2019WCA廣東實驗中學公開賽

日期: 2019-03-23~24
地點: 廣東廣州
鏈接: 2019WCA廣東實驗中學公開賽 2019WCA廣東實驗中學公開賽
冠軍 前三 所有 各選手 紀錄 打亂
項目選手最好平均地區詳情
3x3x3方塊Yusheng Du (杜宇生) 7.54 8.08中國
8.20   9.62   7.54   7.67   8.36
2x2x2方塊Yuanhao Wu (吴元皓) 1.85 2.57中國
2.78   2.12   2.82   1.85   6.19
4x4x4方塊Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 24.75 28.39香港
27.50   29.48   28.20   24.75   39.49
5x5x5方塊Junliang Huang (黄骏亮) 53.36 55.70中國
1:02.67  54.63   58.00   53.36   54.46
6x6x6方塊Wong Kin Lok (黃健樂) 1:34.65 1:39.30香港
1:34.65  1:39.36  1:43.89
7x7x7方塊Wong Kin Lok (黃健樂) 2:15.05 2:19.94香港
2:21.03  2:23.74  2:15.05
3x3x3盲解Kaijun Lin (林恺俊) 20.76 DNF中國
22.69   20.76   DNF
單手解Zhiwei Lin (林智玮) 11.73 13.61中國
13.11   15.72   11.73   14.89   12.84
魔錶ClockSuen Ming Chi (孫銘志)WR 3.29NR 5.04香港
4.17   3.29   5.76   7.35   5.18
MegaminxRenxin Tang (汤任欣) 42.97 48.64中國
42.97   48.87   51.26   50.51   46.53
金字塔Yi Wang (王旖) 2.65 3.18中國
4.60   2.97   3.49   2.65   3.07
SkewbHao Lin (林皓) 2.88 3.08中國
3.32   2.96   4.24   2.88   2.97
Square-1Yunhao Lou (娄云皓) 9.84 13.48中國
11.75   9.84   16.74   17.49   11.96