17.38   21.19   19.77   16.33   27.00
11Guanda Fu (符冠达) 15.69 19.61中国
15.69   19.68   19.75   19.40   21.40
12Haotian Dong (董浩天) 17.09 20.47中国
21.11   21.34   17.09   18.96   21.71
13Xinwei Zhao (赵昕炜) 20.30 22.88中国
22.31   23.80   24.97   20.30   22.53
14Jianming Wang (王建明) 20.69 22.98中国
20.69   21.63   24.97   25.65   22.34
15Fanghao Yin (阴方昊) 21.33 23.12中国
24.18   35.43   21.59   23.59   21.33
16Zhipeng Zhao (赵志鹏) 18.71 23.65中国
23.83   22.56   25.18   18.71   24.56
17Yefeng Hu (胡叶枫) 20.18 24.05中国
36.06   21.71   26.34   20.18   24.09
18Youjun Wang (王友军) 18.63 25.02中国
23.50   27.06   18.63   28.84   24.50
19Xiaowen Liao (廖晓文) 20.81 25.17中国
31.50   20.81   28.46   21.25   25.81
20Sen Dang (党森) 21.55 26.48中国
42.11   29.59   28.30   21.55   21.56
21Chongqing Yang (杨重庆) 19.66 27.28中国
22.02   20.16   DNF    19.66   39.65
22Danfeng Zhang (张丹峰) 23.63 27.79中国
37.43   27.11   31.06   23.63   25.21
23Chengze Li (李承泽) 22.75 28.00中国
28.25   27.94   33.00   22.75   27.81
24Hao Chen (陈昊) 21.58 29.60中国
31.61   30.50   DNF    26.68   21.58
25Huyang Zhao (赵胡扬) 25.44 30.62中国
34.59   25.44   34.72   27.13   30.13
26Chaoxu Zhang (张朝旭) 22.90 32.27中国
24.46   39.83   40.31   22.90   32.53
27Ruifeng Ji (姬锐锋) 24.66 32.73中国
29.30   24.66   26.46   DNF    42.43
28Yang Jiao (焦阳) 27.55 33.23中国
34.63   27.55   28.18   46.44   36.88
29Duo Lv (吕铎) 28.96 34.71中国
38.09   40.41   33.22   28.96   32.81
30Gang Zhang (张刚) 31.36 37.89中国
44.19   36.30   31.36   39.56   37.80
31Zilong Wei (魏子龙) 29.22 37.94中国
35.72   DNF    30.31   47.78   29.22
32Haoran Yin (殷浩然) 39.50 42.15中国
45.30   43.14   42.44   39.50   40.86
33Li Li (李黎) 38.03 47.05中国
39.11   1:02.08  38.03   1:04.33  39.97
34Wenbiao Li (李文彪) 46.52 49.99中国
46.52   52.58   59.77   50.77   46.61
35Shixun Liu (刘士勋) 44.11 52.46中国
1:07.31  51.53   44.11   51.72   54.13
36Jing Wang (王静) 40.44 52.55中国
46.03   1:11.44  50.56   1:01.05  40.44
37Haokun Tian (田昊坤) 53.19 59.77中国
1:03.91  1:11.28  1:00.19  55.21   53.19
38Jianfeng Zhang (张建峰) 59.27 1:05.05中国
59.27   1:00.77  1:12.15  1:23.77  1:02.22
39Shengqi Yuan (原晟淇) 1:06.15 1:13.99中国
1:33.15  1:16.27  1:06.15  1:17.16  1:08.53
40Haolin Duan (段浩林) 40.19 1:17.60中国
40.19   DNF    51.03   1:55.16  1:06.60
41Hong Liu (刘红) 1:09.86 1:24.66中国
1:13.08  1:31.16  1:09.86  1:29.75  1:31.22
42Haiping Chen (陈海平) 13.16 DNF中国
DNF    15.06   13.16   13.91   DNF
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 10.65 11.82中国
35.16   11.52   12.52   10.65   11.43
2Haowei Fan (樊浩玮) 11.77 13.05中国
11.77   12.31   14.44   12.78   14.06
3Yan Jin (金岩) 13.55 15.23中国
15.43   14.83   13.55   15.75   15.43
4Guanda Fu (符冠达) 13.59 15.28中国
13.59   16.31   17.43   15.00   14.52
5Heng Ma (马恒) 15.75 17.08中国
15.75   17.16   17.72   17.16   16.91
6Weifeng Cheng (程维锋) 13.83 17.55中国
14.97   15.63   22.05   13.83   36.84
7Liang Sun (孙良) 16.88 17.90中国
17.81   18.27   17.61   18.58   16.88
8Yongfeng Hou (侯永锋) 16.93 18.37中国
17.34   20.55   17.78   16.93   20.00
9Haotian Dong (董浩天) 14.58 18.56中国
17.00   14.58   18.83   23.55   19.84
10Ke Pan (潘轲) 18.44 19.09中国
18.44   18.94   19.00   19.33   19.33
11Qianchuan Gui (桂黔川) 16.16 19.75中国
16.16   20.50   30.38   19.78   18.96
12Youjun Wang (王友军) 19.00 22.03中国
22.78   19.00   27.00   23.50   19.80
13Fanghao Yin (阴方昊) 21.09 23.06中国
22.11   23.93   21.09   25.19   23.15
14Jingang Lu (芦金刚) 22.02 23.06中国
24.06   24.31   22.02   22.08   23.03
15Jianming Wang (王建明) 21.65 23.25中国
25.05   23.05   25.34   21.65   21.66
16Zhipeng Zhao (赵志鹏) 21.91 23.25中国
21.91   25.19   22.90   23.16   23.69
17Xinwei Zhao (赵昕炜) 21.09 23.60中国
23.61   21.09   26.71   22.50   24.69
18Sen Dang (党森) 21.63 24.36中国
21.63   23.84   28.21   23.93   25.30
19Xiaowen Liao (廖晓文) 21.65 25.16中国
26.50   21.65   23.58   25.40   30.61
20Yefeng Hu (胡叶枫) 22.15 26.35中国
22.16   32.86   22.15   34.88   24.03
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 9.75 10.64中国
10.18   10.31   DNF    9.75   11.43
2Mulun Yin (阴目仑) 10.72 11.40中国
13.71   11.83   11.53   10.72   10.84
3Yan Jin (金岩) 12.08 14.02中国
12.63   12.08   14.58   15.71   14.86
4Weifeng Cheng (程维锋) 13.31 15.97中国
13.80   13.31   17.08   17.03   20.68
5Heng Ma (马恒) 15.81 16.16中国
17.15   15.81   16.31   16.03   16.13
6Haotian Dong (董浩天) 16.66 17.66中国
17.96   18.28   16.66   16.75   21.84
7Ke Pan (潘轲) 16.46 17.82中国
17.34   19.28   16.84   16.46   20.21
8Liang Sun (孙良) 15.83 18.03中国
16.93   18.90   15.83   21.13   18.25
9Yongfeng Hou (侯永锋) 13.43 19.01中国
18.22   42.25   20.97   17.83   13.43
10Guanda Fu (符冠达) 16.31 19.35中国
16.31   23.68   19.52   21.28   17.25
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 3.41 4.13中国
3.63   6.50   3.41   4.36   4.41
2Mulun Yin (阴目仑) 4.18 4.61中国
4.34   4.91   5.18   4.18   4.58
3Ke Pan (潘轲) 2.78 5.39中国
5.41   2.78   5.36   5.41   5.78
4Yan Jin (金岩) 4.68 5.75中国
5.96   12.46   4.68   5.83   5.46
5Qianchuan Gui (桂黔川) 4.30 6.05中国
6.21   4.30   7.03   6.13   5.81
6Zhipeng Zhao (赵志鹏) 5.81 6.10中国
5.81   15.91   6.05   5.94   6.30
7Guanda Fu (符冠达) 4.33 7.10中国
7.90   4.33   7.47   7.13   6.71
8Jingang Lu (芦金刚) 3.93 7.12中国
8.31   3.93   6.15   9.22   6.90
9Haotian Dong (董浩天) 3.58 7.24中国
6.93   3.58   8.83   9.53   5.96
10Yang Jiao (焦阳) 6.11 7.33中国
9.47   6.11   8.21   6.75   7.03
11Yongfeng Hou (侯永锋) 6.84 7.48中国
8.69   7.21   6.84   7.80   7.44
12Heng Ma (马恒) 7.02 7.70中国
7.02   7.33   7.30   11.18   8.46
13Weifeng Cheng (程维锋) 5.63 7.73中国
6.19   10.93   6.06   5.63   17.63
14Danfeng Zhang (张丹峰) 4.22 7.80中国
6.78   4.22   7.19   9.44   12.86
15Sen Dang (党森) 2.88 8.22中国
9.63   2.88   9.18   7.91   7.56
16Haoran Yin (殷浩然) 6.08 10.04中国
9.65   6.08   13.05   10.66   9.80
17Fangyuan Chang (常方圆) 7.28 11.06中国
12.83   7.28   11.27   9.09   14.55
18Gang Zhang (张刚) 10.11 13.87中国
14.88   10.11   11.16   32.08   15.56
19Zilong Wei (魏子龙) 13.93 15.80中国
15.78   14.46   22.96   17.15   13.93
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮) 2.16AsR 3.22中国
3.33   2.16   4.68   3.50   2.83
2Mulun Yin (阴目仑) 3.44 4.99中国
3.44   5.58   4.56   5.11   5.30
3Yan Jin (金岩) 4.33 5.33中国
4.33   6.55   4.47   4.97   8.18
4Ke Pan (潘轲) 4.41 5.45中国
6.83   6.21   4.55   5.59   4.41
5Qianchuan Gui (桂黔川) 4.52 5.71中国
4.52   6.78   4.94   6.80   5.40
6Zhipeng Zhao (赵志鹏) 5.05 6.86中国
6.47   7.18   5.05   6.93   7.50
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 57.15 1:00.53中国
1:01.05  1:04.72  1:01.02  57.15   59.53
2Weifeng Cheng (程维锋) 58.59 1:03.74中国
1:03.36  1:16.96  1:09.21  58.59   58.65
3Haowei Fan (樊浩玮) 54.94 1:04.52中国
1:06.33  54.94   1:13.56  59.93   1:07.30
4Ke Pan (潘轲) 1:03.83 1:41.64中国
2:05.90  1:18.11  1:50.53  1:03.83  1:56.27
5Heng Ma (马恒) 1:37.38 1:48.18中国
1:51.27  1:40.00  1:37.38  1:53.65  1:53.27
6Haotian Dong (董浩天) 1:46.65 1:55.50中国
1:54.25  1:46.65  1:56.16  1:56.40  1:56.09
7Qianchuan Gui (桂黔川) 1:47.77 2:01.23中国
1:47.77  2:05.59  2:00.41  1:57.68  2:14.59
8Guanda Fu (符冠达) 1:57.34 2:13.39中国
2:29.55  1:57.34  2:14.40  2:03.58  2:22.18
9Fangyuan Chang (常方圆) 2:28.18 2:32.11中国
2:28.18  2:48.28  2:29.02  2:28.28  2:39.03
 
五阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Weifeng Cheng (程维锋) 1:35.59 1:43.63中国
1:44.16  1:58.72  1:35.59  1:36.69  1:50.03
2Mulun Yin (阴目仑) 2:11.40 2:28.39中国
2:22.77  2:21.36  2:41.03  2:42.88  2:11.40
3Ke Pan (潘轲) 2:47.27 2:53.42中国
2:57.88  2:47.27  2:54.59  2:47.78  3:28.36
4Heng Ma (马恒) 3:14.08 3:31.25中国
3:19.80  3:14.08  3:38.80  3:35.16  3:52.91
5Yang Jiao (焦阳) 3:38.41 3:58.67中国
4:33.15  3:39.96  4:39.08  3:38.41  3:42.90
 
三盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 5:00.56 DNF中国
6:20.80  5:00.56  DNF
2Heng Ma (马恒) 5:02.88 DNF中国
5:02.88  DNF    DNF
2Zhizhe Liang (梁稚喆) 5:02.88 DNF中国
5:43.36  DNF    5:02.88
4Chengze Li (李承泽) 7:45.69 DNF中国
7:45.69  DNF    DNF
5Haowei Fan (樊浩玮) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNS
5Ke Pan (潘轲) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNS
5Zhipeng Zhao (赵志鹏) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNS
5Chongqing Yang (杨重庆) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNS
5Jie Ren (任杰) DNF DNF中国
DNF    DNF    DNS
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Mulun Yin (阴目仑) 23.84 25.67中国
24.94   26.77   23.84   25.31   DNF
2Haotian Dong (董浩天) 25.83 27.45中国
26.81   28.78   26.75   30.84   25.83
3Haowei Fan (樊浩玮) 25.40 28.35中国
29.66   29.09   29.02   25.40   26.94
4Weifeng Cheng (程维锋) 26.96 33.24中国
33.97   35.58   39.28   30.18   26.96
5Heng Ma (马恒) 33.28 40.83中国
39.28   43.19   45.66   33.28   40.03
6Jie Ren (任杰) 38.21 43.71中国
43.15   49.31   51.50   38.68   38.21
7Yongfeng Hou (侯永锋) 41.38 44.70中国
46.46   41.38   46.69   43.05   44.59
8Chongqing Yang (杨重庆) 57.56 1:00.13中国
1:00.72  58.59   57.56   1:01.09  1:11.33
9Yefeng Hu (胡叶枫) 55.55 1:03.98中国
1:01.56  1:08.96  1:01.41  55.55   1:25.52
10Guanda Fu (符冠达) 42.94 1:07.66中国
1:09.53  42.94   1:24.50  58.75   1:14.69
11Fangyuan Chang (常方圆) 1:12.53 2:00.12中国
2:06.53  1:54.06  1:12.53  1:59.77  2:10.96
12Zilong Wei (魏子龙) 2:18.75 DNF中国
3:55.88  2:36.88  DNF    2:18.75  DNF
 
五魔方    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haowei Fan (樊浩玮)NR 1:06.31NR 1:19.48中国
1:29.47  1:18.77  1:21.84  1:17.84  1:06.31
2Weifeng Cheng (程维锋) 1:29.61 1:36.49中国
1:52.94  1:29.61  1:41.49  1:33.97  1:34.00
3Mulun Yin (阴目仑) 2:03.86 2:24.45中国
2:31.28  2:38.33  2:03.86  2:27.43  2:14.63
4Ke Pan (潘轲) 4:20.13 4:38.07中国
4:26.15  5:02.36  4:20.13  4:25.71  DNF
5Donglei Li (李冬雷) 5:08.75 6:06.02中国
6:25.11  6:14.46  5:08.75  5:38.50  DNF
 
金字塔    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yinlu Dang (党尹潞) 8.75 12.62中国
13.55   15.80   12.80   8.75   11.50
2Weifeng Cheng (程维锋) 8.25 13.71中国
13.27   18.93   8.25   9.90   17.97
3Haowei Fan (樊浩玮) 8.44 14.55中国
18.02   8.44   15.93   13.09   14.63
4Yongfeng Hou (侯永锋) 10.36 15.28中国
20.05   12.09   10.36   25.00   13.69
5Haotian Dong (董浩天) 9.02 16.44中国
38.66   11.84   9.02   25.52   11.97
6Guanda Fu (符冠达) 18.28 19.79中国
27.53   20.00   19.63   18.28   19.75
7Qianchuan Gui (桂黔川) 19.16 22.50中国
21.96   19.16   27.08   25.91   19.63
8Heng Ma (马恒) 14.30 22.60中国
46.97   32.03   18.71   14.30   17.06
9Haoran Yin (殷浩然) 17.68 23.62中国
24.61   27.90   26.56   19.69   17.68
10Fangyuan Chang (常方圆) 16.55 27.61中国
22.50   16.55   26.88   33.44   37.09
 
四盲    决赛    三次计最好    
排名选手最好平均地区详情
1Zhizhe Liang (梁稚喆) 18:49.00 中国
18:49.00  DNF    DNF
 
八板    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ke Pan (潘轲) 0.84 0.90中国
0.84   3.06   0.88   0.90   0.91
2Guanda Fu (符冠达) 1.13 1.17中国
1.18   1.13   1.19   1.15   2.05
3Haowei Fan (樊浩玮) 1.08 1.22中国
1.08   1.43   1.08   DNF    1.16
4Yefeng Hu (胡叶枫) 1.00 1.24中国
1.00   1.03   DNF    1.05   1.65
5Ruifeng Ji (姬锐锋) 1.52 1.57中国
1.59   1.86   1.56   1.56   1.52
6Haotian Dong (董浩天) 1.33 1.75中国
1.33   1.56   2.02   1.66   2.44
7Heng Ma (马恒) 1.38 1.80中国
1.38   2.44   1.69   2.30   1.40
8Qianchuan Gui (桂黔川) 1.68 1.88中国
3.71   1.80   1.68   2.05   1.78
9Yang Jiao (焦阳) 1.50 2.02中国
5.33   2.33   1.65   1.50   2.08
10Haokun Tian (田昊坤) 1.77 2.39中国
1.77   3.71   1.80   3.58   1.80
11Yan Jin (金岩) 2.02 2.53中国
2.63   2.02   DNF    2.90   2.05
12Lun Yang (杨伦) 2.08 4.81中国
2.38   12.21   2.55   9.50   2.08
13Haolin Duan (段浩林) 1.43 6.18中国
1.43   3.31   8.16   DNF    7.08
 
八板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ke Pan (潘轲) 0.83 0.93中国
0.83   0.83   0.84   1.13   DNF
2Guanda Fu (符冠达) 0.91 0.97中国
0.97   1.43   1.00   0.91   0.94
3Haowei Fan (樊浩玮) 1.03 1.30中国
1.38   1.38   1.03   1.97   1.15
4Yefeng Hu (胡叶枫) 1.41 1.93中国
3.80   1.41   1.55   2.81   1.44
5Haotian Dong (董浩天) 1.68 2.74中国
DNF    1.68   2.05   2.40   3.77
6Ruifeng Ji (姬锐锋) 1.53 2.90中国
1.53   3.61   1.59   4.31   3.50
 
十二板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Ke Pan (潘轲) 2.58 3.34中国
2.90   3.63   3.50   5.53   2.58
2Guanda Fu (符冠达) 4.22 4.64中国
4.27   4.22   5.03   4.61   5.08
3Haowei Fan (樊浩玮) 3.13 4.86中国
3.90   5.91   4.94   5.75   3.13
4Heng Ma (马恒) 4.61 5.64中国
5.90   6.21   5.90   4.61   5.11
5Yang Jiao (焦阳) 4.22 6.49中国
8.31   5.19   6.88   4.22   7.40