2011WCA西宁魔方赛

日期: 2011-08-06
地点: 青海西宁
链接: 2011WCA西宁魔方赛 2011WCA西宁魔方赛
冠军 前三 所有 各选手
三阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Haotian Chen (陈昊天) 11.75 13.32中国
17.15   11.75   12.69   12.25   15.02
2Liping Jia (贾立平) 12.13 14.77中国
15.80   14.25   14.25   16.00   12.13
3Zhiyang Chen (陈至扬) 14.63 15.35中国
14.71   17.06   14.96   14.63   16.38
4Jinyang Zhou (周锦阳) 12.55 15.97中国
16.41   16.22   15.50   12.55   16.18
5Pengju Li (李鹏举) 13.38 15.99中国
17.47   15.16   15.34   13.38   18.47
6Donglei Li (李冬雷) 13.21 16.99中国
20.18   14.30   13.21   18.09   18.59
7Zhuoran Bao (包卓冉) 15.94 17.38中国
22.97   15.97   17.31   18.86   15.94
8Kaiqiang Huang (黄凯强) 15.88 17.76中国
18.15   18.72   19.71   16.41   15.88
9Jialin Shao (邵嘉霖) 15.00 17.88中国
20.34   15.00   16.34   16.96   20.90
10Chen Kang (亢晨) 17.09 20.03中国
23.91   17.80   20.71   17.09   21.58
11Yan Song (宋岩) 15.96 20.26中国
23.47   15.96   17.97   24.75   19.33
12Peng Wang (王鹏) 20.06 21.43中国
22.90   21.08   20.30   25.03   20.06
13Yang Jiao (焦阳) 19.58 22.14中国
25.55   20.43   19.58   22.78   23.21
14Ming Shan (山洺) 20.03 22.51中国
24.83   22.40   22.56   20.03   22.56
15Yan Zhuang (庄岩) 19.41 22.71中国
21.31   24.86   19.41   21.96   27.38
16Xiang Ji (姬翔) 19.34 22.85中国
23.37   19.34   26.78   25.09   20.10
17Yangyang Zhang (张阳阳) 21.11 23.25中国
24.88   22.02   22.84   25.68   21.11
18Jiachun Fan (樊佳纯) 19.05 24.25中国
21.75   19.05   25.09   25.90   27.52
19Xiangyun Ci (慈祥云) 19.05 27.15中国
28.27   DNF    25.75   19.05   27.44
20Jiaxin Liu (刘家昕) 24.41 27.78中国
DNF    24.41   26.58   30.71   26.06
21Haihu Liu (刘海虎) 24.88 29.47中国
DNF    24.88   28.93   27.11   32.38
22Xiang He (何翔) 26.55 30.08中国
31.71   38.71   28.15   30.38   26.55
23Yu Li (李瑜) 21.44 30.42中国
26.88   21.44   31.94   32.43   34.34
24Yichen Shen (申翊辰) 28.43 31.37中国
31.44   29.68   43.65   28.43   33.00
25Ruixuan Gan (甘瑞轩) 27.81 31.80中国
34.46   34.41   28.09   32.91   27.81
26Jingtian Zhao (赵竞天) 22.65 32.60中国
DNF    43.44   28.75   25.61   22.65
27Xuanhao Zhang (张轩豪) 28.84 34.40中国
36.16   33.06   28.84   33.97   44.94
28Ye Li (李烨) 30.65 37.36中国
37.00   32.47   30.65   DNF    42.61
29Yan Zheng (郑彦) 46.94 49.92中国
51.27   DNF    49.44   49.05   46.94
30Yanbo Qiao (乔彦博) 37.28 55.56中国
DNF    1:20.93  40.22   45.53   37.28
31Yuan Li (李渊) 39.86 58.34中国
57.00   43.09   39.86   DNF    1:14.93
32Chen Bai (白晨) 52.93 1:06.05中国
52.93   1:56.90  1:03.19  1:15.16  59.80
33Shaowen Zhu (朱绍文) 59.15 1:09.56中国
1:14.68  59.15   1:07.05  1:09.38  1:12.25
34Jun Ma (马军) 55.91 1:16.60中国
DNF    55.91   1:19.08  1:32.05  58.66
35Huayun Deng (邓画云) 1:17.09 1:35.66中国
1:41.97  1:37.18  1:27.84  DNF    1:17.09
36Junli Wang (王俊力) 1:27.83 1:40.81中国
1:43.69  1:37.33  1:50.02  1:27.83  1:41.40
37Dongyu Wen (文冬昱) 17.40 DNF中国
DNF    DNF    20.46   17.40   19.15
38Yuchun Lei (雷玉春) 1:09.15 DNF中国
DNF    2:02.11  1:09.15  DNF    1:13.58
 
三阶    复赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 12.11 13.24中国
14.55   12.11   14.08   12.52   13.11
2Jinyang Zhou (周锦阳) 13.06 15.37中国
16.56   15.13   14.41   13.06   16.61
3Haotian Chen (陈昊天) 12.80 15.57中国
13.91   12.80   15.96   16.83   16.84
4Pengju Li (李鹏举) 14.56 16.55中国
16.41   38.28   16.40   16.84   14.56
5Donglei Li (李冬雷) 15.40 17.66中国
18.65   22.21   16.78   17.55   15.40
6Jialin Shao (邵嘉霖) 14.08 17.85中国
17.02   14.08   18.46   18.08   DNF
7Zhuoran Bao (包卓冉) 16.72 18.98中国
18.96   20.13   16.72   17.86   22.34
8Chen Kang (亢晨) 17.77 19.59中国
17.86   21.22   17.77   19.68   24.31
9Yan Song (宋岩) 17.71 20.05中国
18.19   18.31   23.66   17.71   24.78
10Peng Wang (王鹏) 17.06 20.52中国
17.06   21.88   21.03   18.71   21.83
11Kaiqiang Huang (黄凯强) 19.21 22.15中国
21.13   19.21   23.63   29.68   21.68
12Jiachun Fan (樊佳纯) 18.59 22.16中国
20.21   24.33   18.59   24.03   22.25
13Xiang Ji (姬翔) 18.13 22.58中国
23.18   18.13   22.27   22.30   27.71
14Yan Zhuang (庄岩) 19.46 22.98中国
21.61   19.46   26.63   20.71   31.96
15Yang Jiao (焦阳) 20.22 23.62中国
25.02   21.25   24.59   20.22   31.96
16Yangyang Zhang (张阳阳) 21.56 25.62中国
21.56   28.52   26.63   23.13   27.11
17Ming Shan (山洺) 19.22 26.16中国
22.55   27.02   19.22   30.15   28.90
 
三阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Pengju Li (李鹏举) 12.19 13.71中国
12.19   15.46   12.81   18.90   12.86
2Haotian Chen (陈昊天) 13.30 14.53中国
14.41   15.13   13.30   14.05   15.13
3Jialin Shao (邵嘉霖) 13.21 15.33中国
16.28   13.21   16.86   15.02   14.69
4Jinyang Zhou (周锦阳) 12.71 15.36中国
14.90   14.71   16.47   12.71   DNF
5Zhiyang Chen (陈至扬) 13.55 15.76中国
13.55   16.00   14.61   17.15   16.66
6Donglei Li (李冬雷) 16.47 18.21中国
17.81   16.47   17.27   DNF    19.55
7Zhuoran Bao (包卓冉) 16.83 19.57中国
20.33   16.83   17.97   20.40   21.81
8Chen Kang (亢晨) 19.86 20.43中国
19.86   20.05   20.36   20.88   21.38
 
二阶    初赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 4.05 4.60中国
5.13   4.38   4.71   4.05   4.72
2Haotian Chen (陈昊天) 5.84 6.23中国
5.84   5.84   9.43   6.63   6.22
3Yang Jiao (焦阳) 6.05 6.93中国
7.61   6.31   6.05   9.30   6.88
4Liping Jia (贾立平) 6.47 7.20中国
7.66   6.47   DNF    7.43   6.52
5Pengju Li (李鹏举) 5.72 7.49中国
13.77   7.56   6.41   5.72   8.50
6Peng Wang (王鹏) 7.08 7.94中国
8.40   8.33   7.10   7.08   10.46
7Yan Song (宋岩) 7.80 8.11中国
8.50   7.80   11.43   7.86   7.97
8Jinyang Zhou (周锦阳) 6.44 8.25中国
6.44   8.19   9.25   9.56   7.31
9Kaiqiang Huang (黄凯强) 7.91 8.88中国
12.33   9.36   7.96   7.91   9.33
10Yan Zhuang (庄岩) 5.56 9.50中国
6.13   9.19   5.56   13.19   17.72
11Yangyang Zhang (张阳阳) 6.27 11.27中国
12.81   6.27   9.80   12.41   11.61
12Yu Li (李瑜) 10.02 11.67中国
12.88   13.09   11.81   10.31   10.02
13Ye Li (李烨) 7.90 12.07中国
12.00   10.55   7.90   13.66   25.15
14Xiangyun Ci (慈祥云) 8.96 12.52中国
DNF    16.88   11.06   9.61   8.96
15Jiachun Fan (樊佳纯) 9.27 14.39中国
10.38   20.43   9.27   15.84   16.94
16Xuanhao Zhang (张轩豪) 10.18 14.86中国
16.05   15.00   10.18   13.53   20.30
17Fangyuan Chang (常方圆) 14.25 16.81中国
18.28   16.09   14.25   18.18   16.15
18Yan Zheng (郑彦) 12.02 27.58中国
18.68   18.40   DNF    12.02   45.65
19Shaowen Zhu (朱绍文) 24.43 33.23中国
30.69   40.00   45.50   29.00   24.43
 
二阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 3.30 4.39中国
6.91   3.83   4.84   4.50   3.30
2Haotian Chen (陈昊天) 5.06 5.31中国
5.28   8.27   5.16   5.50   5.06
3Pengju Li (李鹏举) 5.75 7.00中国
7.21   13.43   5.75   6.90   6.90
4Peng Wang (王鹏) 6.22 7.84中国
11.46   8.19   8.55   6.22   6.78
5Yang Jiao (焦阳) 7.36 10.11中国
8.93   10.93   DNF    10.47   7.36
 
四阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 56.65 1:00.78中国
56.65   1:02.06  1:01.06  59.21   1:03.84
2Pengju Li (李鹏举) 1:06.28 1:13.10中国
1:08.59  1:06.28  1:22.84  1:07.88  1:27.58
3Donglei Li (李冬雷) 1:13.00 1:17.49中国
1:13.00  1:19.36  1:18.71  1:14.41  1:30.80
4Liping Jia (贾立平) 1:05.61 1:22.16中国
1:31.80  1:20.40  1:25.80  1:20.28  1:05.61
5Haotian Chen (陈昊天) 1:12.72 1:24.28中国
1:16.55  1:29.72  1:12.72  1:26.58  2:00.80
6Jinyang Zhou (周锦阳) 1:27.40 1:37.16中国
1:27.40  1:42.40  1:38.91  1:30.52  1:42.05
7Chen Kang (亢晨) 1:30.27 1:37.46中国
1:37.84  1:40.70  1:42.25  1:33.84  1:30.27
8Yan Song (宋岩) 1:30.02 1:38.44中国
1:58.11  1:39.08  1:30.02  1:36.03  1:40.22
9Yang Jiao (焦阳) 1:26.52 1:42.19中国
1:41.72  1:26.52  1:40.71  1:44.13  1:44.66
10Jiachun Fan (樊佳纯) 1:51.69 1:58.98中国
2:06.34  1:52.34  1:51.69  DNF    1:58.27
11Yan Zhuang (庄岩) 1:47.81 2:04.41中国
2:09.88  1:47.81  2:03.88  DNF    1:59.47
12Peng Wang (王鹏) 1:46.93 2:04.49中国
1:46.93  1:56.59  2:24.22  1:52.66  2:39.47
13Yangyang Zhang (张阳阳) 1:57.36 2:04.97中国
1:57.36  DNF    1:59.81  2:07.08  2:08.02
14Zhuoran Bao (包卓冉) 2:00.30 2:32.27中国
2:30.11  DNF    2:36.55  2:00.30  2:30.15
15Yu Li (李瑜) 3:04.13 DNF中国
DNF    DNF    3:04.13  DNF    DNF
 
五阶    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Pengju Li (李鹏举) 1:48.58 1:54.51中国
1:48.58  1:58.30  1:54.93  2:02.27  1:50.31
2Zhiyang Chen (陈至扬) 1:56.78 2:00.66中国
2:05.09  2:01.58  2:02.68  1:57.72  1:56.78
3Donglei Li (李冬雷) 2:10.16 2:33.80中国
2:10.16  2:32.40  2:21.28  3:13.34  2:47.72
4Yang Jiao (焦阳) 2:28.96 2:35.36中国
2:52.31  2:32.91  2:28.96  2:30.25  2:42.91
5Yan Song (宋岩) 2:44.50 2:56.16中国
2:44.50  3:29.11  2:44.91  3:13.19  2:50.38
6Haotian Chen (陈昊天) 2:45.53 3:06.29中国
3:11.88  3:18.41  2:45.53  DNF    2:48.59
7Jiachun Fan (樊佳纯) 3:03.09 3:13.18中国
3:38.69  3:03.09  3:15.69  3:04.91  3:18.93
8Jinyang Zhou (周锦阳) 3:55.77 4:40.47中国
4:53.44  4:50.58  3:55.77  4:46.28  4:24.55
9Yan Zhuang (庄岩) 4:19.03 4:44.43中国
5:01.46  4:57.93  4:48.06  4:27.31  4:19.03
 
单手    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Zhiyang Chen (陈至扬) 24.36 27.18中国
1:00.56  24.58   28.00   28.97   24.36
2Pengju Li (李鹏举) 26.34 32.65中国
36.31   34.41   26.34   32.00   31.55
3Zhuoran Bao (包卓冉) 32.91 37.27中国
36.96   32.91   37.19   44.93   37.66
4Haotian Chen (陈昊天) 28.34 40.56中国
37.38   28.34   47.33   41.53   42.77
5Jinyang Zhou (周锦阳) 30.59 41.26中国
48.96   36.77   38.05   30.59   1:11.80
6Jiachun Fan (樊佳纯) 37.18 41.58中国
37.18   42.11   44.68   48.77   37.94
7Yan Song (宋岩) 31.00 48.68中国
1:20.38  42.02   31.00   44.72   59.30
8Yang Jiao (焦阳) 54.16 1:26.50中国
1:21.81  1:08.41  1:49.28  1:57.27  54.16
 
SQ1    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Jinyang Zhou (周锦阳) 23.61 36.05中国
23.61   37.90   44.03   33.53   36.72
2Zhiyang Chen (陈至扬) 27.80 44.46中国
27.80   35.18   DNF    1:03.00  35.21
3Donglei Li (李冬雷) 37.68 45.12中国
52.97   38.56   51.66   45.15   37.68
4Yan Song (宋岩) 45.19 52.28中国
56.68   1:21.81  45.19   48.81   51.36
 
八板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yichen Shen (申翊辰) 1.28 1.39中国
1.28   1.31   1.52   1.34   1.65
2Yangyang Zhang (张阳阳) 1.36 1.40中国
1.96   1.41   1.38   1.36   1.40
3Ye Li (李烨) 1.22 1.45中国
1.84   1.22   1.22   1.30   2.25
4Jialin Shao (邵嘉霖) 1.46 1.53中国
1.65   1.58   1.55   1.46   1.47
5Zhiyang Chen (陈至扬) 1.36 1.69中国
1.40   2.36   1.88   1.36   1.78
6Yan Song (宋岩) 1.77 1.89中国
1.80   2.00   1.86   1.77   5.13
7Haotian Chen (陈昊天) 1.41 1.90中国
2.02   1.41   1.44   2.25   2.97
8Jiachun Fan (樊佳纯) 1.08 2.27中国
DNF    1.08   1.43   2.58   2.80
9Mengxuan Yin (尹孟璇) 1.94 2.32中国
1.94   2.02   2.50   2.44   2.97
10Donglei Li (李冬雷) 1.47 2.60中国
1.47   3.86   2.00   3.40   2.40
11Yan Zheng (郑彦) 1.90 2.76中国
1.90   DNF    2.72   2.53   3.03
12Yang Jiao (焦阳) 1.28 2.89中国
2.55   4.34   DNF    1.28   1.78
13Jinyang Zhou (周锦阳) 2.33 3.56中国
3.88   3.00   3.81   5.56   2.33
14Zhuoran Bao (包卓冉) 1.77 3.73中国
3.86   3.15   1.77   4.19   4.58
15Yan Zhuang (庄岩) 1.36 DNF中国
DNF    1.36   2.11   DNF    1.91
16Yu Li (李瑜) 1.41 DNF中国
DNF    1.52   1.41   DNF    DNF
 
十二板    决赛    五次计平均    
排名选手最好平均地区详情
1Yan Song (宋岩) 3.22 3.35中国
3.88   3.38   3.43   3.22   3.25
2Jiachun Fan (樊佳纯) 2.93 3.37中国
2.93   3.41   6.77   3.65   3.06
3Yichen Shen (申翊辰) 3.41 3.95中国
4.41   3.84   3.59   3.41   5.08
4Ye Li (李烨) 3.28 4.02中国
3.63   4.86   3.28   3.56   5.09
5Donglei Li (李冬雷) 3.16 4.18中国
3.16   4.59   3.30   4.65   DNF
6Zhiyang Chen (陈至扬) 5.11 5.38中国
5.28   5.27   6.25   5.11   5.59
7Yan Zhuang (庄岩) 4.08 5.56中国
7.81   4.46   DNF    4.08   4.40
8Yang Jiao (焦阳) 4.50 6.12中国
4.50   5.50   5.21   7.97   7.65
9Jinyang Zhou (周锦阳) 5.97 6.80中国
6.61   7.72   6.06   5.97   8.22
10Yu Li (李瑜) 6.50 DNF中国
7.33   8.15   DNF    6.50   DNF